Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 20.01.2021/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

97 §

16.12.2020

 

§ 5

Asianro 9902/10.03.02.04/2020

 

 

Alavan toimintakeskuksen tilan vuokrasopimuksen irtisanominen

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 16.12.2020 97 §

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Liikuntahallit ja paikat

 

 

                                   Kuopion kaupunginhallitus on jättänyt talousarvioesityksensä vuodelle 2021 kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Kuopion kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta vuodelle 2021 kokouksessaan 14.12.2020. Talousarvioesityksellä on vaikutuksia hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tulotavoitteeseen, toimintaan ja palveluverkostoon. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle on laadittu esitykset kaupunginhallituksen talousarvioesityksen mukaisista sopeutuksista. Kaupunginvaltuuston talousarviokokouksen 14.12.2020 päätösten mukaiset mahdolliset muutokset huomioidaan muokkaamalla päätösesityksiä kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätösten mukaisesti laaditaan hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelmaesitys lautakunnan päätettäväksi tammikuun 2021 kokoukseen.

 

Kansalaistoiminnan palveluiden palveluverkostoa on tarkasteltu ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle esitetään Alavan toimintakeskuksen tiloista luopumista. Alavan toimintakeskuksen yhteydessä olevat harrastetilat siirtyivät hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätöksillä 21.4.2015 34§ ja 19.5.2015 § perusturvan palvelualueelta hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle kansalaistoiminnan palveluille. Tilojen varauksesta on vastannut tilavarauspalvelut.

 

Tilakeskuksen päätöksellä Alavan palvelukeskuksen allasosasto on ollut suljettuna käyttäjiltä 14.10.2020 lähtien uima-allaskonehuoneen kemikaalipumpun automatiikan hajottua. Suomen Allaslaite Oy:n arvion mukaan korjauskustannukset ovat vähintään 6 500 €. Kemikaaliannosteluvian lisäksi sulkemista puoltavat puutteet allasosaston käyttäjäturvallisuudessa. Allasosasto ei täytä viranomaisvaatimuksia allasosaston valvonnan, hätäpoistumisteiden eikä varsinaisen altaan kulkuteiden esteettömyyden osalta.

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 1/2015 ohjeen mukaan uima-allasosastolla tulee olla riittävä määrä uinninvalvojia aina kun siellä on asiakkaita. Uinninvalvojan tulee olla täysi-ikäinen vesipelastus- ja ensiaputaitoinen, pystyä pelastamaan veden alle vajonnut ihminen altaan pohjasta ja antamaan ensiapua. Pienissä kohteissa, kuten Alavan allasosastolla, valvonta voidaan tietyissä tilanteissa toteuttaa pelkästään kameroiden avulla. Kameroiden välittämää kuvaa täytyy seurata jatkuvasti pelastustaitoinen henkilö, jolla on nopea pääsy altaalle. Valvontaa toteuttavalla henkilöllä ei saa olla valvontaa haittaavia työtehtäviä.

 

Uima-allas ei saa olla kuluttajaturvallisuuslain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla vaarallinen terveydelle tai omaisuudelle. Terveydelle vaarallisena pidetään kuluttajapalvelua, joka suorittamistapaansa liittyvän vian tai puutteellisuuden tai palvelussa käytettävän tavaran rakenteessa tai koostumuksessa olevan vian vuoksi voi aiheuttaa vamman, myrkytyksen, sairauden tai muun vaaran terveydelle. Toiminta on turvallista, jos siihen liittyvät riskit ovat hyväksyttävissä. Alavan toimintakeskuksen allasosaston toiminnan riskit eivät ole hyväksyttävissä. Toiminnanharjoittaja vastaa aina toiminnan turvallisuudesta eikä altaan käyttäjäryhmiltä voida edellyttää vastuuta toiminnasta ja tiloista tilassa, joka ei täytä viranomaisvaatimuksia. Kansalaistoiminnan palveluiden ei ole mahdollista toteuttaa allastoimintaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston edellyttämällä tavalla.

 

Kansalaistoiminnan palvelujen hallinnoimia tiloja ovat Alavan toimintakeskuksella altaan lisäksi liikuntasali, kerhohuone, ruokala ja kokoussali, sekä wc-, sauna- ja pesuhuonetilat. Allasosaston käyttötunteja on ollut noin 20 tuntia/vko (kansalaistoiminnan palvelut 5 h, vertaisohjatut ryhmät 15 h). Ryhmät ovat olleet pieniä ja käyttäjät pääasiassa ikääntyneitä. Kokoussalin varauksia on ollut noin 36 tuntia/vko ja liikuntasalin käyttöä 32 tuntia/vko (kansalaistoiminnan palvelut 3 h, vertaisohjatut liikuntaryhmät 3 h ja järjestöjen liikuntaryhmät 26 h/vko).

 

Tilojen pääkäyttäjinä ovat eläkeläis- ja potilasjärjestöt. Lisäksi tiloissa on mm. liikuntaseurojen toimintaa, muskaritoimintaa sekä hengellistä toimintaa. Vanhus- ja vammaispalvelun yhdistyksiltä ei ole peritty käyttömaksua perusturvan aiemmin määrittämän linjauksen mukaisesti. Muulta ulkopuoliselta käytöltä on peritty koulutilavarausten tilavuokrien mukaiset vuokrat, koskien liikuntasalia, kokoustilaa ja kerhohuonetta.

 

Korvaavia tiloja Alavassa toimiville ei ole mahdollista tarjota maksuttomasti hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen tiloista. Turvallisen vesiliikunnan takaamiseksi allasosaston käyttäjäryhmiä ohjataan jatkossa Kuntolaakson uimahallin asiakkaiksi. Maksullisia tiloja voi varata kouluilta, järjestöiltä sekä yksityisiltä toimijoilta.

 

Kuopion kaupungin perusturvan yhteisö- ja toimintakeskuspalveluiden toimintakeskustilat (Leväsen, Melankadun, Mäntylän, Puijonlaakson, Pyörön ja Suokadun toimintakeskukset) ovat varattavissa ensisijaisesti kuopiolaisten ikäihmisten toimintakykyä tukevaan toimintaan. Toimintakeskusten tilat ovat maksuttomia ensisijaisesti tahoille, jotka järjestävät avointa ja maksutonta toimintaa ikäihmisille (>65v). Nämä tahot voivat olla kaupungin omia yksiköitä, eläkeläis-, vammais-, kansanterveysjärjestöjä sekä vertaistukiryhmiä. Avoimella ryhmällä tarkoitetaan ryhmää, johon osallistujilta ei peritä maksua eikä edellytetä jäsenmaksua.

 

Kansalaistoiminnan palveluiden hallinnoimien Alavan toimintakeskuksen tilakustannukset ovat yhteensä 64 000 € / vuosi. Vuonna 2019 vuokratuotot olivat noin 7 500 €. Vuokrasopimus on ollut alustavasti voimassa vuoden 2017 loppuun, jonka jälkeen sopimus on jatkunut toistaiseksi voimassaolevana. Sopimuksen jatkumisen ehtona on ollut vuokralaiselle myönnetty määräraha.

 

Vaikutusten arviointi        Liitteenä

 

Esitys                          Esitän, että Alavan toimintakeskuksen tilojen vuokrasopimus irtisanotaan 1.1.2021 alkaen osana talousarvio 2021 edellyttämää palveluverkoston karsimista.

 

Liitteet

 

9902/2020 Tukes ohje 1/2015 Uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen

 

 

9902/2020 2. kerros pohjapiirustus

 

 

9902/2020 1. kerros pohjapiirustus

 

 

9902/2020 Hvedltk:n päätökset 21.4.2015 34§ ja 19.5.2015 § Alavan toimintakeskuksen siirtymisestä kansalaistoiminnan palveluihin

 

 

9902/2020 Vaikutusten arviointi

 

Viiteaineisto

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

Carita Randelin-Kauppinen

puh. +358 44 718 2509

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                         Ritva Hakulinen esitti, että Alavan toimintakeskuksen vuokrasopimusta ei irtisanota ja toimintaa ei lakkauteta allasosastoa lukuun ottamatta. Kari Hartikainen ja Mikko Lankinen kannattivat Ritva Hakulisen esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kan-natettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Hakulisen ehdotusta, äänestävät "EI". Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai 8 (kahdeksan) ääntä (Hanhela, Kiflie, Nykänen, Reijula, Rytsy, Savolainen-Lipponen, Väi-sälä, Pietikäinen) ja Hakulisen esitys 3 (kolme) ääntä (Lankinen, Hakulinen, Hartikainen), joten esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

 


 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 20.1.2021:

 

 

Alavan toimintakeskuksen tilan vuokrasopimuksen irtisanominen

Kuopion Eläkkeensaajat ry on lähestynyt Kuopion kaupunginhallitusta hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan 16.12.20 kokouksessaan tekemän päätöksen §97 (Alavan toimintakeskuksen vuokrasopimuksen irtisanominen) osalta. Kuopion Eläkkeensaajat ry toivovat vuokrasopimuksen irtisanomisen uudelleen käsittelyä kaupunginhallitukselta. Asiaa on valmisteltu kaupungin talousarvion valmistelun yhteydessä noudattaen kaupungin palvelualueille asetettuja tavoitteita tilojen ja kustannusten vähentämiseksi. Toimintakeskuksen allasosaston turvallisuudessa havaitut oleelliset puutteet ovat puoltaneet vuokrasopimuksen irtisanomista. Allasosastoa ei voida ylläpitää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston turvallisen allastoiminnan kriteerien edellyttämällä tavalla.

 

Alavan tilojen vuokra on yhteensä 5 305 €/kk, 63 660 €/v. Tästä altaan ja siihen liittyvän tekniikkatilan vuokraosuus on 1 550€/kk. Ilman allastilaa Alavan toimintakeskuksen tilan vuokra on 3 755€/kk, 45 060€/v. Erotus vuoden 2021 vuokrassa altaan kanssa ja ilman allastiloja on 18 600 €/v.   Kuopion Tilapalveluiden tarjous tilavuokrasta on voimassa vuoden 2021 ajan. Vuoden 2022 osalta vuokraa tullaan tarkastelemaan uudelleen. Nykyinen vuokra ei vastaa Kuopion Tilapalveluiden mukaan muita vastaavan tyyppisiä kohteita eikä kohteen todellisia ylläpitokustannuksia.

 

Toimintakeskuksen vuokrasopimuksessa ei ole ollut erillistä irtisanomisaikaa vaan sopimus on irtisanottu 31.1.2021 lukien. Irtisanomisajankohtaa siirrettiin kuukaudella (lautakunnan päätöksessä irtisanominen 1.1.2021 alkaen) tilojen käyttäjien järjestelyjen mahdollistamiseksi. Lautakunnan päätökseen ei ole käytetty otto-oikeutta eikä lautakunnan päätökseen ole liitetty oikaisuvaatimusta. Palvelualueen käyttösuunnitelman yhteydessä on lautakunnalla mahdollista tarkastella vielä palvelualueen käyttömenoja ja niiden kohdentamista.  

 

Liitteenä on Kuopion Eläkkeensaajat ry:n kirje.

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

Liitteet

3

9902/2020 Tukes ohje 1/2015 Uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistäminen

 

4

9902/2020 2. kerros pohjapiirustus

 

5

9902/2020 1. kerros pohjapiirustus

 

6

9902/2020 Hvedltk:n päätökset 21.4.2015 34§ ja 19.5.2015 § Alavan toimintakeskuksen siirtymisestä kansalaistoiminnan palveluihin

 

7

9902/2020 Vaikutusten arviointi

 

8

9902/2020 Kuopion Eläkkeensaajat ry:n kirje koskien Alavan toimintakeskuksen vuokrasopimuksen irtisanomista

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää jatkaa Alavan toimintakeskuksen vuokrasopimusta 1.1. – 30.6.2021 välisen ajan, tai kunnes toiminta voidaan järjestää soveltuvissa tiloissa, ja järjestää toiminnan rahoittamiseksi tarvittavat varat palvelualueen käyttösuunnitelmasta tai talousarviomuutoksen kautta. Vuokrasopimuksen jatkon aikana selvitetään korvaavien tilojen tai toiminnan järjestäminen muulla tavoin. Vuokrasopimusta ei jatketa allasosaston osalta.

 

 

Päätös                                              Ritva Hakulinen esitti, että toiminta jatkuu entisellään nykyisissä tiloissa eikä vuokrasopimusta irtisanota.

 

Mikko Lankinen kannatti Ritva Hakulisen esitystä.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Hakulisen ehdotusta, äänestävät "EI". Äänestysehdotus hyväksyttiin.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän esitys sai 6 (kuusi) ääntä (Kiflie, Nykänen, Reijula, Rytsy, Väisälä, Pietikäinen) ja Hakulisen esitys 3 (kolme) ääntä (Lankinen, Hakulinen, Hartikainen), joten esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

 

Ritva Hakulinen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

 

Seuraavan kerran asiaa käsitellään lautakunnan kokouksessa toukokuussa 2021, jolloin lautakunnalle annetaan tilannekatsaus toiminnan järjestämisen osalta.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa