Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 19.08.2020/Pykälä 173

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 173

Asianro 3834/02.05.01.00/2020

 

 

Vesiosuuskuntien rakentamisen avustaminen vuonna 2020

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Tiivistelmä

Kuopion kaupunki on varannut vuoden 2020 käyttösuunnitelmassaan 500 000 euroa haja-asutusalueiden vesihuollon avustamiseen. Osuuskuntia on pyydetty toimittamaan avustusanomuksensa 10.6.2020 mennessä. Anomuksen jättivät määräaikaan mennessä viisi vesiosuuskuntaa. Osuuskunnan esittämien rakentamishankkeiden kokonaiskustannusarviot olivat yhteensä noin 412 000 euroa. Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnalle on myönnetty aiemmin vuonna 2020 avustusta 67 000 euroa.

 

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että vesiosuuskunnille myönnetään hakemuksien mukaisesti yhteensä 164 733,49 euroa vesihuoltoverkostojen rakentamista varten. Lisäksi kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että käyttösuunnitelman mukaiset 268 266,51 euroa jätetään tässä vaiheessa jakamatta ja että tätä määrärahaa voidaan käyttää vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten hankkeiden edistämiseen. Vesiosuuskuntien suunnittelua tai rakentamista voidaan avustaa määrärahojen puitteissa kaupunkisuunnittelujohtajan erillisellä päätöksellä, mikäli vesiosuuskunnilta tulee uusia avustushakemuksia tai avustettavalta vesiosuuskunnalta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä vuonna 2020.

 

Vesiosuuskuntien avustaminen ja avustuksen jakoperusteet

 

Kaupunkiympäristön palvelualue on varannut vuoden 2020 käyttösuunnitelmassaan 500 000 euroa haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten avustamiseen. Avustusrahat ovat pääosin tarkoitettu käytettäväksi haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten verkoston suunnittelun ja rakentamisen avustamiseen. Osuuskuntia on pyydetty toimittamaan avustusanomuksensa 10.6.2020 mennessä. Määräaikaan saapuivat avustushakemukset Etelä-Kuopion vesiosuuskunnalta, Haminalahden vesihuolto-osuuskunnalta, Jännevirran vesiosuuskunnalta, Pieksänkosken vesiosuuskunnalta ja Riistaveden vesihuolto-osuuskunnalta.

 

Vesiosuuskuntien rakentamishankkeet vuonna 2020

 

Etelä-Kuopion vesiosuuskunta on nimensä mukaisesti Kuopion eteläalueilla toimiva vesihuoltolaitos. Osuuskunnan vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alue käsittää Kurkimäen länsipuoliset alueet aina Vehmasmäkeen saakka. Lisäksi osuuskunnan vesijohtoverkoston toiminta-alue ulottuu Ritisenlahdesta - Kotkatlahden kautta Sotkanniemeen ja Humalajoelle.

Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan vesijohtoverkoston pituus on noin 120 kilometriä ja siihen on liittynyt yli 300 kiinteistöä. Etelä-Kuopio ostaa talousvetensä Kuopion Veden Jänneniemen ottamolta. Talousvesi johdetaan Puutossalmen vesihuolto-osuuskunnan verkoston kautta Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan verkostoon. Talousvettä vesiosuuskunta toimittaa noin 85 kuutiota päivässä. Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan jätevesiviemäriverkoston pituus on noin 40 kilometriä, ja siihen on liittynyt yli 130 kiinteistöä. Etelä-Kuopion vesiosuuskunta anoo avustusta vesiturvallisuuden ja vesisaatavuuden varmistamiseen Pellesmäen, Vehmasmäen ja Kurkimäen kylän asukkaille. Osuuskunta on rakentanut alkuvuodesta 2020 Hirvontien ja Ritisenlahdentien risteyksessä olevan paineenkorotusaseman läpikulkevaan runkoputkeen ohitusputken ja huuhtelupostin paineenkorotusaseman ohi. Tämä varmistaa, että kylien asukkaat saavat vettä paineenkorotusaseman mennessä epäkuntoon. Pisin tauko on ollut 2 vuotta sitten 3 vuorokautta. Rakentamiskustannukset ovat olleet 9 133,72 euroa, johon osuuskunta hakee avustusta 40 % eli 3 653,49 euroa (alv 0%).

 

Haminalahden vesihuolto-osuuskunta toimii Haminalahden, Rytkyn ja Kaislastenlahden alueella. Talousvesi johdetaan osuuskunnan alueella Kuopion Veden keskeisen kaupunkialueen vesijohtoverkostosta. Osuuskunnan vesijohtoon on liittynyt yli 300 kiinteistöä. Osuuskunnan puhtaan veden kulutus on 65 kuutiota päivässä ja vesijohtoverkoston kokonaispituus on noin 70 kilometriä. Vesiosuuskunta anoo avustusta vesijohdon rakentamiseen Tornatorin tonttien (17 kpl) alueelle (liite 1). Tonteista kahdeksan on myyty tai varattu. Alue on maastollisesti erittäin vaikeaa johtuen kallion läheisyydestä maanpintaan nähden. Samassa yhteydessä osuuskunta sijoittaa viemäriputken alueelle. Hankkeen kustannusarvio on 67 700 euroa, johon osuuskunta hakee avustusta 40 % eli yhteensä 27 080,00 euroa.

 

Jännevirran vesiosuuskunta toimii Kuopiossa Jännevirran alueella sekä Siilinjärven kunnan alueella. Osuuskunnan vesijohtoverkostoon on liittynyt noin 250 kiinteistöä. Karttulan vesiosuuskunta on rakentamassa Jännevirran vesiosuuskunnan toiminta-alueella viemäröintiä. Samassa yhteydessä on taloudellisesti mielekästä lisärakentaa talousveden jakeluverkostoa, vaikkei sille muutoin olisi välitöntä tarvetta. Käyttämällä yhteisiä louhintakanavia molemmat osuuskunnat säästävät tulevaisuuden investoinneissaan. Osuuskunnilla on ollut suunnitelma myös mahdollisesta yhdistymisestä tai osittaisesta yhdistymisestä tulevaisuudessa, ja hankkeen yhteydessä olemassa olevaa linjaa muutetaan siten, että verkosto on tarvittaessa jaettavissa luonnollisiin toiminta-alueisiin. Tämän avustuksen kohteena oleva rakentaminen kohdistuu vuodelle 2020. Päälaajentumissuunta on Jänneniemen alue (liite 2), jossa myös Karttula rakentaa uutta linjastoa. Lisäksi linoja rakennetaan Välilammen alueella, jonne myöskin rakennetaan viemäriverkosto. Uutta runkolinjaa rakennetaan noin 2,0 kilometriä. Osuuskunta rakentaa vuoden 2020 aikana noin 50 000 eurolla, joten osuuskunta hakee vesijohtoverkoston laajentamiseen avustusta 40 % eli 20 000 euroa.

 

Pieksänkosken vesiosuuskunta toimii Kuopion Nilsiän ja Juankosken alueilla sekä Siilinjärven kunnan alueella. Osuuskunnalla on yli 260 km vesijohtoverkostoa ja 24 kilometriä jätevesiverkostoa. Osuuskunnan vesijohtoon on liittynyt lähes 600 kiinteistöä ja jätevesiverkostoon noin 100 kiinteistöä. Osuuskunta ostaa talousvetensä Koillis-Savon Vesi Oy:lta, Kuopion Vesi Oy:ltä. Jätevedet osuuskunta johtaa Siilinjärven Jynkänniemen jätevedenpuhdistamolle ja Nilsiän jätevedenpuhdistamolle. Pieksänkosken vesiosuuskunta pyytää Kuopion kaupungilta avustusta vesihuoltoverkostojen rakentamiseen Jouhilahden ja Kalliolahden vesijohtolinjaan (liite 3), jonka pituus on noin kuusi kilometriä. Hankkeen kustannusarvio on 100 000 euroa. Lisäksi vesiosuukunta anoo avustusta Laitisenmäen (liite 4) yhdysvesijohdon rakentamisen aloittamiseen. Hankkeen kustannusarvio on 65 000 euroa. Laitisenmäen alueen kiinteistöiltä on kuivuuden vuoksi kaivoista vesi loppunut, joten hanke on tärkeä. Osuuskunnan rakentamishankkeiden kustannusarvio on yhteensä 165 000 euroa. Osuuskunta hakee tähän 40 % avustusta eli yhteensä 66 000 euroa. Hankkeet toteutetaan vuoden 2020 aikana.

 

Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta Riistaveden kylä toimii Savulahden, Vartiala ja Kankaalan alueilla Melalahdessa. Vesihuolto-osuuskunnalla on vesijohtoon liittyneitä kiinteistöjä yli 240 kappaletta ja kokonaisvedenkulutus on noin 90 kuutiota päivässä. Osuuskunta ostaa talousvetensä Kuopion Vedeltä, joka toimittaa veden Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan verkostoon Melalahden pohjavesilaitokselta. Osuuskunnan vesijohtoverkoston pituus on noin 75 km. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta on rakentanut vuosina 2015-2017 jätevesiviemäriverkostoa niille Riistaveden taajaman länsipuolisille alueille, joille jätevesiviemärin rakentaminen on tarkoituksenmukaista. Koko viemäröinnin rakentamisalueella sijaitsee noin 160 kiinteistöä. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta rakentaa vuonna 2020 uutta jätevesiviemäriverkostoa täydentäen vuonna 2015-2017 rakennettua aluetta (liite 5). Hankkeen kustannusarvio on noin 120 000 euroa. Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunta anoo kaupungilta avustusta 40 % eli 48 000 euroa.

 

Avustusten jakaminen vuonna 2020

 

Kuopion kaupunki on varannut vuoden 2020 käyttösuunnitelmassaan

500 000 euroa haja-asutusalueen vesihuollon avustamisen. Avustusrahat ovat pääosin tarkoitettu käytettäväksi haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten suunnittelun ja investointien avustamiseen.

 

Kuopion kaupunki voi myöntää vesihuoltoavustuksia vesiosuuskuntien suunnittelu- ja rakentamishankkeisiin. Avustuksista hyötyvät paitsi osuuskuntien verkostoon liittyvät kiinteistöt kuin myös itse osuuskunnat, joiden verkostoon liittyvien kiinteistöjen määrä nousee ja vesihuollosta huolehtimisesta tulee taloudellisesti ja teknisesti mahdollista. Avustuksia pyritään ensisijaisesti myöntämään niille rakennushankkeille, jotka ovat Kuopion kaupunginvaltuuston vuonna 2013 hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman vuoteen 2020 mukaisia tai alueille, joilla täyttyy vesihuoltolain mukainen kunnan vesihuollon järjestämisvelvollisuus. Kartoissa esitetyt rakentamisalueet ovat suuntaa antavia ja alueiden rakentamisen eteneminen voi osuuskunnasta tai osuuskunnan rakennusurakoitsijasta johtuvista syistä vaihdella.

 

Vuoden 2020 vesihuoltoavustukset (alv 0 %), yhteensä 164 733,49 euroa, jaetaan seuraavasti:

         Etelä-Kuopion vesiosuuskunta, vesijohtoverkoston toimintavarmuuden turvaaminen Pellesmäen, Vehmasmäen ja Kurkimäen kylän asukkaille, 3 653,49 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

         Haminalahden vesihuolto-osuuskunta, Tornatorin tonttien vesihuoltoverkostojen rakentaminen, 27 080,00 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

         Jännevirran vesiosuuskunta, vesijohtoverkostojen rakentaminen, 20 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

         Pieksänkosken vesiosuuskunta, vesijohtoverkostojen rakentaminen Jouhilahti-Kalliolahti alueelle sekä Laitisenmäen, 66 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

         Riistaveden kylän vesihuolto-osuusunta, jätevesiviemäriverkostojen täydennysrakentaminen, 48 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

 

Loput, käyttösuunnitelman mukaiset 268 266,51 euroa jätetään tässä vaiheessa jakamatta. Määrärahaa voidaan kuitenkin käyttää vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten hankkeiden edistämiseen. Vesiosuuskuntien suunnittelua tai rakentamista voidaan avustaa määrärahojen puitteissa kaupunkisuunnittelujohtajan erillisellä päätöksellä, mikäli vesiosuuskunnilta tulee uusia avustushakemuksia tai avustettavalta vesiosuuskunnalta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä vuonna 2020.

 

Esityksen perustelut ja ehdot avustusten maksamiselle

 

Kuopion kaupunki valvoo haja-asutusalueiden vesihuollon avustamiseen ja kehittämiseen tarkoitettujen varojen käyttöä ja rakennustöiden toteuttamista sekä maksaa tarkastusten perusteella myönnetyn avustuksen. Avustus maksetaan anojalle oikeaksi todistetun pääkirjaotteen tai muun vastaavan menon todentavan tositteen perusteella. Avustuksen maksua tulee hakea sille varatulla maksatushakemuksella, jonka saa kunnallistekniseltä suunnittelulta. Kuitit laskujäljennöksineen tai oikeaksi todistettu kirjanpidon pääkirjaote toteutuneista rakentamiskustannuksista tulee toimittaa 31.12.2020 mennessä kaupunkiympäristön suunnittelupalveluun.

 

Avustuksen saaja on velvollinen pitämään aiotuista investointihankkeista urakoitsijan kanssa työmaan aloituskokouksen ja tarvittaessa muita työmaakokouksia sekä urakan vastaanottotarkastuksen. Näihin kokouksiin tulee kutsua kunnallisteknisen suunnittelun edustaja. Lisäksi avustuksen saaja on velvollinen antamaan kaupungille valvontaa varten tarpeelliset tiedot, asiakirjat ja valvonnan kannalta muun tarpeellisen aineiston. Avustuksen saaja on velvollinen hyväksyttämään hankkeeseen mahdollisesti tehtävät merkittävät muutokset Kuopion kaupungilla. Avustuksen saaja on velvollinen sallimaan veden/jätevedenjohtamisen myös muille vesihuoltolaitoksille kapasiteetin sallimissa rajoissa.

 

Työ on saatettava päätökseen 31.12.2020 mennessä. Hankkeen loputtua on kaupungille toimitettava tiedot liittyjistä ja rakennetuista verkostomääristä. Kaikki rakenteet tulee mitata ja mitta-aineistosta tulee laatia toteumapiirustukset. Nämä piirustukset tulee toimittaa Kuopion kaupungille hankkeen päätyttyä sekä sähköisesti mittatiedostona ja pdf:nä. Kuopion hallintosäännön (2011) mukaisesti avustuksen saajan on toimitettava toimintakertomus ja tilinpäätös, jos kaupunki on avustanut tai jonka sitoumuksia kaupunki on taannut yli 10.000 eurolla.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

Esitys                                                Kuopion kaupunki on varannut vuoden 2020 käyttösuunnitelmassaan

500 000 euroa haja-asutusalueen vesihuollon avustamisen. Avustusrahat ovat pääosin tarkoitettu käytettäväksi haja-asutusalueilla toimivien vesihuoltolaitosten investointien avustamiseen. Avustuksilla osuuskunnat voivat rahoittaa esimerkiksi vesijohtojen, jätevesiviemärien ja yhdysvesijohtojen rakentamista. Avustusmääräraha on tarkoitettu lähinnä uusien runkovesiyhteyksien suunnitteluun tai rakentamiseen.

 

Esitän lautakunnalle, että se päättää myöntää vuoden 2020 vesihuoltoavustusta (alv 0 %) seuraavasti:

         Etelä-Kuopion vesiosuuskunta, vesijohtoverkoston toimintavarmuuden turvaaminen Pellesmäen, Vehmasmäen ja Kurkimäen kylän asukkaille, 3 653,49 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

         Haminalahden vesihuolto-osuuskunta, Tornatorin tonttien vesihuoltoverkostojen rakentaminen, 27 080,00 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

         Jännevirran vesiosuuskunta, vesijohtoverkostojen rakentaminen, 20 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

         Pieksänkosken vesiosuuskunta, vesijohtoverkostojen rakentaminen Jouhilahti-Kalliolahti alueelle sekä Laitisenmäen, 66 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

         Riistaveden kylän vesihuolto-osuusunta, jätevesiviemäriverkostojen täydennysrakentaminen, 48 000 euroa, kuitenkin enintään 40 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

 

Lisäksi esitän, että käyttösuunnitelman mukaiset 268 266,51 euroa jätetään tässä vaiheessa jakamatta ja että tätä määrärahaa voidaan käyttää vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten hankkeiden edistämiseen. Vesiosuuskuntien suunnittelua tai rakentamista voidaan avustaa määrärahojen puitteissa kaupunkisuunnittelujohtajan erillisellä päätöksellä, mikäli vesiosuuskunnilta tulee uusia avustushakemuksia tai avustettavalta vesiosuuskunnalta jää osa myönnetyistä avustusmäärärahoista käyttämättä vuonna 2020.

                

 

Liitteet

15

3834/2020 Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan avustushakemus 3.6.2020 (Ei julkaista Internetissä)

 

16

3834/2020 Jännevirran vesiosuuskunnan avustushakemus 10.6.2020 (Ei julkaista Internetissä)

 

17

3834/2020 Haminalahden vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 11.6.2020 (Ei julkaista Internetissä)

 

18

3834/2020 Pieksänkosken vesiosuuskunnan avustushakemus 10.6.2020 (Ei julkaista Internetissä)

 

19

3834/2020 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 9.6.2020 (Ei julkaista Internetissä)

 

20

3834/2020 Vesiosuuskuntien rakentamisaluekartat 2020

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Päivi Rissanen

puh. +358 44 718 5303

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että Allu Koskinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa