Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 19.08.2020/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 54

Asianro 423/02.05.01.00/2020

 

 

Avustukset jääurheilun harjoitustilavuokrien korvaamiseen 1.1.-31.8.2020

 

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

 

                                                          Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti 11.6.2013 36§ jääurheilun maksupolitiikan uudistamisesta talvikaudesta 2013-2014 alkaen siten, että käyttömaksuissa siirrytään markkinaperusteiseen hinnoitteluun ja toimintaa tukemaan muodostetaan jääurheilun tukijärjestelmä. Uudistuksen tavoitteena on edistää Kuopiossa ja Kuopion lähiseudulla olevien julkisten ja yksityisten jäähallien tehokasta käyttöä ja siten helpottaa osaltaan jääurheilun tilaongelmaa.

 

Avustusta voidaan myöntää kuopiolaisille rekisteröidyille yhdistyksille, joiden toiminta on suunnattu lasten ja nuorten (alle 18v.) jääurheiluun ja joille on myönnetty harjoitusvuoroja v. 2020. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat jäähallien peli- ja harjoituskäytön tilavuokrat. Erillisten harjoitusleirien kustannuksia ei hyväksytä.

 

Jääurheilun harjoitustilavuokra-avustukset on tarkoitettu kevätkaudelle 1.1.-31.5.2020 ja syyskaudelle 1.8.-31.12.2020. Koronapandemian takia jääurheiluseurat joutuivat lopettamaan harjoituskautensa maaliskuun puolivälissä. Ennakkohakemuksissa ilmoitetut kevään tuntisuunnitelmat eivät siten ole toteutuneet ja ennakkoavustukset on maksettu tammikuun tilanteen mukaan.

 

Jäähallien kesäkäyttö ei ole aiemmin kuulunut seuroille suunnatun jääurheilun tuen piiriin. Tilanne on kuitenkin muuttunut Lippumäen jäähallin poistuttua käytöstä ja jääurheiluseurojen toiminnan siirryttyä yksityiseen jäähalliin. Aiemmin jääurheilua on tuettu Lippumäen osalta subventiona. Subventio poistuu toiminnan siirryttyä yksityiseen halliin. Seurojen kesäharjoittelun tukeminen on tullut tästä johtuen ajankohtaiseksi vuodesta 2020 eteenpäin.

 

Jääurheiluseuroilta oli tullut toiveita, että tässä tilanteessa myös kesäajan käyttö hyväksyttäisiin harjoitustilavuokra-avustuksen piiriin, jotta ennakkona maksettuja avustuksia ei tarvitsisi periä takaisin näin hankaloittaa jääurheiluseurojen taloutta enempää.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan 20.5.2020 39§ päätöksen mukaisesti vuonna 2020 jääurheilun harjoitustilavuokra-avustuksiin hyväksytään myös kesäkauden 1.6.-31.8.2020 toiminta. Avustuksiin on käytettävissä edelleen yhteensä 202.500 euroa kevät- ja kesäkaudelle.

Jääurheilun harjoitustilavuokra-avustukset ovat olleet haettavana 11.8.2020 mennessä ja määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta. Jääurheilun harjoitustilavuokra-avustusten ennakot on päätetty 3.2.2020 15§.  Ennakkona hyväksyttäville hakijoille voidaan maksaa enintään 70 % kyseisen kauden harjoitustila-avustukseen varatusta määrärahasta. Määräraha vuodelle 2020 on 405.000€ ja kevät/kesäkaudella jaetaan avustussummasta puolet 202.500€. Mikäli ennakkona maksettu avustussumma on suurempi kuin lopullinen harjoitustila-avustus, kaupunki perii liikaa myönnetyn avustuksen takaisin. Jos hakijoilla on kaupungin laskutuksessa erääntyneitä laskuja, ne kuitataan tästä avustuksesta.

 

Jääurheiluseurat neuvottelivat 26.2.2014 yhteisen sopimuksen, jossa seurat sopivat jääurheilun tukien jakamisen periaatteista sekä jäävuorojen jakamisen keskeisistä periaatteista. Avustuslaskelma on tehty seurojen sopiman periaatteen mukaisesti.

 

1.1-31.8.2020       Ilmoitetut käyttötunnit                     Ilmoitetut kustannukset

Juniori-Kalpa ry    2300                                                  258.609,90

Kuopion Luisteluseura ry                  914                                                    101.523

Kuopion Taitoluistelijat ry                227                                                    28.393                 

Vaikutusten arviointi                     -

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää jakaa jääurheilun harjoitustilavuokrien avustukset seuraavasti:

 

Juniori-Kalpa ry                              115.201.86

Kuopion Luisteluseura ry                                          67.383,89

Kuopion Taitoluistelijat ry                                         19.914,25

Yhteensä 202.500 €

 

 

Liitteet

4

423/2020-7 Jääurheilun laskenta kevät ja kesä 2020

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Janne Hentunen poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyyn klo 16.31 – 16.33.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa