Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 16.12.2020/Pykälä 255

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 255

Asianro 8527/10.03.01.00/2018

 

 

Metsurintie välillä Metsurintie 9 - Vesurikuja ja pysäkki Vesurikuja katu- ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen nähtävillä oloa varten

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Kohde                                              Katu- ja hulevesisuunnitelma koskee Metsurintietä välillä Metsurintie 9 – Vesurikuja ja Vesurikujan pysäkkiä Vesurikuja. Nähtäville asetettava katu sijaitsee Neulamäen kaupunginosassa (26).

 

Lähtökohdat                                    Metsurintie E pysäkin katos ja pysäkin kohdalla oleva jalkakäytävä ovat tontilla. Tontilla olevat rakenteet ovat tarpeen poistaa ja se edellyttää pysäkin poistamista käytöstä. Vesurikujan pysäkki toimii korvaavana pysäkkinä.

 

Pysäkin poiston suunnitelma lähdettiin viemään eteenpäin vähäisenä katusuunnitelman muutoksena. Naapurin kuulemisen yhteydessä todettiin, että suunnitelma-aluetta tulee laajentaa. Saadun palautteen perusteella alueelle tulee parantaa hulevesien hallintaa, selvittää taksipaikalle korvaava sijainti ja tutkia, saadaanko Vesurikujan pysäkille katos.

 

Vesurikujan Juontotien puolessa päässä oleva hidaste on huonokuntoinen ja se tulee korjata. 

 

Suunnitelmaratkaisu                      Metsurintie ja Vesurikuja toimivat joukkoliikennereitteinä. Katujen ajoratojen ja väylien leveydet, pintamateriaalit ja tasaukset säilyvät ennallaan.

 

Pysäkin poisto

 

Metsurintie E pysäkin kohdalla poistetaan nykyinen pysäkkisyvennys ja siirretään jalkakäytävä katualueen puolelle. Vesurikujan ja Metsurintien liittymässä jalkakäytävä jää pieneltä osin edelleen tontille. Kiinteistö on hyväksynyt suunnitelman ja tontille sijoittumisesta laaditaan sopimus kiinteistön kanssa katusuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Purkautuvat alueet maisemoidaan ja muuntamon kohdalla oleva suoja-aita uusitaan.

 

Hulevesien hallinta

 

Taksipaikka Palstatien eteläpuolella poistetaan, jolloin voidaan parantaa hulevesien ohjautumista hulevesiverkostoon Palstatien ja Metsurintie 9 välisellä alueella. Uusi taksipaikka osoitetaan erillisellä liikenteenohjaussuunnitelmalla ostoskeskuksen pysäköintialueelta.  Nykyisen taksipaikan kohdalle asennetaan reunakivi ohjaamaan vedet Metsurintie 9 ajoneuvoliittymää ennen olevaan nykyiseen kaivoon ja Metsurintielle rakennetaan yksi uusi hulevesikaivo.

 


 

Vesurikujan linja-autopysäkki

 

Vesurikujan pysäkille on tarve saada katos jo nykyisten nousijamäärien perustella ja Metsurintie E pysäkin poisto todennäköisesti kasvattaa nousijamäärää.

 

Nykyinen Vesurikujan pysäkki on Metsurintien puoleisessa päässä, ostoskeskuksen ajoneuvoliittymän kohdalla. Nykyisen pysäkin kohdalle ei voida sijoittaa katosta, koska se olisi näkemäesteenä tontilta tuleville.

 

Vesurikujan pysäkkiä joudutaan siirtämään n. 40 m luoteeseen Juontotielle päin, jotta sille saadaan katos. Katos sijoittuu tontille 297-026-0024-1. Tontin omistaja on hyväksynyt suunnitelman ja tontille sijoittumisesta laaditaan sopimus kiinteistön kanssa katusuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

 

Vesurikujan hidaste

 

Vesurikujan Juontotien puoleisessa päässä, päiväkodin kohdalla on huonokuntoinen hidaste. Se saneerataan asfalttihidasteeksi.

 

 

Kustannukset                                  Kohteen kokonaiskustannusennuste on n. 55 000 € (alv. 0 %). Kustannusarviot sisältävät rakennuskustannusten lisäksi suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset.

 

Aikataulu                                         Kohde on tarkoitus toteuttaa v. 2021 pienkohteiden investointeihin varatusta määrärahasta.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                     Vesurikujan pysäkin katos parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa Vesurikujalla, mutta toisaalta Metsurintien pysäkin poisto heikentää palvelutasoa.

 

Kohteella ei ole ilmasto-, yrityspoliittisia- tai lapsivaikutuksia.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy katu-ja hulevesisuunnitelmaehdotuksen nähtävilläoloa varten.

 

 

Liitteet

14

8527/2018 Metsurintie sijaintikartta

 

15

8527/2018 Asemapiirustus ja poikkileikkaus Metsurintie

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Paula Pakarinen

puh. +358 44 718 5422

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa