Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.02.2020/Pykälä 65

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 65

Asianro 9435/08.00.00/2019

 

 

Oikaisuvaatimus / Peltotie, pysäköintiaika

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

                            

Aloitteet ja niiden perusteella tehty päätös


Peltotie on Särkiniemessä sijaitseva tonttikatu. Peltotiellä on aluepysäköintikielto ja katualueelle on kolmeen kohtaan osoitettu pysäköintipaikkoja, joihin mahtuu pysäköimään n. 10 henkilöautoa. Pysäköintipaikoilla ei aikaisemmin ollut rajoituksia.

 

Kuopion kaupungin liikennesuunnittelu sai yhdestä Peltotien taloyhtiöstä kaksi erillistä aloitetta, jossa toivottiin alueen vieraspysäköintiin helpotusta, koska kadun varren pysäköintipaikoilla on säilytetty peräkärrejä ja ajoneuvoja pitkäaikaisesti. Aloitteissa toivottiin pysäköintipaikoille 24 tunnin aikarajoitusta.

 

Aloite on käsitelty pohjautuen 6.8.2016 kaupunkirakennelautakunnan periaatepäätöksen mukaisesti ja Peltotien pysäköintipaikoille asetettiin 3 tunnin pysäköintirajoitus arkisin klo 8-21.

 

Oikaisuvaatimus                             Päätöksestä tehtiin kolme oikaisuvaatimusta. Toisessa oikaisuvaatimuksessa toistettiin toive 24 tunnin rajoitukselle tai vaihtoehtoisesti päätöksen peruuttamista. Toisessa oikaisuvaatimuksessa viitataan 70-luvulla tehtyihin päätöksiin olla toteuttamatta riittävästi pysäköintipaikkoja tontille. Oikaisuvaatimuksessa tuodaan ilmi, että yksi yleisin pysäköintipaikkojen käyttö on lasten tilapäishoidon järjestäminen ja perheiden toisen auton pysäköinti. Kolmannessa oikaisuvaatimuksessa todettiin, että päätökseen kirjattuja ongelmia ei pysäköinnin osalta ole ollut. Lisäksi todetaan, että päätökseen on pyydetty poliisin lausunto, mutta asukkailta tai asunto-osakeyhtiöiden lausuntoja ei ole pyydetty.

 

Perustelut päätökselle                  Kaupunkirakennelautakunta on tehnyt asunalueiden pysäköintiä koskevan periaatepäätöksen 8.6.2016, johon perustuen Peltotien pysäköintijärjestelyt suunnittelupäällikön päätöksellä 145§/2019 muutettiin. Periaatepäätöksen pohjana on ollut maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö huomioiden, että kiinteistöjen aiheuttama pysäköintitarve hoidetaan tonteilla ja kaupungin toteuttamat katu- tai muille yleisille alueille pysäköintipaikat ovat tarkoitettu vieraskäyttöön. Periaatepäätöksen valmistelun yhteydessä on todettu, että kaupungin rakentamat pysäköintipaikat eivät ole tarkoituksen mukaisessa käytössä, koska pysäköintipaikoilla on säilytetty ajoneuvoja ja peräkärrejä pitkäaikaisesti. Näin ollen kaupunkirakennelautakunta hyväksyi periaatepäätöksen, jossa pysäköintiä asuinalueilla rajoitetaan kolmeen tuntiin arkisin klo 8 ja 21 välisenä aikana. Periaatepäätökseen on kirjattu, että pysäköintijärjestelyjä ei voida muuttaa kerralla, vaan muutoksia tehdään vaiheittain, mikäli alueelta tulee palautetta pysäköintijärjestelyistä. Pysäköintijärjestelyjä on toteutettu tämän periaatepäätöksen mukaisesti viime vuosina lukuisia. Tämä vastaava tilanne on ollut Peltotiellä, jota nyt asukkaiden aloitteesta muutettiin.

Oikaisuvaatimuksessa on tuotu ilmi, että kiinteistöt eivät olisi toteuttaneet riittävää määrää pysäköintipaikkoja kiinteistöjen tarpeeseen. Asemakaavassa on määritelty pysäköintipaikkojen toteuttamiselle minimimäärä ja kiinteistöt voivat toteuttaa pysäköintipaikkoja halutessaan enemmän. Voimassa olevan asemakaavan autopaikka velvoite Peltotiellä on vähintään 1 autopaikka/asunto tai 1 autopaikka alkavaa 50 m2 kohti. Tilanne on vastaava monilla muillakin asuntoalueilla ja tonttikaduilla. Kiinteistöt voivat halutessaan tehostaa tontin käyttöä pysäköintitarkoituksiin. Peltotien kiinteistöillä on toteutettu vähintään 1 autopaikka asuntoa kohti. Lisäksi asunto-osakeyhtiö Peltotie 2 on vuonna 2000 vuokrannut Peltotien päästä katualuetta pysäköintitarkoitukseen n. 400 m2. Vuokrasopimus on päättynyt, mutta alue voidaan kiinteistölle vuokrata uudelleen pysäköintikäyttöön. Muilla Peltotien kiinteistöillä on mahdollisuus neuvotella vuokramiehen kanssa pysäköintipaikkojen käytöstä. Kadunvarsipysäköintijärjestelyjen muutos periaatepäätöksen mukaisesti on varsin perusteltu.

 

Tieliikennelain 51§:n mukaisesti kunta asettaa liikenteen ohjauslaitteen kadulle, rakennuskaavatielle, torille ja muulle vastaavanlaiselle liikennealueelle. Koska pysäköintirajoitus on tarkoitettu pysyväksi järjestelyksi, tieliikennelain mukaisesti poliisille on varattava tilaisuus antaa lausuntonsa asiasta. Pysäköintijärjestelyjä muutettiin nimenomaan alueen asukkaiden aloitteesta ja niissä perusteltiin pysäköinninrajoitusta vieraspysäköintitarpeella.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen ja Peltotien pysäköintijärjestelyt toteutetaan suunnittelupäällikön 149 §/2019 päätöksen mukaisiksi.

 

 

Liitteet

33

9435/2019 Päätöspöytäkirja

 

34

9435/2019 Peltotie asemapiirustus

 

35

9435/2019 Peltotien pysäköinti oikaisuvaatimus (ei julkaista netissä)

 

36

9435/2019  Lisäkilpi P-merkille 1 (ei julkaista netissä)

 

37

9435/2019 VL_ Kadunvarsipysäköinti _ Peltotie, Särkiniemi (ei julkaista netissä)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Hanna Väätäinen

puh. +358 44 718 5318

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa