Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.10.2020/Pykälä 286

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 286

Asianro 7511/10.00.01.04/2020

 

 

Kiinteistöä 297-423-2-558 Kiviranta koskeva maankäyttösopimus

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupungin Lehtoniemessä sijaitsee yksityisessä omistuksessa oleva kiinteistö 297-423-2-558 Kiviranta, jonka pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 2 450 m². Kiinteistön alueella ei ole voimassa olevaa asemakaava. Voimassa olevassa yleiskaavassa kiinteistön kohdalla on merkintä AP (pientalovaltainen asuntoalue).

 

Kaupunki on laatinut Lehtorinteen alueelle asemakaavaehdotuksen, joka on ollut julkisesti nähtävillä 25.6.2020 – 31.7.2020. Kiinteistö Kiviranta sijaitsee asemakaavaehdotusalueella. Kiinteistön sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

Sijainti

 

 

Kiinteistö 297-423-2-558 Kiviranta

 

Asemakaavaehdotuksen mukaan kiinteistö Kiviranta on tarkoitus osoittaa asuinrakennusten korttelialueeksi (A) ja katualueeksi. Katualueeksi osoitettavan alueen pinta-ala on noin 72 m². Asemakaavaehdotuksessa kiinteistön alueelle osoitettava uusi rakennusoikeus on 1 177 k-m².

 

                                                          Kiinteistön Kiviranta kaavoittaminen asuinrakennusten korttelialueeksi ja rakennusoikeuden lisääminen tarkoittaa sitä, että kiinteistön omistaja hyötyy kaavoituksesta merkittävästi MRL 91 a § 1 momentin tarkoittamalla tavalla. Kyseisen lainkohdan mukaan maanomistaja on siten velvollinen osallistumaan kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

 

Kiinteistön Kiviranta omistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:ssä tarkoitettu esityslistan liitteenä oleva maankäyttösopimusluonnos. Neuvottelutuloksen mukaan maanomistaja maksaa kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvausta 46 000 euroa.  Korvauksen maksamiseen on neuvoteltu maksuaikataulu, jonka mukaan maanomistaja maksaa korvauksen kaupungille 21 päivän kuluessa siitä, kun maanomistaja on luovuttanut kiinteistönsä omistus- tai hallintaoikeuden edelleen. Takaraja korvauksen maksamiselle on kaksi vuotta Lehtorinteen asemakaavan voimaantulosta. Korvaussumma sidotaan elinkustannusindeksiin ja korvauksen maksamiselle asetetaan tarvittava vakuus, joka on kaupungin haltuun toimitettu kiinteistöön 297-423-2-558 kiinnitetty sähköinen panttikirja, jonka suuruus on 56 000 euroa.

 

Sopimusluonnos sisältää maankäyttösopimuksen lisäksi sopimuksen asemakaavaehdotuksessa katualueeksi osoitetun noin 72 m²:n suuruisen määräalan luovuttamisesta korvauksetta kaupungille sekä asemakaavan toteuttamisen edellyttämän sopimuksen kiinteistörasitteen perustamisesta.

 

Kaupunginhallitukselle esitetään kiinteistön Kiviranta omistajan kanssa neuvotellun maankäyttösopimuksen ja sopimuksen määräalan luovuttamisesta sekä rasitteen perustamisesta hyväksymistä. Neuvotellut sopimusehdot ilmenevät sopimusluonnoksesta, joka jaetaan esityslistan liitteenä.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Vaikutukset on arvioitu asemakaavan laatimisen yhteydessä.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunginhallitukselle seuraavaa:

1.       Kiinteistön 297-423-2-558 Kiviranta omistajan kanssa tehdään liitteenä olevan luonnoksen mukainen maankäyttösopimus ja sopimus määräalan luovuttamisesta sekä rasitteen perustamisesta.

 

2.       Sopimusluonnokseen saadaan tehdä tarvittavia teknisluontoisia tarkistuksia tai korjauksia kansliatoimenpitein ennen päätöksen täytäntöönpanoa.

 

3.       Kiinteistöjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan edellä kohdassa 1. mainitut sopimukset.

 

4.       Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

 

 

Liitteet

27

7511/2020 sopimusluonnos ja liitteet (julk.)

 

Viiteaineisto

15

7511/2020 kartat

 

16

7511/2020 sopimusluonnos ja liitteet (ei julk.)

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jarkko Tossavainen

puh. +358 44 718 5534

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa