Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 16.12.2020/Pykälä 256

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 256

Asianro 1658/08.00.00/2020

 

 

Selvitys liikenneturvallisuutta edistävien hankkeiden etenemisestä

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Taustaa                                             Palonurmen koulun rehtori ja koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja tekivät 2017 aloitteen Kuopion kaupungin kaupunkirakennelautakunnalle Palonurmentien turvallisuuden parantamiseksi. Kaupunkirakennelautakunta käsitteli asiaa helmikuussa 2018 ja teki päätöksen, että ELY-keskuksen ja kaupungin osarahoituksella toteutettavat liikenneturvallisuushankkeet priorisoidaan erikseen nimettävässä työryhmässä pohjaksi tulevien vuosien talousarviokäsittelyjä varten.

 

Tärkeimmäksi liikenneturvallisuushankkeeksi työryhmä nimesi Muuruveden taajamateiden (mt 5661) parantamisen ja siihen liittyvät kevyen liikenteen järjestelyt. Toiseksi tärkeimmäksi liikenneturvallisuushankkeeksi työryhmä nimesi Vitostien kevyen liikenteen väylän välillä Lapinmäentie - Kasinharju ja kolmanneksi tärkeimmäksi Vitostien kevyen liikenteen väylän välillä Kaura-ahontie - Kurkimäentie. 12.12.2018 kaupunkirakennelautakunta hyväksyi työryhmän esityksen ja päätti, että hankkeita seurataan siten, että sekä kaupunkirakennelautakunnalle että kasvun ja oppimisen lautakunnalle toimitetaan selvitys vuosittain hankkeiden etenemisestä.

 

Selvitys                                             Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen koskien maantien 5661 parantamista kevyen liikenteen järjestelyineen Muuruvedellä. Suunnittelutyö sisältää nykyisen maantien 5661 ajoradan parantamisen välillä asemakaava-alueen raja - Maantie 567 (Hietapohjantie) n. 1 850 m matkalla ja uuden kevyen liikenteen väylän suunnittelun maantien yhteyteen välille Kumpuniemen - mt 567 noin 1 650 m matkalle. Suunnittelutyö käynnistyi vuodenvaihteessa 2019 - 2020. Hankkeen tiesuunnitelmat valmistuvat 31.12.2020 mennessä ja rakennussuunnitelma keväällä 2021. Suunnittelutyötä tehdään hankeryhmässä, johon kuuluvat Pohjois-Savon ELY- keskuksen, Kuopion kaupungin ja suunnittelukonsultin edustajat. Hankkeen rakentaminen alkaa kesällä 2022 yhteishankkeena Kuopion kaupungin kanssa.

 

Keväällä 2020 pohjois-Savon ELY-keskus ilmoitti, että sillä olisi sitomatta kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen tarkoitettuja varoja ja kysyi löytyykö kaupungilta sopivaa hanketta. Keskustelujen jälkeen sovittiin kevyen liikenteen väylä suunnittelun käynnistämisestä maantielle 553 välillä Lapinmäentie Kurkimäentie. Käytettävissä on maksimissaan 0,7 M€, joka jaetaan 50/50 periaatteella kaupungin ja ELYn kesken. Tiesuunnitelma valmistuu 31.12.2020 mennessä ja rakennussuunnitelma 31.3.2021 mennessä.  Suunnittelutyötä tehdään hankeryhmässä, johon kuuluvat Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Kuopion kaupungin ja suunnittelukonsultin edustajat. Väylää rakennetaan em. määrärahojen puitteissa v. 2021 aikana.

 

Valtatien 9 parantamisen välillä Vartiala-Riistavesi tiesuunnitelman laadinta käynnistyy keväällä 2021. Suunniteltava tieosuus alkaa Vartialan kylästä maantie 5400 (Savulahdentie) liittymästä ja sivuaa Melalahden taajamaa sen eteläpuolelta. Tieosuus päättyy taajaman itäpuolella maantien 16441 (Hiidenniementie) liittymään. Hankkeen tavoitteena on liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen. Valtatiejaksoa parannetaan ohituskaistoilla, kehittämällä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä toteuttamalla yksityisteiden ja maanteiden liittymäjärjestelyjä. Uusi tielinja johdetaan Hätilänsalmen kautta, johon rakennetaan uusi vesistösilta. Kevyt liikenne jää nykyiselle valtatielinjalle. Tiesuunnitelman on määrä valmistua v. 2021 loppuun mennessä.

 

Muissa työryhmän käsittelemistä liikenneturvallisuushankkeissa ei ole tapahtunut edistymistä.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Liikenneturvallisuus paranee Muuruveden taajamassa ja maantiellä 553 välillä Lapinmäentie - Kurkimäentie tiehankkeiden valmistuttua. Tierakennuskohteet lisäävät alueen taloudellista toimeliaisuutta rakennusaikana.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta merkitsee annetun selvityksen tiedokseen ja lähettää sen kasvun ja oppimisen lautakunnalle tiedoksi.

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Ari Räsänen

puh. +358 44 718 5122

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa