Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.05.2020/Pykälä 104

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 104

Asianro 3109/10.02.03/2020

 

 

Tiedonanto vireilletulosta, asemakaava ja asemakaavan muutos / Vanhan varikon pohjoisosa

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Kaavatyössä tutkitaan alueen kehittämistä monimuotoiseksi kerrostalo-valtaiseksi asumisen alueeksi, joka sisältää myös työpaikkoja. Alueelle on suunnitteilla lisäksi lähipalvelukeskus koululle ja päiväkodille sekä viher- ja virkistysalueita. Kaavatyössä tutkitaan alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä infraverkostot ja pyritään turvaamaan alueen luon-to- ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Asemakaava ja asema-kaavanmuutos liittyvät keskeisesti Savilahti-projektiin.

 

Alueella on parhaillaan käynnissä alueluovutuskilpailu. Suunnittelualueelle tavoitellaan laadukasta kaupunkikuvaa, identiteetiltään omaleimaista, kaupunkimaista ja elävää ympäristöä, sekä uusia, innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Kilpailun on tarkoitus ratketa vuoden 2020 loppuun mennessä.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Savilahden alueen kehittyminen. Kaavahanke mahdollistaa Varikon alueen rakentumisen monipuoliseksi asuin- ja työpaikka-alueeksi sekä lähipalvelukeskuksen, viher- ja virkistysalueiden sijoittumisen alueelle.

 

Hanke toteuttaa kaupungin ilmastopoliittista ohjelmaa, sillä alueen rakentaminen tiivistää nykyistä yhdyskuntarakennetta Kuopion keskustan tuntumassa, olemassa olevan kunnallistekniikan ja palveluverkoston äärellä. Sijoittamalla monipuolisesti toimintoja samalle alueelle vähennetään liikkumistarvetta. Rakentaminen keskustan läheisyyteen vähentää myös painetta kaupunkirakenteen ulkopuolelle suuntautuvaan rakentamiseen. Lisäksi älykaupunkiratkaisuilla pyritään hillitsemään hiilidioksidipäästöjä mm. valaistuksessa ja liikenteen ohjauksessa.

 

Kaavaratkaisu toteuttaa Kuopion strategiaa ja kasvuohjelmaa mahdollista-en asumisen, yritystoiminnan ja palvelujen syntymisen Savilahteen. Uuden asuinalueen rakentaminen kasvattaa alueen väestöä ja lisää alueen palvelujen kysyntää. Kaavalla on positiivisia vaikutuksia kaupungin kilpailukykyyn, vetovoimaan ja yritystoimintaan. Se toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa lisäämällä yritystonttitarjontaa lähellä keskustaa.

 

Uudella rakentamisella on vaikutuksia ihmisiin ja luonnonympäristöön. Hankkeella on vaikutuksia erityisesti lapsiin, sillä hanke mahdollistaa asuinalueiden lisäksi uuden koulun, päiväkodin ja puistoon sijoittuvien liikunta- ja virkistysalueiden syntymisen. Luontoarvojen säilyminen pyritään turvaamaan kaavatyössä mahdollisimman hyvin mm. viherverkosto-suunnittelulla.

                                                         

 

Esitys                                                MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

14

3109/2020 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Annika Korhonen

puh. +358 44 718 5074

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa