Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 02.12.2020/Pykälä 246

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 246

Asianro 9232/10.00.02.01/2020

 

 

Yritystonttien 297-20-41-1 (Kesärannantie 12 ja 16) ja 297-20-60-1 (Kesärannantie 1) varaaminen / perustettavan yrityksen lukuun

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

UM Kiinteistöt Oy on hakenut perustettavan yrityksen lukuun tonttien 297-20-41-1 ja 297-20-60-1 varaamista.

 

Kuopion Kesäranta Oy osti 2019 Kesärannan koulun tontteineen. UM Kiinteistöt Oy on yhdessä Kuopion Kesäranta Oy:n kanssa aloittanut alueen suunnittelun ja kehittämisen juhla-, kokous- ja matkailutarkoituksiin.

 

Hakemuksen mukaan tonteille rakentaminen on tarkoitus tehdä vaiheittain. Alueen kehittäminen ja suunnittelu käsittää kiinteistöllä 297-20-41-3 sijaitsevan rakennuksen kunnostamisen ja muuttamisen ravintola-, juhla- ja kokouskäyttöön. Viereisille tonteille suunnitellut rakennukset palvelevat alueen käyttäjiä. Suunnitelmien mukaan alueelle on tarkoituksena rakentaa mm. huoneistohotelli, liiketilaa sekä aktiviteettipalveluja ja vuokraustoimintaa. Tontti 297-20-60-1 olisi pysäköintitilana.

 

 

Tonttien sijainti lähestymiskartalla

 

 

 

 


 

Tonttien sijainti kantakartalla

 

Tontin 297-20-41-1 pinta-ala on 7 497 m2, jossa on rakennusoikeutta

3 749 k-m2 (e=0.50). Tontti on kaksipalstainen ja rakennuskiellossa. Alueelle on laadittu tonttijaon muutos ja muodostettavat tontit ovat 297-20-41-2 ja 4. Tontit on asemakaavassa osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-8). Alueelle saa rakentaa liike- ja toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia.

 

Tontin 297-20-60-1 pinta-ala on 3 107 m2, jossa on rakennusoikeutta

1 554 k-m2 (e=0.50). Tontti on asemakaavassa osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-6).              

 

Ennen tonttien vuokraamista tulee kaupungin pyytää ulkopuoliselta kiinteistönarvioitisijalta arviolausunto käyvästä markkinavuokrasta.

 

                                                         

Vaikutusten arviointi                     Päätösesitys on yritysvaikutuksiltaan positiivinen.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että tontit 297-20-41-1 ja 297-20-60-1 varataan UM Kiinteistöt Oy:lle perustettavan yrityksen lukuun seuraavin ehdoin:

1         Varausaika on 1.1.2021 - 30.6.2021.

2        Varausmaksu koko ajalta on 3 448 euroa. Varausmaksua ei palauteta eikä hyvitetä.

3        Ennen suunnittelun aloittamista on järjestettävä suunnittelun aloituskokous.

4        Tällä päätöksellä varaaja on kustannuksellaan oikeutettu hakemaan tarvittavia lupia.

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pirkko Laaksonen

puh. +358 44 718 5511

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa