Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 03.12.2020/Pykälä 23

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 23

Asianro 7243/02.02.00/2020

 

 

Savo-Pielisen jätelautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma 2021

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

Yleistä talousarviosta ja käyttösuunnitelmasta

 

Kuntalaissa edellytetään kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden tavoitteet.

 

Savo-Pielisen jätelautakunta on käsitellyt alueellisten jätehuollon viranomaispalvelujen vuoden 2021 toiminnan suunnittelun ja talousarvioluonnoksen valmistelutilanteen kokouksessaan 1.10.2020 § 15. Tämän jälkeen talousarvioon on tullut vastuukunnan käsittelyssä vähäisiä tarkistuksia. Kuopion kaupunginhallitus on käsitellyt talousarvion kokouksessaan 16.11. ja esittänyt sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Jätehuollon viranomaispalveluja koskien talousarvioon ei ole esitetty enää muutoksia. Valtuusto käsittelee talousarviota kokouksessaan 30.11. ja tekee päätöksen talousarviosta 14.12.

 

Lautakunnat hyväksyvät palvelualueiden käyttösuunnitelmat talousarvion pohjalta. Käyttösuunnitelmissa määritellään talousarvion mukaisten rahojen käyttö. Jätelautakunnassa käsiteltyyn talousarvioluonnokseen ei ole odotettavissa talousarviokäsittelyssä muutosta, joten jätelautakunta hyväksyy osaltaan jo käyttösuunnitelman etukäteen. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy myöhemmin koko kaupunkiympäristön palvelualueen käyttösuunnitelman, johon jätelautakunnan käyttösuunnitelmakin sisältyy.

 

Jätelautakunnan toiminta ja talous vuonna 2021

 

Käyttösuunnitelma sisältää toiminnan suunnittelun vuodelle 2021 sekä suunnitelman jätelautakunnan tuloista ja menoista. Jätelautakunta on hyväksynyt toiminnalle painopisteet, jotka on sisällytetty tarkistettuina käyttösuunnitelmaan.

 

Vuonna 2021 aloitetaan kunnallisten jätehuoltomääräysten päivittäminen, jotta määräykset saadaan vastaamaan uudistuvaa jätelain sääntelyä. Vuoden aikana tehdään myös projektisuunnitelma uuden jätepoliittisen ohjelman laatimiselle. Tämän työn rinnalla selvitetään jätehuollon palvelutason päivittämistarpeita.

 

Jätehuollon seurannassa painopisteenä on vuonna 2019-2020 valmistuneiden asuin- ja vapaa-ajan rakennusten jätehuoltoon liittymisen tarkastelu sekä kimppojen jätehuollon asianmukaisuuden läpikäynti. Saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuoltoa koskien tehdään jälkiseurantaa alueilla, joilla ensimmäinen tiedotus- ja kehotusvaihe on tehty sekä siirrytään seurannassa uusiin kuntiin.

 

Jätelautakunnan määräraha vuodelle 2020 on 373 000 euroa. Jätelautakunnan toiminnan kustannukset katetaan kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti kokonaisuudessaan jätemaksuilla (perusmaksun jätelautakuntaosalla), joten nettotulos on aina nolla.

 

Toiminnan mittarit

Käyttösuunnitelmassa on jätelautakunnan toiminnan laatua ja tuloksellisuutta kuvaavat mittarit. Ensimmäinen mittari on asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen liittymisaste järjestettyyn jätehuoltoon (liittyneiden %-osuus kaikista kiinteistöistä) ja toinen mittari on jätehuoltoviranomaiselle saapuvien hakemusten käsittelyaika (viikkoa).

Jätehuollon liittymisaste kertoo jätehuollon seurantatyön vaikuttavuudesta. Tavoitteena on, ettei liittymisaste laske, vaan nousee pikkuhiljaa.

 

Hakemusten käsittelyaika kuvaa jätehuollon viranomaispalvelujen toimivuutta asiakkaan kannalta. Hakemukset käsitellään annetun palvelulupauksen mukaisesti yhtenäisin ratkaisulinjoin ja viranhaltijapäätökset tehdään neljässä viikossa. Jos käsittelyaika on poikkeuksellisesti tätä pidempi, tiedotetaan asiasta asiakkaalle. Tavoitteena on, että hakemukset saataisiin käsiteltyä tätä nopeamminkin.

 

 

Vaikutusten arviointi               -

 

 

Esitys                                          Jätelautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

 

 

Liitteet

11

7243/2020 Käyttösuunnitelma: vuoden 2021 tulot ja menot

 

12

7243/2020 Käyttösuunnitelma: vuoden 2021 toiminta

 

                                                    Valmistelija                                                     

Saija Pöntinen

puh. +358 44 718 5066

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                        Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                        Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa