Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 19.08.2020/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  6075/2020 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 53

Asianro 6075/12.04.00.00/2020

 

 

Kuopion kaupungin sitoutuminen Dopinglinkin Puhtaan liikunnan puolesta -toimintamalliin

 

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

Dopinglinkki keskittyy kilpa- ja huippu-urheilun ulkopuoliseen dopingkäyttöön eli kuntodopingiin. Dopinglinkin tarkoituksena on lisätä väestön tietoisuutta dopingaineiden haittavaikutuksista, vahvistaa eri ammattilaisten dopingtietämystä (mm. lääkärit, liikunnanohjaajat, fysioterapeutit) sekä tuottaa terveysneuvontapalveluja dopingaineiden ongelmakäyttäjille ja heidän lähipiirillensä. 

 

Dopinglinkki toteuttaa kuntien liikuntatoimien, yksittäisten toiminimien ja kuntokeskusyrittäjien kanssa yhteistyössä Puhtaan liikunnan puolesta (PLP) -toimintamallia, jonka tarkoituksena on antaa tietoa sekä terveysneuvontaa kuntodopingista liikunta-alan ammattilaisille ja heidän asiakkaillensa. Suurin osa dopingaineiden käyttäjistä on tavallisten kuntourheilijoiden joukossa.

 

PLP-toimijan rooli toimintamalliin sitoutuessa on tukea omalla toiminnallaan puhdasta ja terveyttä edistävää liikuntaa sekä sitoutua puuttumaan dopingkäyttöön. A-klinikkasäätiö on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka rahoitusta tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).

 

Puhtaan liikunnan puolesta -toimijalle toimitetaan liittymisen mukana Puhtaan liikunnan puolesta -sertifikaatti sekä vapaaehtoinen Kuntodopingin perusteet -verkkokoulutus koko henkilökunnalle. PLP-sertifikaatti on merkki ulospäin, että liikunta-alan toimija on sitoutunut terveyttä edistävän liikunnan tukemiseen, johon ei kuulu dopingaineiden käyttö. PLP on maksuton toimintamalli, joka antaa tietoa ja neuvoja kuntodopingiin liittyvistä ilmiöstä henkilökunnalle ja asiakkaille.

 

Vuonna 2019 Puhtaan liikunnan puolesta -toimintamalliin oli sitoutunut yli 780 toimijaa. Toimintamalliin sitoutuneita kuntia on tällä hetkellä 30.

 

Sitoutuvan toimijan vastuu:

 

1.       Toimija sitoutuu omassa toiminnassaan edistämään terveitä elämäntapoja sekä liikunnan ja urheilun harrastamista puhtain menetelmin.

2.       Toimija ei hyväksy minkäänlaista dopingaineiden käyttöä, välittämistä tai mainostamista liikuntatiloissaan.

3.       Toimija sitoutuu puuttumaan dopingaineiden käyttöön tiloissaan ja tarvittaessa ohjaamaan dopingaineiden käyttäjän terveydenhuoltojärjestelmän piiriin. Kuntokeskuksella on halutessaan oikeus erottaa jäsenensä tai muutoin estää hänen oikeutensa harjoitella kuntokeskuksen tiloissa, jos henkilö käyttää, välittää tai mainostaa dopingaineita.

4.       Sitoumuksen merkiksi toimija saa sertifikaatin, pääsyn henkilökunnalle tarkoitettuun verkkokoulutusmateriaaliin sekä Puhtaan liikunnan puolesta -tarroja, jotka kaupunki on velvollinen pitämään kuntokeskuksessa näkyvällä paikalla.

5.       Toimija sallii Suomen urheilun eettinen keskus ry:n valtuuttamien dopingtestaajien tehdä kuntokeskuksen tiloissa testejä niille urheilijoille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan SUEK:in vahvistamaa antidopingsäännöstöä. Dopingtestaus on tällöin suoritettava mahdollisimman vähän kuntokeskuksen muuta toimintaa häiriten.

 

 Dopinglinkin vastuu:

 

1.       Dopinglinkki sitoutuu tekemään ja toimittamaan kuntokeskusten käyttöön materiaalia, joka tukee puhdasta ja tervettä liikuntaa. Materiaalin sisällöstä ja määrästä päättää Dopinglinkki.

2.       Dopinglinkki mahdollistaa sitoumuksen allekirjoittaneiden kuntokeskusten henkilökunnalle pääsyn verkkokoulutusympäristöön, jossa annetaan koulutusta puhtaaseen ja terveelliseen liikuntaan liittyvistä ilmiöistä.

3.       Dopinglinkki tutustuu vuosittain muutamiin kuntokeskuksiin ja jakaa tietoa toiminnastaan sekä mahdollisuuksien mukaan osallistuu yhteistyössä kuntokeskusten kanssa erilaisiin kampanjoihin ja tapahtumiin.

4.       Dopinglinkkiä voi konsultoida, jos sitoumuksen allekirjoittaneissa kuntokeskuksissa havaitaan dopingaineiden käyttöä. Lähetä kysymys neuvontapalvelun kautta.

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä Dopinglinkin Puhtaan liikunnan puolesta -toimintamallin sitoumuksen.

 

 

Liitteet

3

6075/2020 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa