Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 20.01.2021/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  9721/2020 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 4

Asianro 9721/12.03.01.05/2020

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen työssä huomioitavat ohjelmat ja periaatepäätökset, vuonna 2020 ilmestyneet

 

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

 

Syksyn 2020 aikana on ilmestynyt kansalliset tapaturmien ehkäisyä ja tuki- ja liikuntaelin (TULE) terveyttä käsittelevät ohjelmat sekä valtioneuvoston periaatepäätös hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Nämä ohjelmat ja periaatepäätös on tärkeää huomioida myös Kuopiossa suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa hyvinvoinnin edistämisen toimintaa. Ohjelmat ja periaatepäätös on käyty läpi hyvinvointiryhmässä joulukuussa 2020 ja tullaan huomioimaan osana uuden laajan hyvinvointikertomuksen laadintaa. Ilmestyviä ohjelmia on tärkeää käsitellä säännöllisesti johtoryhmä työskentelyssä.

 

Tapaturmien ehkäisyn kansallisen ohjelman ”Turvallisesti kaiken ikää: Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021–2030 sekä selvitys kustannuksista” tavoitteena on suunnata toimintaa tavoitteellisesti. Ohjelman pitkän aikavälin tavoitteena on nollavisio, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti tapaturman tai onnettomuuden seurauksena. Lyhyen aikavälin, seuraavan kymmenvuotiskauden aikana tavoitteena on vähentää vakavien terveydenmenetysten ja kuolemaan johtavien tapaturmien määrää 25 prosentilla. Tavoitteena on myös hyvän turvallisuustason toteutuminen kaikissa toimintaympäristöissä. Ohjelma sisältää 89 toimenpidettä painottaen turvallisuustaitojen ja –tietojen sekä osaamisen vahvistamista, ennakointia ja varautumista sekä vammojen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyä elämänkulun eri vaiheissa. Ohjelman sisältämät tavoitteet ja toimenpiteet on laadittu ikäryhmittäin ja tapaturmatyypeittäin.

 

Lähdetiedot: Korpilahti U, Koivula R, Doupi P, Jakoaho V, Lillsunde P (toim.). Tapaturmien ehkäisyn kansallinen ohjelma: Turvallisesti kaiken ikää: Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021–2030 sekä selvitys kustannuksista. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:33. Saatavilla osoitteesta.

 

Kansallinen TULE-ohjelma (2020-2025) on Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n koordinoima ja kokoama katsaus tuki- ja liikuntaelinterveyden (TULE-terveys) ajankohtaisiin kysymyksiin Suomessa. Ohjelman tavoitteena on tehdä näkyväksi tuki- ja liikuntaelinongelmien mittavia vaikutuksia kansanterveyteen ja kansantalouteen sekä nostaa esiin myös niiden aiheuttama inhimillinen kuorma. Ohjelman avulla pyritään tukemaan väestön parempaa TULE-terveyttä ja väestöryhmien välisten terveyserojen pienenemistä.

 

Lähdetiedot: Kansallinen TULE (tuki- ja liikuntaelinterveys) ohjelma vuosille 2020–2025 on saatavilla osoitteesta.  

 

Valtioneuvoston periaatepäätös hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi linjaa toimia, joilla suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuutta saadaan vähenemään vuoteen 2030 mennessä. Päämääränä on turvata suomalaisten kestävä hyvinvointi kaikissa väestö- ja ikäryhmissä. Periaatepäätös on myös osa YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda 2030) toimeenpanoa Suomessa. Periaatepäätöksessä on neljä painopistettä, joihin liittyvät toimenpiteet kuvataan tarkemmin erikseen valmisteltavassa toimeenpanosuunnitelmassa. Painopistealueet ovat: 1) kaikilla on mahdollisuus osallisuuteen, 2) hyvät arkiympäristöt, 3) hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä toiminta ja palvelut ja 4) päätöksenteolla vaikuttavuutta.

 

 

Lähdetiedot: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 – valtioneuvoston periaatepäätös. Saatavilla osoitteesta.

 

Lautakunnalle esitellään ohjelmien ja periaatepäätöksen pääkohdat ja keskustallaan ohjelmien huomioimisesta toiminnassa/toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. 

 

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa käydään läpi ohjelmien ja periaatepäätöksen pääkohdat. Keskustallaan ohjelmien huomioimisesta toiminnassa/toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. 

 

                                                          Lautakunta keskustelee ohjelmista ja periaatepäätöksestä sekä niiden hyödyntämisestä ja merkitsee sen tiedoksi. 

 

 

Liitteet

2

9721/2020 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tanja Tilles-Tirkkonen

puh. +358 44 718 2506

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Tanja Tilles-Tirkkonen poistui kokouksesta klo 16.28 asian päätöksenteon jälkeen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa