Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 07.10.2020/Pykälä 204

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 204

Asianro 7384/10.00.02.01/2020

 

 

Kiinteistöä 297-411-32-3 (Ajorata) koskevan maanvuokrasopimuksen muutos / Kuopion Ajoharjoittelurata Oy ja Kuopion lääketieteen opiskelijat ry

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupunki on vuokrannut noin 16,7 ha:n suuruisen kiinteistön Kuopion Ajoharjoittelurata Oy:lle kiinteistöasiamiehen 24.2.2016 § 28 päätöksellä. Alueella sijaitsee ajoharjoittelurata toimisto- ja sosiaalitiloineen. Autokoulujen tarvitsema ajoharjoittelutoiminta on muuttunut viime vuosina ja tarve ajoharjoittelurata-alueeseen on vähentynyt. Vuokralaisen kanssa on käyty neuvotteluja alueen kehittämiseksi ja toiminnan muuttamiseksi.

 

Alue on yleiskaavassa osoitettu erityisalueeksi (E).

 

Vuokralainen on luovuttanut Lassen Ajokoulutus Oy:lle rata-alueen (noin 5,9 ha), josta on tehty uusi maanvuokrasopimus kaupungin ja Lassen Ajokoulutus Oy:n välille. Vuokralainen on neuvotellut kaupungin ja Kuopion lääketieteen opiskelijat ry:n kanssa Kuopion Ajoharjoittelurata Oy:lle jäljelle jääneen vuokrasopimuksen muuttamisesta. Vuokralainen on tehnyt esisopimuksen KuoLO ry:n kanssa rakennuksen ja vuokraoikeuden myynnistä. Nykyinen vuokrasopimus ei mahdollista KuoLO ry:n suunnittelemaa toimintaa alueella. Alueella olevaan rakennukseen on myönnetty käyttötarkoituksen muutos (31.8.2020 § 790), jossa ajoneuvosuoja on muutettu opetusrakennukseksi ja kokoontumistilaksi.

 

                                                         

 

Käyttötarkoituksen muutosta ja Kuopion Ajoharjoittelurata Oy:n ja KuoLO ry:n välistä rakennuksen ja vuokraoikeuden kauppaa varten kaupunkirakennelautakunnalle esitetään nykyisen vuokrasoikeuden päättämistä ja uuden maanvuokrasopimuksen tekemistä pienemmästä vuokra-alueesta. Loppuosa entisestä vuokra-alueesta palautuu kaupungin hallintaan.

 

Uusi vuokrattava alue on rajattu siten, että alue koko on noin 7 530 m2. Vuokra-alueiden lohkominen on vireillä. Uusi maanvuokrasopimus tehdään siten, että sen ehdot ottavat huomioon vuokra-alueen uuden käyttötarkoituksen.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Päätösesitys on yritysvaikutukseltaan neutraali.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että Kuopion Ajoharjoittelurata Oy:n ja Kuopion kaupungin 30.3.2016 allekirjoitettu maanvuokrasopimus päätetään ja tehdään uusi maanvuokrasopimus Kuopion Ajoharjoittelurata Oy:lle siten, että:

 

1         Vuokra-aika alkaa, kun sopimus allekirjoitetaan. Vuokra-aika päättyy 31.3.2036.

2          30.6.2016 allekirjoitettu maanvuokrasopimus päättyy korvauksetta uuden sopimuksen allekirjoittamisella.

3          Alueen pinta-ala on noin 7 530 m2. Alueen koko ja ulottuvuus tarkentuu lohkomisen yhteydessä.

4          Vuosivuokra on 3 012 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 976 (joulukuu 2019).

5          Vuokra-aluetta saa käyttää opiskelijajärjestöjen kokoontumistilan rakennuspaikkana.

6          Vuokraoikeus voidaan siirtää kolmannelle kaupunkia kuulematta samaan käyttötarkoitukseen (opiskelijajärjestön kokoontumistilan rakennuspaikka).

7          Kaupungille palautuvan alueen osalla on imeytyskenttä, jonka kunnossapidosta ja kustannuksista vastaa vuokralainen.

8          Vuokralainen maksaa kiinteistön lohkomiskustannukset.

9          Muut ehdot ovat tavanomaisia yritystontin vuokrausehtoja, jotka määritellään kansliatoimenpitein.

 

Päätös määrätään kuntalain 143 §:n nojalla heti täytäntöön pantavaksi.

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pirkko Laaksonen

puh. +358 44 718 5511

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa