Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 01.07.2020/Pykälä 164

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 164

Asianro 8088/10.00.02.01/2019

 

 

Asuntotontin 297-33-44-3 (Kaivannonlahdenkatu 8) vuokraehtojen muuttaminen / Asunto Oy Kuopion Kuura

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Maankäyttöinsinööri on päätöksellään 15.10.2019 § 204 vuokrannut asuntotontin 297-33-44-3 Asunto Oy Kuopion Kuuralle.

 

Asunto Oy Kuopion Kuura/Lakea Oy on ilmoittanut, että kohde on muuttumassa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n tukemaan asuntotuotantoon. Näin ollen tontin vuokran määräytymisen tulee perustua ARA:n hyväksymään tontin enimmäishintaan sekä vuokrasopimukseen tulee lisätä irtisanomisen estävä ehto.

 

Kaivannonlahden alueen tonttien enimmäishinnaksi ARA on hyväksynyt 103,04 €/k-m2 sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 976 (joulukuu 2019).

 

ARA-kohteiden vuokrauksen tulee tapahtua kaupunkirakennelautakunnan päätöksellä ARA:n hyväksymiä tontinvuokrausehtoja noudattaen.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Vuokrausehtojen muutoksella ei ole erityisiä vaikutuksia.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että tonttia 297-33-44-3 koskevaa 24.10./5.11.2019 allekirjoitettua maanvuokrasopimusta muutetaan seuraavin ehdoin:

 

1.        Tontin uusi vuokra määräytyy seuraavalla laskentakaavalla:

1 961 k-m² * 103,04 €/k-m² * 0,05 = 10 103 €.

2.        Vuokra on sidottu elinkustannusindeksin pistelukuun 1 976 (joulukuu 2019). Uutta vuokraa aletaan periä vuokrasopimuksen muutoksen allekirjoittamisesta lähtien.

3.        Vuokrasopimuksen kohtaan 4.1 lisätään uusi kappale:

4.        ”Mikäli tontti otetaan muuhun kuin valtion (ARA) tukemaan asuntotuotantoon, määritellään vuokra sillä hetkellä käyvän markkinahinnan tasoon Kuntalain (410/2015) 130 §:ssä tarkoitetulla tavalla Kuopion kaupungin toimivaltaisen toimielimen päätöksen mukaisesti.”

5.        Vuokrasopimuksen kohtaan 6.5 lisätään uusi kappale:

Vuokranantaja sitoutuu olemaan irtisanomatta tätä vuokrasopimusta vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain (856/2008) mukaisena takausaikana ja vuokrakäyttövelvoitteen voimassaoloaikana.

6.        muut ehdot ovat entiset.

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jukka Tapani Räsänen

puh. +358 44 718 5537

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa