Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 01.07.2020/Pykälä 160

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 160

Asianro 3600/10.00.02.01/2019

 

 

Tontin 297-33-48-1 (Lehtoniementie 136) vuokraaminen / A-Kruunu Oy

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

A-Kruunu Oy:llä on ollut varaus tontista 297-33-48-1 (Lehtoniementie 136). Yhtiö on pyytänyt lopullisen maanvuokrasopimuksen tekemistä 1.7.2020 alkaen.

 

A-Kruunu Oy on valtion erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa normaaleja valtion tukemia vuokra-asuntoja kohtuullisilla kustannuksilla ja vuokratasolla. Lisäksi A-Kruunun tehtävänä on edistää puurakentamista ja uusia innovaatioita.

Hakijan tarkoituksena on toteuttaa tontille vuokra-asuntokohde, jonka rahoituksessa käytetään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymää korkotukilainaa, joten tontin vuokrauksen tulee tapahtua Kaupunkirakennelautakunnan päätöksellä ARA:n hyväksymiä tontin vuokrausehtoja noudattaen.

 

Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa (ks. asiakirja pdf-muodossa).

 

                                                         

kuva 1: opaskartta (ks. asiakirja pdf-muodossa)

 

kuva 2: asemakaava (ks. asiakirja pdf-muodossa)

 

Tontti 297-33-48-1 on asemakaavassa osoitettu asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi (AKR). Tontin pinta-ala on 3 985 m2 ja rakennusoikeus 2 400 k-m2.

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on ilmoittanut, että se hyväksyy tontin 297-33-48-1 enimmäishinnaksi 103,04 €/k-m2 sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 976 (joulukuu 2019). Tontin vuosivuokra on 5 % tontin hinnasta.

 

Tontin perusvuokra määräytyy seuraavalla kaavalla:

 

2 400 k-m2 * 103,04 €/k-m2 * 0,05 = 12 364 euroa

 

 

Vaikutusten arviointi                     Tontin vuokraus edistää asemakaavan toteuttamista ja tukee kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että A-Kruunu Oy:lle vuokrataan tontti 297-33-48-1 seuraavin ehdoin:

 

1.        Vuokra-aika on 1.7.2020 – 31.12.2075.

2.        Tontin perusvuokra on 12 364 euroa. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 976 (joulukuu 2019).

3.        Vuokralainen sitoutuu rakentamaan vuokra-alueelle asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen siten, että vähintään 2 200 k-m2 rakennusoikeutta tulee käytettyä, kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen (rakentamisvelvoite).

4.        Vuokralaisella on oikeus hakea tällä päätöksellä rakentamista varten tarvittavat viranomaisluvat. Rakennuslupa voidaan kuitenkin myöntää vasta kun tontin maanvuokrasopimus on allekirjoitettu.

5.        Tontin hallintaoikeuden edellytyksenä on allekirjoitettu maanvuokrasopimus.

6.        Kaupungilla ei ole oikeutta vuokrasopimuksen irtisanomisen tai purkamiseen niin kauan kuin vuokraoikeutta ja sillä olevia rakennuksia rasittaa valtion asuntolaina tai korkotukilaina.

7.        Mikäli tontti otetaan muuhun kuin valtion (ARA) tukemaan asuntotuotantoon, määritellään vuokra sillä hetkellä käyvän markkinahinnan tasoon Kuntalain (410/2015) 130 §:ssä tarkoitetulla tavalla Kuopion kaupungin toimivaltaisen toimielimen päätöksen mukaisesti.

8.        Muutoin noudatetaan tavanomaisia tontin vuokrasopimuksessa tarkemmin sovittavia asuntotonttien vuokrausehtoja.

9.        Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jukka Tapani Räsänen

puh. +358 44 718 5537

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa