Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 11.03.2020/Pykälä 74

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 74

Asianro 1563/08.00.00/2020

 

 

Vastaus kuntalaisaloitteeseen / turhien liikennevalojen poisto

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Aloite                                               Asiakas on tehnyt aloitteen, jossa pyydetään poistamaan liikennevalot seuraavista risteyksistä:

         Haapaniemenkatu - Hapelähteenkatu

         Puijonkatu - Hapelähteenkatu

         Haapaniemenkatu - Koljonniemenkatu

         Puijonkatu - Koljonniemenkatu

         Puijonkatu - Maljalahdenkatu

Asiakas perustelee asiaa siten, että ko. liikennevalot ovat liikenteen ohjaamisen kannalta tarpeettomat ja haitallisia aiheuttaessaan autojen pysähtymistä joutokäynnille. Lisäksi hän perustelee aloitettaan seuraavasti:

         Puijonkadun ja Haapaniemenkadun liikennemäärät ovat nykyään pienemmät kuin liikennevalojen rakentamisen aikaan, koska ko. kadut eivät ole enää läpiajoliikenteen katuja.

         Katujen liikennevirtaa katkovat riittävästi näiden rännikaturisteysten molemmin puolin olevien normaalien katuristeysten liikennevalot, mikä mahdollistaa jalankulkijoiden turvallisen kadun ylityksen.

         Hänen havaintojen mukaan näissä risteyksissä ei juurikaan ole pääkatujen kanssa risteävää jalankulku- tai ajoneuvoliikennettä lukuunottamatta Koljonniemenkatua, jossa on koulun alkamisen tai päättymisen aikoihin hetkellisesti jalankulkijoita

         Maljalahdenkadun ja Puijonkadun risteyksen valot ovat suorastaan haitalliset julkisen liikenteen sujuvuudelle aiheuttaessaan pakollisia pysähdyksiä, vaikka käytännössä ainoa muun liikenteen suunta on toripysäköintiin ajavat henkilöautot.

 

Selostus ja perustelu                     Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 4.9.2019 (§164) Kuopion liikennevalojen yleissuunnitelman 2030. Yleissuunnitelmassa on käsitelty mm. tarpeettomia liikennevaloja. Yleissuunnitelmassa linjattiin, että yleisiä syitä liikennevalojen poistamiselle ovat esim.

 

         liittymän läpi kulkevan liikenteen merkittävä väheneminen (esim. kaavamuutoksen tai verkollisen muutoksen takia)

         liittymän muuttaminen kiertoliittymäksi tai muut rakenteelliset toimenpiteet (esim. vilkas liikennevaloliittymä muutetaan eritasoliittymäksi)

 

Liikennevalojen yleissuunnitelmassa on myös linjattu, että ennen liikennevalo-ohjauksen poistamista on syytä selvittää myös muut liittymän toimivuuden parantamisen keinot, esim.

 

         kattavat ilmaisinjärjestelyt ja liikenteen tarpeiden mukaan suunniteltu erillisohjaus- eli liikenneohjattu ohjelmointi

         suojatielle asetettavat painonapit ja suojatien toteutuminen vain kierrossa, jossa on ylittäjiä

         suojatieylitysten lyhentäminen rakenteellisesti, jolloin minimivihreät ja suoja-ajat lyhenevät

 

Yleissuunnitelman yhteydessä tuli esille liikennevalojen poistaminen aloitteessa esitetyissä risteyksissä, lukuunottamatta Puijonkatu - Maljalahdenkatu risteystä.

 

Puijonkatu - Hapelähteenkatu risteyksen osalta yleissuunnitelmassa todettiin, että ko. risteyksen poistaminen ja mahdolliset muut rakenteelliset ratkaisut määritellään ja toteutetaan Puijonkadun katusaneerauksen yhteydessä. Puijonkadun katusaneeraus on viivästynyt, tällä hetkellä Puijonkadun saneeraus välillä Asemakatu - Tulliportinkatu on investointiohjelmassa vuonna 2023.

 

Muiden risteysten osalta on todettu (Haapaniemenkatu - Hapelähteenkatu, Haapaniemenkatu - Koljonniemenkatu, Puijonkatu - Koljonniemenkatu), että liikennevalo-ohjauksen poistamisen yhteydessä voidaan toteuttaa muita toimenpiteitä jalankulun turvallisuuden varmistamiseksi. Toimenpiteitä voivat olla esim. suojatien tai liittymäalueen korottaminen, liittymän jäsentely tai suojatien lyhentäminen esim. niemekeratkaisulla. Haapaniemenkatu - Hapelähteenkatu risteyksen osalta on tehty suunnitelma suojatieniemekkeen rakentamisesta liikennevalojen poistamisen yhteydessä. Muutokset pyritään toteuttamaan kesällä 2020. Haapaniemenkatu - Koljonniemenkatu sekä Puijonkatu - Koljonniemenkatu risteyksien liikennevalojen poistaminen lienee luonnollisinta tehdä siinä vaiheessa kun ko. katuja saneerataan. Puijonkadulla on katusuunnittelua menossa ja sen edetessä päätetään Puijonkatu - Koljonniemenkatu liikennevalojen mahdollinen poistaminen. Mikäli katujen saneeraus viivästyy, tuolloin pitää pohtia muita turvallisuutta parantavia toimenpiteitä ennen liikennevalojen poistamista.

 

Puijonkatu - Maljalahdenkatu risteyksen liikennevalojen poistaminen ei ollut esillä liikennevalojen yleissuunnitelman yhteydessä. Ko. risteyksessä liikkuu paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, joiden vuoksi liikennevalojen säilyttäminen on tarpeen. Puijonkadun ja Maljalahdenkadun risteyksessä on vanhat kaapeloinnit, jonka vuoksi ko. risteykseen ei pystytä toteuttamaan toistaiseksi kunnollisia ilmaisinjärjestelyjä. Ilmaisinjärjestelyjen parantaminen vaatisi risteyksen kaapelointien uusimisen. Kaapelointien uusiminen on helpoin tehdä katusaneerauksen yhteydessä. Puijonkadulle välille Maljalahdenkatu - Asemakatu on hyväksytty uusin katusuunnitelma 24.4.2013, mutta sen toteuttaminen on vuosien aikana siirtynyt. Ko. suunnitelmassa Puijonkadun ja Maljalahden risteystä on jäsennelty Puijonkadun pohjoispuolen osalta. Kuten jo aiemmin todettu, Puijonkadun saneeraus välillä Asemakatu - Tulliportinkatu on investointiohjelmassa vuonna 2023.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että liikennevalojen poistamisen suhteen noudatetaan kaupunkirakennelautakunnan hyväksymää (4.9.2019 (§ 164)) Kuopion liikennevalojen yleissuunnitelman 2030 periaatteita.

Lisäksi esitän, että Puijonkadun ja Maljalahdenkadun risteyksen liikennevaloja ei poisteta mm. jalankulkijoiden turvallisuuden vuoksi.

 

 

Liitteet

22

1563/2020 turhat liikennevalot/Kuntalaisen aloite

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Hanna Myllynen

puh. +358 44 718 5333

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa