Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 01.04.2020/Pykälä 18

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 18

Asianro 2625/12.03.01.02/2020

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen virtuaaliset palvelut 2020

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

                                                          Kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palveluja siirretään poikkeustilanteessa mahdollisuuksien mukaan verkkoympäristöön. Asukkaita aktivoidaan hyödyntämään olemassa olevia virtuaalipalveluja ja lisäksi tuotetaan uutta digitaalista materiaalia tukemaan asukkaiden hyvinvointia poikkeusaikana ja poikkeusajan jälkeen. Digitaaliset palvelut parantavat palvelujen saavutettavuutta ja lisäävät asukkaiden yhdenvertaisuutta. Digitaalisten palvelujen kehittämisen tarve on erityisen korostunut poikkeustilanteessa. Digitaalisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen vastaa kaupungin strategian toimenpideohjelmissa asetettuihin tavoitteisiin.

 

Digitaalisten palveluiden lähtökohtana on palveluiden tuominen koteihin, mukaan lukien palvelutalot ja muut ikääntyneiden asumisyksiköt. Materiaaleja hyödyntävät myös oppilaitokset. Hyvinvoinnin edistämisen palvelujen kehittämistyössä huomioidaan myös väestöryhmät, joilla ei ole pääsyä virtuaalisten palveluiden ääreen.    

 

Palvelujen saavutettavuutta parantamaan luodaan www.kuopio.fi –alustalle sivu, josta virtuaaliset, hyvinvointia tukevat palvelut ovat löydettävissä helposti kohderyhmittäin. Kootut palvelut auttavat asukkaita löytämään myös uusien palvelujen pariin. 

 

Kansalaistoiminnan palvelut kehittää kulttuuriin ja liikkumiseen aktivoivaa digitaalista materiaalia eri ikäryhmille (lapset/nuoret, työikäiset, ikääntyneet). Ohjatun liikunnan ja liikuntaneuvonnan palveluja kehitetään verkkoon Liikkuva Kuopio –alustalle. Uusia digitaalisia kulttuuripalveluja tuotetaan yhdessä alueen toimijoiden ja taiteilijoiden kanssa. Tämä tukee OKM:n myöntämän alueellisen kulttuuritoiminnan kehittämistehtävän toteutusta. Keskeisten järjestöjen ja valtakunnallisten toimijoiden laadukasta kulttuuri- ja liikuntamateriaalia kootaan virtuaalialustalle kohderyhmittäin.  

 

Kansalaisopisto siirtää kevään opetusohjelmasta n. 380 kurssia etäopetuksena järjestettäväksi. Opetuksen järjestämisessä pyritään huomioimaan opiskelijoiden eritasoiset digitaidot esim. seniorikokkaajille tarjotaan käyttöön sähköinen oppimisalusta (Soppaa ja sattumia) https://fi.padlet.com/anu_korhonen1/o9e0n2vnibs2https://www.youtube.com/watch?v=mqm6_EqnasI. Lisäksi kansalaisopisto tarjoaa kevään aikana vapaasti katsottavaksi aikaisemmin pidettyjä luentoja ym. tallenteita myös niiden kurssien opiskelijoille, joiden kurssit eivät jatku varsinaisesti etäopetuksena. Myös uusia kursseja on suunnitteilla arjen tukemisen aihepiiriin liittyen. Tavoitteena on tarjota opiskeltavaa erityisesti lomautetuiksi tai työttömiksi joutuneille sekä yli 70-vuotiaille.

 

Kuopion kaupungin museot tarjoavat verkkoympäristössä monipuolisia aineistoja erilaisille asiakasryhmille ja kehittävät myös koko ajan sähköisiä palvelujaan. Opetuksen tueksi museot valmistavat jatkuvasti pedagogista aineistoa. Museoilla on tarjolla myös verkkonäyttelyitä ja pelejä. Lisäksi sosiaalisissa medioissa on jatkuvia päivityksiä näyttelyistä, kokoelmista ja erilaisista ajankohtaisista sisällöistä. OKM:n nimeäminä alueellisina vastuumuseoina museot ottavat myös verkkopalveluissa ja -sisällöissä huomioon koko Pohjois-Savon, osin koko Itä-Suomen.

 

Kuopion kaupunginkirjasto tekee ja kehittää monilukutaidon edistämisen työtä ja pedagogista työtä verkkoympäristöön eri asiakasryhmiä varten. Kirjasto tarjoaa sulkuaikana asiakkaille aineistot e-aineistoina (e-kirjat, e- äänikirjat, e-musiikki, elokuvat) fyysisten aineistojen sijasta. Kirjaston asiakaspalvelu (tietopalvelu, asiakasneuvonta, digituki) tarjotaan keskitetyissä puhelinnumeroissa, sähköpostiosoitteissa ja chatissa. Kirjasto toimii OKM:n asetuksella alueellisen kehittämistehtävän kirjastona, kehittäen Etelä- ja Pohjois-Savon kirjastojen henkilöstön osaamista. Osaamisen kehittäminen siirretään verkkoympäristöön.

 

Kuopion kaupunginorkesterin muusikot työstävät koulupuolen toiveiden mukaisesti opetusvideoita alakoulujen musiikinopetuksen käyttöön, jatkossa yhteistyötä laajennetaan mahdollisuuksien mukaan myös yläkouluille. Lisäksi orkesterin muusikot työstävät myös ikäihmisten asumispalveluyksikköjen asukkaille digisisältöjä, kuten musiikillisia videotervehdyksiä tai soittotuokioita ja piristävät tällä tavalla ikäihmisten päivärutiineja. Orkesterin some-kanaviin työstetään musiikillisia tervehdyksiä kaikelle yleisölle musiikin ilon tuomiseksi ihmisten arkeen poikkeusoloissa. Sisältöjen tuottamisessa huomioidaan linjaukset henkilömäärien rajoituksista ja hygieniasta. Kuopion kaupunginorkesterin www-sivuille työstetään kaikkien orkesterin muusikoiden esittelyt sekä yleisötyömateriaalia, mikä tukee musiikin kuuntelua kotona ja antaa syventävää tietoa orkesterin toiminnasta. Kaupunginorkesterin englanninkielisille www-sivuille tuotetaan sisältöä ja sivut otetaan käyttöön.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

Esitys                                                Hyvinvoinnin edistämisen johtaja esittää, että lautakunta hyväksyy virtuaalisten palvelujen suunnitelman 2020 ja suunnitelman käyttöön ottamisen.

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kirsti Turunen

puh. +358 44 718 4701

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

Aija Jaatinen

puh. +358 44 718 2634

Päivi Savinainen

puh. +358 44 718 2311

Katariina Kummala

puh. +358 44 718 2373

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Sirpa Niemi poistui kokouksesta klo 16.21 asian esittelyn aikana.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa