Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 01.04.2020/Pykälä 17

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 17

Asianro 9318/02.05.01.00/2019

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen yleisavustukset vuonna 2020/ yli 10.000 euron hakemukset

 

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

                                                          Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti 24.4.2019 29§ avustus- ja maksupolitiikan uudistamisen lähtökohdista ja että kehittäminen käynnistetään liikunnan avustus- ja maksupolitiikan uudistuksella. 

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on seminaarien pohjalta linjannut valmistelun lähtökohdiksi seuraavat keskeiset tekijät:

 

• Toimijoiden yhdenvertaisuus

• Painotus lasten ja erityisesti nuorten sekä ikääntyvien aktivointiin 

• Lasten ja nuorten toiminnan liittyminen koulupäivän yhteyteen

• Avustus- ja maksupolitiikalle laaditaan yhtenevät kriteerit ja mittarit

• Kehittäminen toteutetaan vaiheistettuna ja tarvittaessa siirtymäajoilla

• Kehittäminen käynnistetään liikunnan avustus- ja maksupolitiikan uudistamisella

• Uudistusprosessi toteutetaan yhdessä asukkaiden ja toimijoiden kanssa

 

Avustus- ja maksupolitiikan tehtävänä on: 

 

- Edistää kuopiolaisten hyvinvointia, aktiivisuutta ja osallisuutta

- Edistää yhdistysten laadukasta ja monipuolista toimintaa

 

Avustus- ja maksupolitiikalla tulee saavuttaa: 

 

- Jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastusmahdollisuuden

- Liikkumisen lisääntymisen

- Paremman vaihtoehdon tarjoamisen päihteiden käytölle ja muille negatiivisille elintapavalinnoille

- Vaikuttamisen asukkaiden hyvinvoinnin kannalta positiivisiin kehitystrendeihin

- Laajan mielekkään harrastamisen tarjonnan sekä yhdessä tekemisen ja valinnan mahdollisuuden

 

 Konkreettiset, mitattavissa olevat tavoitteet avustus- ja maksupolitiikalle:

 

 - Liikunnan lisääntyminen

- Senioreiden toimintakyvyn kehittyminen

- Yhteisöllisyyden lisääntyminen

- Jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus

- Koetun hyvinvoinnin parantuminen

 

Keskeiset kohderyhmät:

 

- Lapset ja nuoret

- Seniorit

 

Päätöksenteon keskeiset arviointikriteerit: 

 

- Tilavuokrien kokonaiskustannus ja subventio esille

- Eri ikäryhmien harrastajien määrät

- Uusien harrastajien määrät

- Asiakastyytyväisyys

- Toiminnan sisällölliset kriteerit

- Vapaaehtoistoimijoiden määrä

-  Resurssiviisaus palveluiden tarjonnassa

 

Kehitettävät avustusmuodot tavoitteiden suunnassa:

 

- Harrastuspassin kehittäminen

- Palvelusetelin kehittäminen

- Tilatuki yksityisten tilojen käyttöön

- Kaupungin tilamaksujen harmonisointi lasten ja nuorten harrastamisen osalta

-  Tuki kehittämishankkeisiin

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen yleisavustukset ovat olleet haettavissa 29.11.2019 mennessä ja niistä on ilmoitettu kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Kuopion Kaupunkilehdessä sekä Pitäjäläisessä, UutisJousessa ja Koillis-Savossa. Kansalaistoiminnan aktivointiyksikön käyttösuunnitelmassa on avustuksiin varattu yhteensä 3.463.750 euroa, josta yleisavustuksiin 2.595.250 euroa, yhteistyösopimuksiin 738.500 euroa, erityisavustuksiin 30.000 euroa ja Kake-kuntarahoituksiin 100.000 euroa.

 

Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 359 kpl.

 

Yleisavustus on tarkoitettu yhdistyksen toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan.

 

Avustusten valmisteluprosessi

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintasäännön 11 § mukaan kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö päättää tehtäväalueelleen kuuluvien avustusten myöntämisestä, joiden hakusumma on 10.000 euroon saakka. Esityslistan liitteenä on päätöslista ko. avustuksista.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle on esitelty avustukset seminaarissa 25.2.2020.

 

Päätöksenteossa on otettu huomioon seuraavat periaatteet:

 

1. Avustuksen myöntäminen perustuu tarkoituksenmukaisuus- ja tarveharkintaan.

2. Avustus on aina osarahoitus.

3. Tukemisella ei saa olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia yritystoimintaan.

4.Toiminta on kaupungin strategian mukaista hyvinvointia edistävää toimintaa.

5. Hakijoita arvioidaan järjestöryhmittäin toiminnan laajuuden ja laadun mukaan sekä yhteiskunnallisen merkityksen kannalta.

6. Samaan toimintaan avustusta voidaan myöntää vain yhdestä kaupungin organisaatiosta.

 

Avustusten maksatus

 

Yleisavustus maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan päätöksen saatua lainvoiman. Toinen erä maksetaan tiliselvitystä vastaan (selvitys ensimmäisen erän käytöstä).

 

Avustuksen saajien on toimitettava kansalaistoiminnan yksikköön toimintakertomus 2019, tilinpäätös 2019 ja toiminnan/tilintarkastajien lausunto 2019 niiden valmistuttua.

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää

 

                                                          1. että liikuntaseuroille esitettyjen avustusten kokonaissummasta jätetään 10% jakamatta keväällä 2020. Jakamatta jäänyt osuus jaetaan syksyllä 2020 erityisavustuksina seurojen järjestämään lasten ja nuorten harrastustoimintaan koulupäivän aikana tai heti koulun jälkeen sekä perheiden yhteisen matalan kynnyksen liikkumisen tukemiseen

                                                          2. jakaa yleisavustukset (yli 10.000€ hakemukset) seuraavasti:

 

 

Yhdistyksen/ hakijan nimi

Haettava avustus

Avustus 2019

Esitys

 

 

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt

 

 

 

 

1

Kehitysvammaisten Tukiyhdistys Kuopion Hoiva ry

25000

17000

17000

 

2

Kuopion Invalidit ry ja Tukipilari

37000

21000

21000

 

3

Kuopion seudun mielenterveysseura Hyvä Mieli ry

45000

45000

45000

 

4

Pohjois-Savon Omaishoitajat ry

30000

30000

30000

 

5

Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö

50000

15000

15000

 

6

TURVALINKKI ry

32000

20000

22000

 

 

Kulttuurijärjestöt

 

 

 

 

7

Aholansaarisäätiö sr

35 000

7000

7000

 

8

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry / Lastenkulttuurikeskus Lastu

30000

30000

30000

 

9

Itä-Suomen audiovisuaalisen kulttuurin koulutus- ja kehittämisyhdistys ISAK ry

33000

30000

30000

 

10

Kuopion Isänmaallinen Seura ry

12000

10600

10600

sopimus

11

Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry.

1014000

1014000

1014000

 

12

Kuopion kuvataiteilijat ry

39000

32000

   

 

13

Luovien alojen yhdistys Pro Mylly ry

12000

6100

6100

 

14

Minna Canthin talo ry

50000

3000

3000

 

15

Nilsiän perinne- ja kulttuuriyhdistys ry

12100

11000

11000

 

16

Pohjois-Savon Kirjallinen Yhdistys Vestäjät r.y

20000

10000

11000

60-juhlavuosi

17

Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiö

40 000

30000

30000

 

18

Tanssitaiteen tuki ry / Itä-Suomen tanssin aluekeskus

127000

120000

123000

 

19

Tanssiteatteri Minimin kannatusyhdistys ry

72 000

64000

64000

 

20

Victor Barsokevitsch -Seura ry

70000

60000

60000

 

 

Liikuntaseurat

 

 

 

 

21

Cheer Stars ry

2500

17000

7200

 

22

Juniori-KalPa ry

29000

120000

26100

 

23

Kuopio Steelers Ry

2400

40000

2700

 

24

Kuopion Moottorikerho Ry

 

11000

900

 

25

Kuopion Palloseura ry

29000

50000

26100

 

26

Kuopion Pursiseura ry

2000

25000

1800

 

27

Kuopion Reipas ry

14000

28000

12600

 

28

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry

25000

50000

22500

 

29

Kuopion Suunnistajat Ry

14500

29000

14400

 

30

Kuopion Tennisseura ry

14000

24000

12600

 

31

Pallokissat, Kuopio ry

15000

30000

13500

 

32

Puijo Tennis Team ry

12000

12000

10800

 

33

Puijo Wolley Juniorit ry

10000

20000

9000

 

34

Puijon Pesis ry

5500

20000

5400

 

35

Salibandyseura Welhot ry

19000

40000

17100

 

 

Muut yhdistykset

 

 

 

 

36

Kuopion Ruoka-apu ry.

25000

21000

22000

 

37

Kuopion Setlementti Puijola ry

170 000

130000

130000

 

38

Lumikello ry

65346

500

2000

lasten toimintaan

39

Riistaveden Mantun kehittämisyhdistys

25000

1400

1400

kylätalotuki

40

Snellman-instituutti ry/ Snellman-kesäyliopisto

150000

95000

95000

 

41

Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Savon piiri ry

15 000

15000

15000

 

42

Tukikohta diakonia ry

30000

23000

24000

 

43

Vanhusten ja lasten tuki säätiö/Kuopion Tukikotitalot

30000

25000

25000

 

44

Virvatuli ry

19000

18000

18000

 

 

Nuorisojärjestöt

 

 

 

 

45

Juankosken 4H-yhdistys

27 000

14000

15000

 

46

Kuopion 4H-yhdistys ry

18 000

15000

14000

 

47

Kuopion Lasten Sirkus ry

25000

15000

16000

 

48

Maaningan 4H- yhdistys ry

30 000

23000

23000

 

49

Nilsiän 4H-yhdistys ry

15000

15000

15000

 

50

Suomen Nuorisoseurat, Pohjois-Savon aluetoimisto

24000

11000

11000

 

2158800

 

 

Liitteet

1

9318/2019-66 Vaikutusten arviointi

 

2

9318/2019-66 Yhteenveto 2020

 

3

9318/2019-66 Yleisavustukset 2020

 

4

9318/2019-66 Taiteilijoiden työtila-avustukset 2020

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jari Väänänen

puh. +358 44 718 2661

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

Kirsi Rönkkö

puh. +358 44 718 2469

Tiina Nykky

puh. +358 44 718 6147

Jonna Forsman

puh. +358 44 718 2468

Carita Randelin-Kauppinen

puh. +358 44 718 2509

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

Janne Hentunen

puh. +358 17 18 2502

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

Ilja Venäläinen

puh. +358 44 718 2500

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa