Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 01.07.2020/Pykälä 163

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 163

Asianro 5218/10.00.02.01/2020

 

 

Yritystontin 297-31-26-8 (Majurikatu 14) vuokraaminen / Keloveska Oy perustettavan yrityksen lukuun

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupunki on varannut yritystontin 297- 31-26-8 Keloveska Oy:lle perustettavan yrityksen lukuun. Varaaja on hakenut tontin vuokraamista. Rakentaminen tontilla on tarkoituksen aloittaa kesän 2020 aikana. Alue on esirakennettu. Suunnittelun aloituskokous on pidetty 2.4.2020. Tontille on tarkoituksena rakentaa läpiajettava autosuoja Keloveska Oy:n ja Kuljetusliike Vainikainen Oy:n käyttöön. Toiminta tarvitsee pihatilaa.

 

 

 

                                                         

Opaskartta (ks. asiakirja pdf-muodossa)

 

Virastokartta (ks. asiakirja pdf-muodossa)

 

Tontin 297-31-26-8 pinta-ala on 4 535 m2, jossa on rakennusoikeutta

1 814 k-m2 (e=0.40). Tontin kaavallinen käyttötarkoitus on teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (TK-16).

 

Alueen tonttien käyvästä markkinavuokrasta on pyydetty ulkopuoliselta arvioitsijalta arviolausunto (Suomen toimitila-asiantuntijat Oy 27.3.2020). Vuokrattavien tonttien arvo edustaa käypää markkinavuokraa arviolausunnon tarkkuusrajat huomioon ottaen.

 

Tontin vuosivuokra määräytyy kaavalla:

4 535 m2 * 1,30 €/m2 = 5 896 euroa.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Päätösesitys on yrityspoliittisesti positiivinen. Muut vaikutukset on tutkittu asemakaavoituksen yhteydessä.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnan päätettäväksi, että yritystontti 297-31-26-8 (Majurikatu 14) vuokrataan perustettavan yrityksen lukuun seuraavin ehdoin:

1.        Vuokra-aika on 1.7.2020 - 31.12.2051.

2.        Vuosivuokra on 5 896 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 976 (joulukuu 2019). Vuosivuokraan lisätään arvonlisävero 24 % (kaupunginhallitus 13.2.2006).

3.        Vuokralaisen on suoritettava ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista vuokrattavan tontin lohkomisesta Kuopion kaupungille kiinteistötoimitustaksan mukainen kiinteistötoimitusmaksu.

4.        Tontin asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta tulee käyttää vähintään puolet. Rakennustyöt on aloitettava puolen vuoden kuluessa vuokrakauden alusta lukien ja rakennettava vähintään vesikattovaiheeseen kahden vuoden kuluessa vuokrakauden alkamisesta.

5.        Muut ehdot ovat tavanomaisia yritystonttien vuokrausehtoja.

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pirkko Laaksonen

puh. +358 44 718 5511

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa