Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.05.2020/Pykälä 105

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  3174/2020 Sijaintikartta

 

 

§ 105

Asianro 3174/10.02.06.03/2020

 

 

Savilahden Vanhan varikon itäosan asemakaava-alueella olevan Neulamäentien katuosuuden nimimuutos

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Tiivistelmä:

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se päättää muuttaa kadun nimen esityksen mukaisesti:

 

Nimen muutoksen perusteet

 

Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 10.6.2019 hyväksymä asemakaava, joka mahdollistaa mm. alueen uuden katuverkoston rakentamisen. Alueen uusille kaduille on osoitettu yhteensä neljä uutta kadunnimeä (Sarastuskaari, Hehkukatu, Loistekatu ja Sädekuja). Kaavakarttaan on jäänyt n. 160 metriä pitkä katuosuus, jolle on virheellisesti osoitettu vanha kadunnimi Neulamäentie uuden Sarastuskaaren katulinjauksen kohdalle.

 

Neulamäentien kadunosan nimen muuttaminen Sarastuskaareksi vastaa alueen muuttuvia liikennejärjestelyjä. Alueelle laaditut katusuunnitelmat on hyväksytty 31.7.2019. Sarastuskaari on katusuunnitelmissa esitetty Savilahdentieltä Neulaniementielle ulottuvana kokoojakatuna, johon Neulamäentie päättyy liikennevalo-ohjattuna T-risteyksenä. Sarastuskaaren katujärjestelyistä on tarkemmin kerrottu katusuunnitelman hyväksymispäätöksessä, ”Sarastuskaaren, Hehkukadun, Loistekadun, Sädekujan ja Neulamäentien (Sarastuskaaresta n. 150 m Neulamäen suuntaan) alkuosan katu- ja hulevesisuunnitelman hyväksyminen”, päätöspöytäkirja suunnitelmat 1§ / 2019. Sarastuskaaren rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä ja katu on tarkoitus aukaista yleiselle liikenteelle vuoden 2021 aikana.

 

Maankäyttö ja rakennuslain 55 §:n 4 mom:n mukaan ”Asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja korttelin numero. Kadun ja muun yleisen alueen nimi ja edellä mainitut numerotiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta”. Tämä menettely nopeuttaa katunimien muuttamista asemakaavan muutoksiin verrattuna.

 

Kunta päättää osoiteasioista, mutta nimimuutokset pyritään tekemään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Lisäksi ratkaisuun vaikuttaa mm. kadun nimen ikä ja nimihistoria. Muutettava kadun nimi ei aiheuta hankaluuksia tai kustannuksia kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille, koska muutettavalla kadunpätkällä ei sijaitse postiosoitteita.

 

Nimen muutoksen jälkeen uudet nimet muutetaan mahdollisimman nopeasti opaskarttoihin. Siirtymävaiheessa saattaa kuitenkin syntyä sekaannuksia ennen kuin uudet nimet vakiintuvat käytössä. Esim. navigaattorien osoitetietojen päivittymiseen kaupunki ei pysty vaikuttamaan.

 

Kunta ilmoittaa kadun nimen muutoksesta pelastustoimelle, maistraattiin ja postiin.

 

Käsittelyvaiheet ja tiedottaminen

 

Kuopion kaupunki on tiedottanut asiasta Kuopion Vesi Oy:ta, jonka jätevedenpumppaamo sijaitsee muutosalueella. Kuopion Vedellä ei ole ollut asiaan huomauttamista. Muita alueen toimijoita ei ole tiedotettu kadunnimimuutoksesta, koska muutettavan kadunosan varrella ei ole muita osoitteita. 

 

Esitys katunimimuutokseksi:

 

13. kaupunginosan (Savilahti) Neulamäentien katuosuuden nimi esitetään muutettavaksi muotoon Sarastuskaari.

 

Perustelut:

 

Kuopion kaupungin 13. kaupunginosan (Savilahti) Neulamäentien kadunosan nimi muutetaan, koska se vastaa alueen muuttuvaa katuverkostoa. Katuosuuden varrella ei ole muuttuvia osoitetta lukuun ottamatta Kuopion Veden jäteveden pumppaamoa. Kuopion Vedellä ei ole ollut asiaan huomauttamista.

 

 

Jatkotoimenpiteet                          Kadun nimen muutos aiheuttaa muutoksia osoite- ja opaskarttoihin, osoite- yms. rekistereihin sekä ajantasa-asemakaavaan. Sarastuskaaren rakentamisen valmistuttua asennetaan myös uusi kadun nimikyltti. Kadunnimimuutos ei aiheuta oleellisia muutoksia alueen osoitteisiin. Kunta ilmoittaa kadun nimen muutoksesta pelastustoimelle, maistraattiin ja postiin sekä Kuopion Vesi Oy:lle.

 

Hyväksyvä viranomainen            

 

Kaupunkirakennelautakunta

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se päättää muuttaa katunimen edellä olevan esityksen mukaisesti.

 

 

Liitteet

15

3174/2020 Sijaintikartta

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Annika Korhonen

puh. +358 44 718 5074

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että Bozena Kontila poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa