Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 23.09.2020/Pykälä 189

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 189

Asianro 7716/10.02.03/2016

 

 

Tiedonanto vireilletulosta, asemakaavan muutos / Sokeainkoulu, Linnanpelto

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Kuopion kaupungin tilakeskuksen tavoitteena on luopua Kuopion entisen sokeainkoulun omistuksesta. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan entisen sokeainkoulun käyttötarkoituksen muutos ja sen sekä lähiympäristön täydennysrakentaminen. Entisen sokeainkoulun alueen suunnittelemiseksi on järjestetty markkinavuoropuhelu suunnittelu- ja toteuttamiskumppanin löytämiseksi. Asemakaavan muutoksen valmistuttua yhteistyökumppanin on tarkoitus ostaa säilytettävät rakennukset ja tuleva lisärakennusoikeus.

 

 

Vaikutusten arviointi                  Alueen täydennysrakentaminen tiivistää nykyistä alue- ja yhdyskuntarakennetta ja hyödyntää olemassa olevaa kunnallistekniikkaa ja palveluverkostoa. Uudisrakentaminen tulee muuttamaan lähiympäristön kaupunkikuvaa, luonnonympäristöä, maisemaa, taajamakuvaa, rakennettua ympäristöä sekä ihmisten elinoloja ja -ympäristöä. Uudisrakentamisella on vaikutuksia myös liikenteeseen ja yhdyskuntatalouteen.

 

Ilmastopoliittisilta vaikutuksilta hanke on positiivinen, sillä se tiivistää aluerakennetta. Yritystoiminnan kannalta hanke lisää ja monipuolistaa palveluja ja luo uusia työpaikkoja.

 

Hankkeen lapsivaikutukset ovat myönteiset, sillä alueen lapsiperheille soveltuva asuntokannan arvioidaan lisääntyvän.

 

Jatkotoimenpiteet                      Vireilletuloaineistoa esitellään yleisötilaisuudessa 29.9.2020.

 

 

Esitys                                           MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

5

7716/2016 osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteineen

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Erja Soranta

puh. +358 44 718 5431

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa