Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 01.07.2020/Pykälä 165

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 165

Asianro 3804/08.00.00/2020

 

 

Oikaisuvaatimus Hatsalankadun pysäköintijärjestelyt

 

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Aloitteet ja niiden perusteella tehty päätös

 

Hatsalankatu on rännikatu Kuopion ruutukaavakeskustassa. Hatsalankadulla Kauppakadusta pohjoiseen on osoitettu 15 minuutin pysäköintiä. Nämä pysäköintipaikat palvelevat lähinnä alueella toimivan kahden päiväkodin saattoliikennettä ja mahdollisesti Kauppakadulla olevan postin asiakkaita. Lisää pysäköintitilaa löytyy mm. Kauppakadulta, jossa on maksullisia kadunvarsipysäköintipaikkoja. Korttelissa tontin 6 osalta rakentaminen on parhaillaan käynnissä. Alueella on myös tänä kesänä tehty hulevesiviemärin rakennustöitä, jonka vuoksi Torikadun toinen kaista on ollut ajoittain pois käytöstä. Alueen asemakaava on vahvistettu vuonna 2018. Asemakaavassa Hatsalankatu on osoitettu kaduksi, jolla sallitaan kävely, pyöräily sekä osin tontille ajo ja osin huoltoajo.

 

 

Rännikadut ovat n. 7 metriä leveitä ja niitä on pyritty rauhoittamaan katusaneerauksien yhteydessä jalankululle ja pyöräilylle. Rauhoittamisen tueksi on nimenomaan edellytetty katusaneerausta, jotta rakenteelliset ratkaisut tukevat liikennejärjestelyjä. Usein pelkän liikennemerkin asettamisella ei saada toivottua lopputulosta. Liikenteen rajoittaminen pelkästään jalankulkuun ja pyöräilyyn on edellyttänyt myös, että kadun varren kiinteistöihin kulku on voitu hoitaa pääkatujen kautta. Kulkua tonteille ei voida estää ja tarvittaessa kadulla sallitaan tonteille ja huoltoajo. Uusien kiinteistöjen osalta kaavoitusta ohjataan siihen suuntaan, että tämä periaate toteutuisi. Keskustassa on kuitenkin vielä melko paljon vanhempaa rakennuskantaa. Aina uusienkaan kiinteistöjen osalta tämä periaate ei olemassa olevan ympäristön vuoksi ole mahdollista tai rakentamiskustannukset nousisivat kohtuuttomasta. Liikenteelliset ratkaisut tutkitaan siis tapauskohtaisesti huomioiden vallitseva kokonaisuus. Pääkatujen rajaamia rännikaturistikkoja on saneerattu vuosittain 1 - 2.

 

Liikennesuunnitteluun tehtiin aloite, jossa esitettiin Hatsalankadun Kauppakadun ja Torikadun pysäköintijärjestelyihin muutoksia. Aloitteessa myös toivottiin, että kadulla kiellettäisiin moottoriajoneuvolla ajo.

 

Aloitteeseen vastattiin päätöksellä, jossa liikennejärjestelyt päätettiin säilyttää ennalleen perustellen korttelin olemassa olevilla toiminnoilla ja keskeneräisillä rakennustöillä. Päätöksessä tuotiin esille, että liikennejärjestelyjä tutkitaan katusaneerausta edeltävän suunnittelun yhteydessä.

 

Oikaisuvaatimus                             Päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus, jossa esitetään Hatsalankadulle asemakaavan mukaisia liikennejärjestelyjä ja toivottiin asiaa myös pelastusliikenteen vuoksi. Useiden pysäköintijärjestelyihin liittyvissä aloitteissa pysäköintikieltoja toivotaan perustellen pelastusliikenteellä. Liikennesuunnittelu on aika ajoin kysynyt lausuntoa pelastuslaitokselta pysäköintijärjestelyihin. Lausuntonaan pelastuslaitos on ilmoittanut, että he voivat tarvittaessa siirtää pysäköidyt ajoneuvot pelastustoimien niin edellyttäessä.

 

Perustelut päätökselle                  Katusaneeraukset tehdään korttelin rakentamisen jälkeen. Katusuunnittelun yhteydessä rakenteelliset ratkaisut suunnitellaan siten, että huomioidaan alueen voimassa oleva asemakaava, alueen toiminnot ja niillä tuetaan liikennejärjestelyjä. Pelastusliikenteen vuoksi kadulle ei ole tarve asettaa pysäköintikieltoa.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että oikaisuvaatimus hylätään ja Hatsalankadun liikennejärjestelyt säilytetään toistaiseksi ennallaan. Liikennejärjestelyjä tutkitaan kadun saneeraussuunnittelun yhteydessä.

 

 

Liitteet

1

3804/2020 Oikaisuvaatimus

 

2

3804/2020 Hatsalankadun pysäköintijärjestelyt välillä Kauppakatu-Torikatu

 

 

Valmistelija        

Hanna Väätäinen

puh. +358 44 718 5318

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa