Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 20.01.2021/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  135/2021 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 3

Asianro 135/12.03.01.05/2021

 

 

Terveyden edistämisen aktiivisuus, TEAviisarin liikuntaosion vuoden 2020 tulokset

 

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa terveyden edistämisen aktiivisuutta kuvaavaa TEAviisari -kyselyä kunnan eri toimialoille. TEAviisari - kysely toteutetaan joka toinen vuosi kohdentuen vuorovuosin kuntajohtoon, perusterveydenhuoltoon, perusopetukseen, 2. asteella, liikuntaan ja kulttuuriin. Terveyden edistämisen aktiivisuuttaa arvioidaan TEAviisari - kyselyssä kuuden osa-alueen kautta, joita ovat: 1) sitoutuminen, 2) johtaminen, 3) seuranta ja tarveanalyysi, 4) voimavarat, 5) osallisuus ja 6) muut ydintoiminnot.

 

Liikunnan osalta TEAviisarien tiedon kerääminen on ollut käynnissä keväällä 2020 ja tulokset on julkaistu marraskuussa 2020. Kuopion saama kokonaispistemäärä sijoittuu osioon parannettavaa (74/100 pistettä). Kuopiossa Teaviisarin kuudesta osa-alueesta toteutuu parhaiten osallisuus (100/100 pistettä), muut ydintoiminnot (95/100 pistettä) ja johtaminen (93/100 pistettä). Näissä tulokset sijoittuvat osioon hyvä tulos. Eniten parannettavaa löytyy voimavaroista (69/100 pistettä), sitoutumisesta (50/100 pistettä) sekä seurannasta ja tarveanalyysistä (36/100 pistettä). Kuopion tuloksiin voi tutustua tarkemmin tästä.

 

TEAviisari liikunnan vuoden 2020 tulokset on käyty läpi hyvinvoinnin edistämisen työryhmässä joulukuussa 2020 ja kannustettu työryhmän jäseniä viemään TEAviisarin tulokset palvelualueiden johtoryhmien käsittelyyn säännöllisesti. Tavoitteena on hyödyntää kyselyn tuloksia toiminnan kehittämisessä ja erityisesti uuden laajan hyvinvointikertomuksen laadinnan yhteydessä.

 

Kokouksessa käydään läpi TEAviisarin tuloksia liikunnan osalta ja keskustellaan jatkossa huomioitavista tekijöistä. 

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta keskustelee TEAviisarin tuloksista ja hyödyntämisessä ja merkitsee sen tiedoksi. 

 

 

Liitteet

1

135/2021 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tanja Tilles-Tirkkonen

puh. +358 44 718 2506

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa