Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 07.10.2020/Pykälä 196

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 196

Asianro 3879/10.02.03/2018

 

 

Tiedonanto valmistelusta, asemakaavan muutos / Haapaniementie 3 / Haapaniemi 8-34-4

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Asunto Oy Kuopionlahti on hakenut asemakaavan muuttamista. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa täydennysrakentaminen nykyisen asuinkerrostalotontin pohjoisosalle muodostamalla erillinen tontti 5-7. kerroksiselle asuinkerrostalolle. Valmisteluaineistoon sisältyy kolme uudisrakentamisen toteutusvaihtoehtoa.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Asemakaavamuutoksella on positiiviset ilmastopoliittiset vaikutukset rakentamisen sijoittuessa keskustaan edistäen samalla keskustan palvelujen säilymistä ja monipuolistaen kaikenikäisille tarkoitettua asuntotarjontaa. Rakentaminen muuttaa lähiympäristön kaupunkikuvaa ja naapuriasunnoista avautuvia näkymiä sekä saattaa vaikuttaa muutosalueen ajoliikenteen järjestelyihin.

 

 

Esitys                                                MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

1

3879/2018 luonnosvaihtoehdot

 

2

3879/2018 havainneaineisto

 

3

3879/2018 kaavaselostusluonnos

 

4

3879/2018 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

5

3879/2018 ote ajantasa-asemakaavasta, liite 4

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pauli Sonninen

puh. +358 44 718 5439

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa