Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 21.10.2020/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 70

Asianro 7942/02.02.00/2020

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2021 talousarvion valmistelu

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2020 vuoden 2021 talousarvion valmisteluun liittyvistä linjauksista.

 

Vuoden 2021 talousarvion lähtötasona on vuoden2020 talousarvio ja talousarviomuutos, joka sisälsi yt-menettelyn mukaiset henkilöstömenojen sopeutukset vuodelle 2020, jotka jatkuvat myös ensi vuodelle. Talousarviovalmistelun kehys vuodelle 2021 on laskettu palvelualuekohtaisesti ja kasvu kuluvan vuoden talousarvioon vaihtelee alle prosentista yli viiteen prosenttiin.

 

Palvelualueiden tulee esittää keinot toimintakatetavoitteeseen pääsemiseksi ja ne on talousarviovalmistelun edetessä tuotava selkeinä kokonaisuuksina arvioitavaksi.

 

KVTES-sopimuksen palkkaratkaisun ensi kevään järjestelyvaraerään varautuminen tehdään keskitetysti koko kaupungin tasolla.

 

Erityisen tärkeää palvelualueilla on jatkaa palvelujen tuottavuuden lisäämistä, tilatehokkuuden parantamista sekä toiminnallisia ja rakenteellisia uudistuksia, jossa merkittävänä osana digitaaliset palkkaratkaisut sekä uudenlainen työntekemisen toimintakulttuuri. Etätyön, etäkokousten ja -koulutusten lisääntyminen realisoituu matka-, neuvottelu- ja koulutusmenoina. Henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä jatketaan.

 

Kuopio 2025 -ryhmä on valmistellut linjauksia kaupungin taloudessa olevan, rakenteellisen, noin 20 milj. euron alijäämäisyyden korjaamiseksi. Toimenpide-ehdotuksia on käsitelty valtuustoseminaarissa ja ne on otettu huomioon talousarviolinjauksia valmisteltaessa. Keskeiset toimenpiteet liittyvät myynti- ja maksutulojen kasvattamiseen, sairauspoissaolojen vähentämiseen, kertaluontoisiin henkilöstömenosäästöihin, tilatehokkuuden kasvattamiseen ja ehdotuksiin toimintojen supistamisesta tai lakkauttamisesta sekä uudelleenorganisoinnista. Palveluverkkoon liittyviä ratkaisuehdotuksia kiirehditään. Tuloutuksia kaupungin omistamilta yhteisöiltä pyritään kasvattamaan. Tavoitteena on, että kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2025.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toimintakate vuodelle 2021 on 42,1 M€, jossa on kasvua kuluvaan vuoteen (-41 M€) 1,1 M€.

Talousarvion valmistelutilannetta on esitelty lautakunnan strategia- ja talousseminaarissa 23.9.2020, johon osallistui myös palvelupäälliköt ja laajennettu johtoryhmä.

 

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran 2.11.2020 ja samana päivänä se esitellään valtuustolle ja lautakunnille. Kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestä 16.11.2020. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesitystä ensimmäisen kerran 30.11.2020 ja hyväksyy vuoden 2021 talousarvion 14.12.2020.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2021 käyttösuunnitelma hyväksytään tammikuun 2021 kokouksessa.

 

Talousarvion valmistelutilannetta sekä talousarvioehdotusta esitellään lautakunnalle kokouksessa.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee vuoden 2021 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelua.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa