Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 11.03.2020/Pykälä 73

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 73

Asianro 1658/08.00.00/2020

 

 

Selvitys liikenneturvallisuutta edistävien hankkeiden etenemisestä

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Taustaa                                             Palonurmen koulun rehtori ja koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja tekivät 2017 aloitteen Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunnalle Palonurmentien turvallisuuden parantamiseksi. Kaupunkirakennelautakunta käsitteli asiaa helmikuussa 2018 ja teki päätöksen, että ELY-keskuksen ja kaupungin osarahoituksella toteutettavat liikenneturvallisuushankkeet priorisoidaan erikseen nimettävässä työryhmässä pohjaksi tulevien vuosien talousarviokäsittelyjä varten.

 

Tärkeimmäksi liikenneturvallisuushankkeeksi työryhmä nimesi Muuruveden taajamateiden (mt 5661) parantamisen ja siihen liittyvät kevyen liikenteen järjestelyt. Toiseksi tärkeimmäksi liikenneturvallisuushankkeeksi työryhmä nimesi Vitostien kevyen liikenteen väylän välillä Lapinmäentie - Kasinharju ja kolmanneksi tärkeimmäksi Vitostien kevyen liikenteen väylän välillä Kaura-ahontie - Kurkimäentie. 12.12.2018 kaupunkirakennelautakunta hyväksyi työryhmän esityksen ja päätti, että hankkeita seurataan siten, että sekä kaupunkirakennelautakunnalle että kasvun ja oppimisen lautakunnalle toimitetaan selvitys vuosittain hankkeiden etenemisestä.

 

Selvitys                                             Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen koskien maantien 5661 parantamista kevyen liikenteen järjestelyineen Muuruvedellä. Suunnittelutyö sisältää nykyisen maantien 5661 ajoradan parantamisen välillä Kumpuniementie – Maantie 567 (Hietapohjantie) n. 1650 m matkalla ja uuden kevyen liikenteen väylän suunnittelun maantien yhteyteen välille Papintie – Suotie noin 600 m matkalle. Suunnittelutyö käynnistyi vuodenvaihteessa 2019-2020. Hankkeen tiesuunnitelmat valmistuvat 31.8.2020 mennessä ja rakennussuunnitelma 30.11.2020.

 

Suunnittelutyötä ohjaa hankeryhmä, johon kuuluvat Pohjois-Savon ELY- keskuksen, Kuopion kaupungin ja suunnittelukonsultin edustajat. Hankkeen rakentaminen alkaa kesällä 2021 yhteishankkeena Kuopion kaupungin kanssa.

 

Muissa työryhmän käsittelemistä liikenneturvallisuushankkeissa ei ole juuri tapahtunut edistymistä. Väyläviraston suunnittelukohdetta kuvaavassa tiedotteessa 5/2019 todetaan valtatien 9 välillä Kuopio Joensuu, että yhteysväliä parannetaan vaiheittain: mm. rakennetaan kevyen liikenteen väyliä (Vartiala–Riistavesi, Tuusniemi, Kontkala) ja alikulkuja, jatkosuunnittelun aikataulua ei ole määritetty.

 

 

 

Vaikutusten arviointi                     Liikenneturvallisuus paranee Muuruveden taajamassa tiehankkeen valmistuttua. Tierakennuskohde lisää alueen taloudellista toimeliaisuutta rakennusaikana.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta merkitsee annetun selvityksen tiedokseen ja lähettää sen kasvun ja oppimisen lautakunnalle tiedoksi.

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Ari Räsänen

puh. +358 44 718 5122

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa