Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 19.08.2020/Pykälä 52

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 52

Asianro 2334/10.03.01.01/2020

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Neulaniemen latuverkoston avartaminen

 

 

Liikuntapaikkapalveluiden päällikkö  Saku Kekäläinen
Liikuntahallit ja paikat

 

45 kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 3.2.2020 viitteenä olevan valtuustoaloitteen Neulaniemen latuverkoston avartamiseksi.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää lausuntona valtuustoaloitteeseen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavaa:

 

Lähtötilanne                                   Vuonna 2018 välillä Viinaniemi- Tervaruukki suoritettiin reitin reunapuuston poistoa. Toimenpide mahdollisti lumen satamisen paremmin latu-uralle ja kevät talven neulaantuminen vähentyi. Lisäksi latu- urasta kauempaa olevat vaaralliset (lahot/konkelot) puut poistettiin.

 

Jatkotoimenpiteeksi tuolloin sovittiin osuuksien Tervaruukki - Pilppa - Kolmisoppi avartaminen, jotka ovat pääasiassa luonnonsuojelualueella. Syksyllä 2019 järjestettiin maastokatselmus ko. reiteillä ja katselmukseen osallistui Kuopion kaupungin edustajien lisäksi ELY-keskuksen asiantuntija. Katselmuksessa ELY-keskuksen asiantuntijan näkemyksen mukaan poikkeamislupaa ei kannattanut lähteä hakemaan, koska metsän tuntu häviää, jos väylän reunapuita lähdetään poistamaan.

 

Jatkotoimenpide (kevät 2020)

 

Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalvelut on käynyt neuvottelut uudestaan ELY-keskuksen kanssa ja neuvotteluiden mukaisesti Neulaniemen latuverkoston avartaminen vaatii laajemman suunnittelun ja laajan eri käyttäjäryhmien osallistamisen. Tarve reunapuiden vähentämiseen on ilmeinen ja asiasta tulee jatkuvaa palautetta hiihtolatujen käyttäjiltä. Reunapuiden vähentämisellä on saatu hyviä tuloksia aikaan Puijolla, missä luonnonsuojelu- ja Natura-alueelta poistettiin reunapuita pari vuotta sitten. Toteutetusta Puijon puiden poistosta on tullut pääasiassa positiivista palautetta.

 

Varsinainen puiden poisto tulisi tehdä hiihtokauden loppupuolella routaisen maan aikaan, jolloin vältytään suuremmilta reitin pohjan vaurioilta. Reitin pohjavauriot tulee korjata hankkeen lopuksi.

 

Tulevaisuudessa tavoitteena on, että vanhan asevarikon ja Tervaruukin reitti saadaan valaistua ja näin ollen yhtenäinen valaistulatuyhteys jatkuisi Neulamäen valaistuun latuun saakka. Kyseinen latureitti on erittäin tärkeä osa kaupungin latuverkostoa, koska myös vähemmän vaativia latuja tarvitaan erityisesti vanhusväestöä varten. Valaistustöiden eteneminen tapahtuu vaiheittain Savilahden alueen rakennustöiden yhteydessä.

                                                         

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää antaa edellä esitetyn lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Viiteaineisto

1

2334/2020 Aloite

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä liikuntapaikkapalveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Esittelijä täydensi lausuntoa siten, että seuraava lause lisätään kohtaan:

 

”Jatkotoimenpide (kevät 2020)”: Ensimmäisen kappaleen toiseksi lauseeksi lisätään:

 

Tarkempi suunnittelu on tarkoitus tehdä syksyn 2020 ja talven 2021 aikana yhteisyössä Kaupunkiympäristön palvelualueen suunnittelupalveluiden sekä ELY-keskuksen kanssa.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa