Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 06.05.2020/Pykälä 103

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 103

Asianro 9179/10.02.03/2019

 

 

Tiedonanto valmistelusta, asemakaavan muutos / Tahkovuori Panorama Sky

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Tiivistelmä:

Asemakaavan muutoksella tutkitaan Tahkovuoren laskettelurinteen lakialueella sijaitsevan Panorama Sky rinneravintolan toimintojen laajentamista palvelemaan paremmin Tahkon matkailun tarpeita. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa pienimuotoinen kylpylä ja mökkikylän rakentaminen. Asemakaavan muutoksen yhteydessä ratkaistaan alueen vesihuolto, liikenne, huoltoajo ja paikoitus. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy valmisteluaineiston nähtäville asetettavaksi.

 

Kaava-alue                                       Suunnittelualue sijaitsee Kuopion kaupungin 51. kaupunginosassa Tahko. Kaavatyön alue sijoittuu Tahkovuoren laskettelurinteen lakialueelle.

 

Laadintaperusteet, päätökset ja suunnitelmat

 

Asemakaavatyön vireilletuloaineisto (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) on annettu tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle 20.11.2019. Aineisto on ollut nähtävänä vireilletulokuulutuksen yhteydessä 25.11.2019–3.1.2020. Vireilletulosta on tiedotettu Kuopion kaupunkilehdessä 23.11.2019 ja Pitäjäläisessä. Kaavan vireilletuloaineisto on esitelty yleisötilaisuudessa Tahkovuoren Panorama bar ravintolassa 14.12.2019. Nähtävänä-oloaikana on saatu 2 mielipidettä. Mielipiteen esittivät Elisa Oyj ja SavoMTB Ry.

 

Kaavoituksen aloituskokous järjestettiin 10.2.2020. Aloituskokouksessa olivat edustettuina Huippupaikat Oy, Tahkon rinteet, Pieksänkosken vesiosuuskunta, Savon MTB ry, Savon Voima Oy, Tahko Frisbeegolf ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue sekä Kuopion kaupungilta yrityspalvelu, metsä-talousyksikkö, kunnallistekninen suunnittelu, maaomaisuuden hallinta ja asemakaavoitus (muistio asiakirjoissa).

 

Asemakaavan valmisteluaineisto

 

Valmisteluvaiheen vaihtoehdon havainneaineiston on laatinut Rintala-Eggertsson Architects. Havainneaineisto pitää sisällään päärakennuksen Raaha saunoineen ja ulkoaltainen sekä päärakennuksen ympärille sijoittuvat, eri vaiheissa toteutettavat mökkisolut, joissa kussakin on 10 mökkiä. Mökkityyppejä on viisi, Kettu 22 k-m2, Susi 45 k-m2, Hirvi 50 k-m2, Ahma 60 k-m2 ja Karhu 60 k-m2. Havainneaineisto on esityslistan liitteenä. Alueelle muodostuu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM-3), jossa on rakennusoikeutta yhteensä 4 000 k-m2 (lisäys 3 000 k-m2).

 

Kaavakarttaluonnos on esityslistan liitteenä. Kaavakarttaluonnoksessa on esitetty kortteli- ja liikennealueiden rajaukset sekä niiden liittyminen virkistysalueisiin ja -reitistöihin.

 

Jatkotoimenpiteet                          Kaupunkirakennelautakunnan hyväksymä asemakaavan valmisteluaineisto asetetaan julkisesti nähtäville.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Kaavatyö toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa mahdollistamalla matkailun tulevaisuuden kehittämistoimenpiteet ja maankäytön tehostamisen. Elämysmatkailupalvelujen rakentamisen odotetaan lisäävän matkailijoiden määrää Tahkovuorella ja heijastuu edelleen palvelujen kysyntään. Yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

Alueella ei ole asukkaita, joten hakkeella ei ole lapsi- tai asukasvaikutuksia.

 

Hankkeella on luontovaikutuksia, sillä rakentaminen muuttaa maisemakuvaa ja lisärakentaminen vaikuttaa ajoliikenteen järjestelyihin ja pysäköinnin tarpeeseen. Tarkemmin ympäristö- ja luontovaikutuksen selvitetään kesällä 2020, kun luontoselvitykset valmistuvat.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asemakaavan valmisteluaineiston asetettavaksi MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Aineistosta pyydetään tarvittavat lausunnot ja aineisto lähetetään tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskukselle.

 

 

Liitteet

11

9179/2019 suunnitelman havainneaineisto rto

 

12

9179/2019 pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen

 

13

9179/2019 kaavaselostus liitteineen

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pauli Sonninen

puh. +358 44 718 5439

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa