Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 18.11.2020/Pykälä 231

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 231

Asianro 7799/14.05.02.00/2020

 

 

Vehmersalmenkatu 27, hulevesisuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen nähtävänä oloa varten

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Taustaa                                             Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta hyväksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman. Hulevesisuunnitelmassa esitetään kunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet.

 

Vuonna 2014 tapahtuneiden lainsäädännön muutosten jälkeen, on kunnan hyväksyttävä tarvittaessa hulevesisuunnitelma, jos sitä ei ole hyväksytty osana katusuunnitelmaa tai yleisten alueiden suunnitelmaa. Suunnitelmaa laadittaessa on noudatettava maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n säännöksiä. Osallisille on annettava mahdollisuus osallistua hulevesisuunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta.

 

Hankekuvaus                                  Vehmersalmen Osuuspankki on laadituttanut konsultilla suunnitelman kiinteistönsä hulevesien hallinnasta ja johtamisesta. Maankäyttö ja rakennuslain mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla. Kyseisellä alueella Vehmersalmen taajamassa ei ole rakennettuja kaupungin hulevesijärjestelmiä. Yksityisten hulevesiviemäreiden rakentaminen asemakaava-alueille ei ole järkevää. Kaupunki on sopinut ottavansa suunnitellun hulevesiviemärin osaksi kaupungin hulevesijärjestelmää, jolloin sitä voidaan hyödyntää tarvittaessa alueen muidenkin kiinteistöjen tarpeisiin.

 

Rakennettava hulevesiviemäri sijaitsee Vehmersalmella maantien 5371 tiealueella ja kaupungin koulu- ja päiväkotitontilla sekä jalankululle varatulla alueella. Hulevesiviemärin ja siihen kuuluvien laitteiden sijoittamiseen tiealueelle on saatu Pirkanmaan ELY-keskuksen lupa. Maantien alitus tehdään poraamalla tien ali ja hulevesiviemäri asennetaan suojaputkeen. Koulu- ja päiväkotitontti sekä jalankululle varattu alue ovat kaupungin maanomistuksessa. Hulevesiviemärin pituus on noin 100 m ja se purkaa vedet nykyisen avo-ojan kautta Vehmersalmeen.

 

Hulevesiviemärin rakentaminen on käynnissä. Hulevesiviemärin rakentamistyö on yhteensovitettu jo aikaisemmin käynnistyneen päiväkodin pihasaneerauksen ja läheisten yksityisten kiinteistöjen saneerauksien aikataulujen kanssa. Hulevesiviemärin rakentaminen maksaa noin 41 000 euroa ja se valmistuu loppusyksyn aikana.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                     Hanke edistää Vehmersalmen taajaman viihtyisyyttä, kehittymistä ja täten kestävän yhdyskuntarakenteen eheyttämistä.

 

Hanke on yritysvaikutuksiltaan positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa ja tukee alueen kehittymistä. Rakentamisaikainen toiminta ei haittaa liikennöintiä, eikä se poikkea tavanomaisesta kaupunkirakentamisesta.

                            

Hulevesiviemäröinnin ympäristövaikutukset kohteessa ovat neutraalit.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävillä oloa varten.

 

 

Liitteet

4

7799/2020 Sijaintikartta

 

5

7799/2020 Vehmersalmenkatu 27 asemapiirustus

 

6

7799/2020 Vehmersalmenkatu 27 pituusleikkaus

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jarmo Laaksoviita

puh. +358 44 718 5334

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa