Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 19.08.2020/Pykälä 171

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 171

Asianro 4412/10.03.01.00/2019

 

 

Puijon hissin ja ympäristön yleissuunnitelman hyväksyminen

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Selostus ja perustelu                Kaupunkirakennelautakunta oli kokouksessaan 27.5.2020 § 119 hyväksynyt otsikossa mainitun yleissuunnitelmaluonnoksen nähtäville, suunnitelma oli nähtävillä 1.6. – 30.6.2020 kaupungin internet -sivuilla osoitteessa www.kuopio.fi/ilmoitustaulu. Suunnitelmaa koskevat lausunnot ja muistutukset oli toimitettava ennen nähtävänäolon päättymistä osoitteeseen: Kaupunkiympäristön palvelualue, viher- ja virkistysaluesuunnittelu PL 1097, 70111 Kuopio tai sähköposti: viherjavirkistysaluesuunnittelu@kuopio.fi

 

Suunnitelmaluonnoksen nähtäville asettamisesta oli tiedotettu kuntalaisia laajasti lehdistö- ja mediatiedotteilla touko- ja kesäkuussa 2020. Tiedotteet lähetettiin myös kohdennettuna Puijon kehittämisyhdistys ry:lle, Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry:lle, Kuopion pyöräilyseura ry:lle, Savo MTB ry:lle, Puijon Hiihtoseura ry:lle, Kuopio Ski Club ry:lle, Puijo Peak: Oy:lle, Vammaisneuvostolle ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle.

 

Suunnitelmaluonnoksesta pyydettiin lausunto hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalta, ympäristö- ja rakennuslautakunnalta, Pohjois-Savon ELY –keskukselta, Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta, Tilakeskuksen johtoryhmältä, Vammaisneuvostolta, Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistykseltä, Puijo Peakilta, Puijon kehittämisyhdistykseltä, Kuopion pyöräilyseuralta, Savo MTB:ltä ja Puijon hiihtoseuralta.

 

Nähtävänä oloaikana lausunnon jättivät Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo sekä Puijon kehittämisyhdistys / Kuopio Ski Club. Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut, Pohjois-Savon ELY –keskus sekä Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ilmoittivat, että eivät jätä lausuntoa. Muistutuksia jätettiin yksi

 

Jätetyt lausunnot, muistutus ja vastineet on koottu liitteenä olevaan asiakirjaan. Yleissuunnitelmaan pohjautuvassa jatkosuunnittelussa huomioitavat asiat on esitetty vastineissa.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy yleissuunnitelman ja merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutuksen sekä esittää suunnitelmaa edelleen hyväksyttäväksi osaltaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle ja tämän jälkeen edelleen hyväksyttäväksi kokonaisuudessaan kaupunginhallitukselle.

 

 

Liitteet

3

4412/2019 Lausunnot, muistutukset ja vastineet

 

4

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, hissi, VIH 2475, suunnitelmaselostus.

 

5

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, hissi, VIH 2475-7, asemapiirustus, pituusleikkaus, poikkileikkaukset

 

6

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, luontoreitit VIH 2475-5, eteläinen, asemapiirustus

 

7

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, luontoreitit, VIH 2475, suunnitelmaselostus

 

8

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, luontoreitit, VIH 2475-4, pohjoinen, asemapiirustus

 

9

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH2475-2, alueleikkaukset

 

10

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH 2475, suunnitelmaselostus

 

11

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH2475-1, asemapiirustus

 

12

4412/2019 Puijon hissi ja ympäristö, piha ja pysäköintialue, VIH2475-3, tyyppipoikkileikkaukset

 

13

4412/2019 Puijon_lakialueen_maisemaselvitys_lowres

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Ville-Veikko Pääkkönen

puh. +358 44 718 5312

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa