Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.10.2020/Pykälä 285

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 285

Asianro 7510/10.00.01.04/2020

 

 

Kiinteistöä 297-423-2-510 Norola koskeva maankäyttösopimus

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

                                                          Kuopion kaupungin Lehtoniemessä sijaitsee yksityisessä omistuksessa oleva kiinteistö 297-423-2-510 Norola, jonka pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 5 090 m². Kiinteistön alueella ei ole voimassa olevaa asemakaava. Voimassa olevassa yleiskaavassa kiinteistön kohdalla on merkintä AP (pientalovaltainen asuntoalue).

 

Kaupunki on laatinut Lehtorinteen alueelle asemakaavaehdotuksen, joka on ollut julkisesti nähtävillä 25.6.2020 – 31.7.2020. Kiinteistö Norola sijaitsee asemakaavaehdotusalueella. Kiinteistön sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

                                                         

Sijainti

 

Kiinteistö 297-423-2-510 Norola

 

Asemakaavaehdotuksen mukaan kiinteistö Norola on tarkoitus osoittaa asuinrakennusten korttelialueeksi (A). Asemakaavaehdotuksessa kiinteistön alueelle osoitettava uusi rakennusoikeus on 2 521 k-m².

 

                                                          Kiinteistön Norola kaavoittaminen asuinrakennusten korttelialueeksi ja rakennusoikeuden lisääminen tarkoittaa sitä, että kiinteistön omistaja hyötyy kaavoituksesta merkittävästi MRL 91 a § 1 momentin tarkoittamalla tavalla. Kyseisen lainkohdan mukaan maanomistaja on siten velvollinen osallistumaan kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

 

Kiinteistön Norola omistaja maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvausta 132 000 euroa. Korvauksen maksamiseen on neuvoteltu maksuaikataulu, jonka mukaan maanomistaja maksaa korvauksen kaupungille 21 päivän kuluessa siitä, kun maanomistaja on luovuttanut kiinteistönsä omistus- tai hallintaoikeuden edelleen. Takaraja korvauksen maksamiselle on kaksi vuotta Lehtorinteen asemakaavan voimaantulosta. Korvaussumma sidotaan elinkustannusindeksiin ja korvauksen maksamiselle asetetaan tarvittava vakuus, joka on kaupungin haltuun toimitettu kiinteistöön 297-423-2-510 kiinnitetty sähköinen panttikirja, jonka suuruus on 158 000 euroa.

 

Kaupunginhallitukselle esitetään kiinteistön Norola omistajan kanssa neuvotellun maankäyttösopimuksen hyväksymistä. Neuvotellut sopimusehdot ilmenevät sopimusluonnoksesta, joka jaetaan esityslistan liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi                     Vaikutukset on arvioitu asemakaavan laatimisen yhteydessä.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunginhallitukselle seuraavaa:

1.       Kiinteistön 297-423-2-510 Norola omistajan kanssa tehdään liitteenä olevan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus.

 

2.       Sopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa.

 

3.       Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan maankäyttösopimus.

 

4.       Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

 

 

Liitteet

26

7510/2020 sopimusluonnos ja liitteet (julk.)

 

Viiteaineisto

13

7510/2020 kartat

 

14

7510/2020 sopimusluonnos ja liite (ei julk.)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jarkko Tossavainen

puh. +358 44 718 5534

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa