Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.06.2020/Pykälä 181

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 181

Asianro 4666/00.01.00/2020

 

 

Tulostuskeskuksen toimintojen liiketoimintasiirto Monetra Oulu Oy:lle

 

 

Hallintojohtaja Heikki Vienola
Kaupunginkanslia

 

 

Kuopion kaupungin Tulostuskeskus (ent. painatuskeskus) on konsernipalveluiden alainen tulosvastuullinen tukipalveluyksikkö, joka kuuluu organisatorisesti kaupunginkanslian alaisuuteen. Tulostuskeskuksen tehtävänä on tuottaa kopiointi- ja tulostuspalveluja Kuopion kaupungin palvelualueille ja liikelaitoksille.

 

Tulostuskeskuksen ydinpalveluina ovat mm. digitaaliset mv- ja värikopioinnit.  Tulostuskeskus tuottaa mm. flyerit, julisteet, esitteet, infomateriaalit, julkaisut, lehdet, kurssimateriaalit, kilpailu- ja käsiohjelmat, erilaiset oppaat, raportit esim. tilinpäätökset, kutsu- ja käyntikortit, lomakkeet, kirjekuoret sekä tunniste- ja rintakortit. Lisäksi Tulostuskeskuksen palveluita ovat graafinen suunnittelu ja pre-press palvelut sekä erilaiset jälkikäsittely-, postitus-, kuljetus- ja jakelupalvelut, lomakevarastointi ja paperitarvikkeiden myynti.

 

Merkittävänä lisätoimintona Tulostuskeskus on viime vuosina vastannut myös kaupungin tulostusympäristön hallinnasta ja optimoinnista yhteistyössä ISTEKKI Oy:n kanssa linjaten mm. palvelualueiden tarvitsemien monitoimitulostinlaitteiden sopivaa kapasiteettia, sijoittumista ja tulostamista. Tämän palvelun avulla kaupunki on pystynyt luopumaan sadoista työhuonekohtaisista tulostimista viimeisten vuosien aikana ja saavuttamaan näin merkittäviä kustannussäästöjä. Lisäksi toiminnalla on tuettu kaupungin ympäristötavoitteita. 

 

Kopiointi- ja tulostuspalveluiden tuottamisvaihtoehdoista on käyty keskusteluja jo useiden vuosien ajan. Ao. palveluita koskeva toimintaympäristön muutos, aineistojen sähköistyminen sekä osaltaan myös ympäristökysymykset ovat vaikuttaneet merkittävästi viime vuosina kopiointi- ja tulostuspalveluiden tarpeen kehittymiseen. Kopiointi- ja tulostuspalveluiden ei voida katsoa myöskään kuuluvan kaupungin ydintoimintoihin.

 

Vuoden 2019 aikana käynnistettiin keskustelut liiketoimintasiirrosta yhdessä Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin sekä Monetra Oulu Oy:n kanssa siitä, voisiko Monetra Oulu Oy tuottaa jatkossa kaupungin ja KYSin tarvitsemat kopiointi- ja painatuspalvelut. Kokonaisjärjestelyssä Kuopion kaupungin Tulostuskeskus ja KYS:n Monistamo siirtyisivät osaksi Monetra Oulu Oy:tä. Monetra Oulu Oy on tuottanut vuodesta 2017 lähtien yhtiön asiakkaille monipuolisia painatuspalveluita. Kuopion kaupunki on osakkaana Monetra Oulu Oy:ssä.

 

Toimintojen yhdistämisellä on arvioitu saavutettavan merkittäviä synergiahyötyjä mm. yhteisten tila-, laite- ja materiaalikustannusten osalta. Lisäksi henkilöstön yhteiskäyttö paranee. Toiminnallisesti tarkoituksena on, että kopiointi- ja painatuspalvelut olisivat jatkossa kiinteässä yhteydessä Monetra Pohjois-Savo Oy:n toimintakokonaisuutta, vaikka hallinnollisesti toiminto kuuluisi osaksi Monetra Oulu Oy:tä. Yhteistä kapasiteettia on mahdollista hyödyntää jatkossa myös siten, että Monetra Oulusta voidaan siirtää tarvittaessa töitä Kuopioon. Kopiointi- ja painopalveluiden palveluvalikoima myös laajentuisi Monetra Oulu Oy:n monipuolisemman palveluvalikoiman johdosta. Kokonaisjärjestelyn toteutuessa kaupungilla ei olisi jatkossa enää kopiointi- ja painatuspalveluista aiheutuvia kiinteitä kuluja (tilat, laitteet, henkilöstö ym.), vaan kustannukset muuttuisivat jatkossa muuttuviksi kustannuksiksi.

 

Liiketoimintasiirrosta ei ole sovittu maksettavan osapuolten välillä erillistä vastiketta, koska kyse on palvelusopimukseen liittyvästä kokonaisjärjestelystä. Tulostuskeskuksen toiminnassa tarvittava laitekanta on pääosin leasing-vuokrattu. Muun siirtyvän omaisuuden kirjanpitoarvo on vähäinen. Liiketoimintasiirron yhteydessä ei siirry kiinteistöjä, arvokkaita laitteita eikä rahaa tai saamisia. Toiminnassa tarvittavien laitteiden leasing-vuokrasopimukset voidaan irtisanoa siirron toteutuessa.  Kokonaisjärjestelyn on suunniteltu toteutuvan 1.9.2020 lukien.

 

Tulostuskeskuksella työskentelee tällä hetkellä kolme päätoimista työntekijää. Henkilöstön kanssa on pidetty yhteistoimintaneuvottelut 17.2.2020 henkilöstön siirtymisestä Monetra Oulu Oy:n palvelukseen liikkeenluovutuksella ja henkilöstö on suhtautunut siirtoon myönteisesti. 

 

Liiketoimintasiirtoon liittyvät asiakirjaluonnokset ovat liitteenä. Kaupungin ja Monetra Oulu Oy:n kanssa on sovittu, että myös jatkossa liiketoimintasiirron siirron yhteydessä siirtyvä henkilö huolehtii kaupungin tulostusympäristön hallinnasta ja optimoinnista yhteistyössä ISTEKKI Oy:n kanssa linjaten mm. palvelualueiden tarvitsemien monitoimitulostinlaitteiden sijoittumista ja tulostamista. Palvelun laskutusperusteena on ao. palveluihin tällä menevä laskennallisen työpanoksen osuus. 

 

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan 25.5.2020 osaltaan hyväksynyt liiketoimintasiirron.

 

 

Vaikutusten arviointi                  Ympäristövaikutusten osalta asia on positiivinen. Järjestelyn seurauksena toimintoihin tarvittava tila, laite-, materiaali ym. tarve kokonaisuudessaan vähenee. Lisäksi järjestelyllä tuetaan edelleen kaupungin palvelualueilla tulostukseen tarvittavan laitekannan optimointia, minkä seurauksena on jo pystytty vähentämään merkittävä määrä mm. työhuonekohtaisia tulostimia. Työ jatkuu myös liiketoimintasiirron toteutuessa.

 

Yritysvaikutuksiltaan asian voidaan katsoa olevan neutraali tai lievästi negatiivinen, koska ao. palveluita voitaisiin vaihtoehtoisesti hankkia tarvittaessa myös yksityisiltä markkinoilta. 

 

 

Esitys                                            Esitän kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen liikkeenluovutuksesta ja henkilöstön siirrosta liitteineen ja valtuuttaa hallintojohtajan tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia.

 

 

 

 

 

Liitteet

7

4666/2020 Liikkeenluovutusta ja henkilöstön siirtoa koskeva sopimus Kuopion kaupunki

 

8

4666/2020 LIITE 1 Siirtyvä henkilöstö

 

9

4666/2020 Liite 2 Siirtyvä kalusto ja omaisuus_Kuopion kaupunki

 

10

4666/2020 Palvelusopimusluonnos Kuopio

 

 

                                                      Valmistelija                                                          

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                            Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                           Merkittiin, että puheenjohtaja Antti Kivelä poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana asiakohdassa toimi I varapuheenjohtaja Ari (Allu) Koskinen.

 

Merkittiin, että jäsen Erkki Virtanen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa