Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 19.08.2020/Pykälä 172

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 172

Asianro 5793/14.05.02.00/2020

 

 

Tarhakaaren hulevesisuunnitelman hyväksyminen nähtävänä oloa varten

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Tiivistelmä

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy Tarhakaaren ojan hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten.

 

 

Taustaa                                             Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta hyväksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman. Hulevesisuunnitelmassa esitetään kunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet.

 

Vuonna 2014 tapahtuneiden lainsäädännön muutosten jälkeen, on kunnan hyväksyttävä tarvittaessa hulevesisuunnitelma, jos sitä ei ole hyväksyttynä osana katusuunnitelmaa tai yleisten alueiden suunnitelmaa. Suunnitelmaa laadittaessa on noudatettava maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n säännöksiä. Osallisille on annettava mahdollisuus osallistua hulevesisuunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta.

 

Hankekuvaus                                  Suunnitelma-alueen lähivirkistysalue ja viereinen kevyenliikenteenväylä ovat kaupungin maanomistuksessa. Alue rajautuu Tarhakujaan ja Tarhakaaren kiinteistöjen pohjoispuolelle. Hulevesiviemäri rakennetaan olevan ojan pohjalinjaa mukaillen. Linjan pituus on yhteensä noin 95 metriä. Rakennettava linja palvelee alueen kuivatusta.

 

Tarhakaaren ojaan ja kevyenliikenteenväylälle on tehty painokairauksia, joiden kairaussyvyydet ovat noin 2,5-5 metrin syvyydessä. Linjauksella ei tule olemaan louhintatyötä.

 

Hulevesilinja liittyy olevaan hulevesilinjaan, joka purkaa vetensä Leväsentien länsipuolelle avo-ojaan. Lähialueen kiinteistöjä tiedotetaan erillisellä kirjeellä hulevesisuunnitelman nähtävillä olosta.

 

Hulevesilinjan rakennustyö on suunniteltu toteutettavaksi 2020 vuoden syksyn aikana. Päätös voidaan laittaa toimeen ennen lainvoimaisuutta.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                     Hanke edistää kaupunginosan asuntoalueen sekä puistoalueen viihtyisyyttä, kehittymistä ja täten kestävän yhdyskuntarakenteen eheyttämistä.

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa ja tukee alueen kehittymistä. Rakentamisaikainen toiminta ei haittaa liikennöintiä, eikä se poikkea tavanomaisesta kaupunkirakentamisesta.

 

Hulevesiviemäröinnin ympäristövaikutukset kohteessa ovat neutraalit.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten. 

 

 

Liitteet

14

5793/2020 Tarhakaaren ojan hulevesisuunnitelma

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Minna Leena Taskinen

puh. +358 44 718 5301

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa