Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 02.12.2020/Pykälä 247

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 247

Asianro 9334/10.00.02.01/2020

 

 

Tontin 297-30-1-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kolmisopessa sijaitsevan tontin 297-30-1-1 pitkäaikainen maanvuokrasopimus päättyy 31.12.2026. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että maanvuokrasopimus uusitaan vuoden 2055 loppuun saakka. Vuokra-alueen sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

Tontti on asemakaavassa osoitettu teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Tontilla sijaitsee 390 k-m²:n suuruinen asuinrakennus ja 70 k-m²:n suuruinen varastorakennus.

 

Tontin vuokralainen on pyytänyt tontin maanvuokrasopimuksen uusimista sekä tonttijaon muutosta. Tontin nykyinen pinta-ala on 1 648 m² ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 824 m². Tonttijaon muutoksella tontin uudeksi pinta-alaksi muodostuu 2 476 m². Tonttijaon muutoksesta on neuvoteltu asemakaavoituksen kanssa. Vuokrasopimuksen uusimiselle ja tontin pinta-alan muutokselle ei ole esteitä. Voimassa olevalla maanvuokrasopimuksella tontti on vuokrattu asuntotarkoitukseen, joten on perusteltua, että uusi maanvuokrasopimus tehdään samalla käyttötarkoituksella.

 

Tontin vuokra vuonna 2020 oli 1 873,40 euroa. Uuden vuokran määrittämiseen esitetään käytettäväksi Neulalammen kaupunginosan omakotitonttien voimassa olevaa neliöhintaa 28,96 €/m². Vesistön läheisyyden vuoksi yksikköhintaa esitetään korotettavaksi 20 prosentilla. Vuosivuokra on 4 % tontin pääoma-arvosta. Täten muodostettavan tontin (297-30-1-3) vuosivuokraksi muodostuu 3 442 euroa/vuosi. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 976 (joulukuu 2019).Vaikutusten arviointi                     Tonttien luovuttamisella pyritään asemakaavan toteuttamiseen.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että tontin 297-30-1-1 (muodostettava tontti 297-30-1-3) maanvuokrasopimus uusitaan seuraavasti:

1         Vuokra-aika on 1.1.2021 - 31.12.2055.

2        Vuosivuokra on 3 442 euroa/vuosi. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1976 (joulukuu 2019).

3        Vuokralainen vastaa tonttijaon muutoksesta ja tontin lohkomisesta aiheutuvista kustannuksista.

4        Muutoin noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja, jotka määritellään kansliatoimenpitein.

 

                                                          Valmistelija                                                               

Maija Lång

puh. +358 44 718 5536

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa