Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 20.01.2021/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 6

Asianro 10679/02.02.02/2020

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2021

 

 

Talouspäällikkö Raija Heinonen
Kasvu ja oppiminen / taloushallintopalvelut

 

 

                                                          Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2020 vuoden 2021 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2024.

 

Valtuuston päättämä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvio vuodelle 2021:

 

 

 

TP

2019

1 000 €

TA+TAMU

2020

1 000 €

TPE

2020

1 000 €

TA

2021

1 000 €

Muutos-%

Ts2020-Ta2021

Toimintatulot

9 514

9 508

7 597

10 543

10,9 %

Toimintakulut

-48 158

-50 466

-48 618

-53 105

5,2 %

Toimintakate

-38 645

-40 958

-41 021

-42 562

3,9 %

 

Käyttötalousosassa palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Muutokset on dokumentoitava. Mikäli palvelualueet muuttavat tuloja ja menoja kaupunginvaltuuston päätöksestä, niin muutokset tulee kirjata lautakunnan esityslistalle käyttösuunnitelmaa käsiteltäessä. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.

 

Kaupunginvaltuustolle annetaan osavuosikatsaukset maalis-, kesä- ja syyskuun toteutumatilanteen tietojen pohjalta. Maalis- ja syyskuun osavuosikatsauksissa raportoidaan euromääräinen toteutuma ja tilinpäätösennuste, valtuuston nähden sitovien mittareiden toteutuma sekä laaditaan johdon katsaus. Kesäkuun (puolivuotis) osavuosikatsaus sisältää myös strategian ja tavoitteiden toteutumisen seurannan.

 

Kaupunginhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain. Erilliset talouden kuukausiraportit laaditaan huhti-, touko-, elo- ja lokakuulta. Kuukausiraportissa selvitetään sekä talouden toteumaa että koko vuoden ennustetta. Kuukausiraporttiin sisältyvät palvelualueiden arviot koko vuoden toteutumiseen liittyvistä riskeistä.

 

Lautakuntien ja palvelualueiden johtoryhmien tulee seurata säännöllisesti talousarvion toteutumista ja ryhtyä välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin tilanteen niin vaatiessa. Lähtökohtaisesti käyttötalouden poikkeamiin eli tuloarvioiden alittumiseen tai menomäärärahojen ylittymiseen on löydettävä kate palvelualueen sisältä määrärahoja uudelleen kohdentamalla. Mikäli ratkaisua ei löydy, tehdään esitys kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle toimintakatteen muuttamiseksi. Muutosesityksessä on perusteltava, mitä vaikutuksia muutoksella on toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Palvelualueen toimintakatetta muuttavat talousarvioesitykset viedään keskitetysti valtuuston käsittelyyn joulukuussa 2021. Olennaiset ja poikkeukselliset muutokset käyttötalouteen ja investointeihin on käsiteltävä viipymättä.

 

Vuoden 2021 investoinnit:

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen

investoinnit:

Kustannus-

arvio

TA 2021

1 000 €

Lähiliikuntapaikat (yhdyskuntarakentaminen)

 

-430

Liikuntapaikat (yhdyskuntarakentaminen), tulot

250 t€

 

-1 415

Kalustohankinnat

 

 -2 218

Muut aineelliset hyödykkeet, taidemuseon

taidehankinnat

 

-80

 

 

 

Tilakeskuksen talonrakennus:

 

 

Savilahden liikunta ja tapahtumakeskus

-35 500

-9 000

Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntatilaksi ja

uimahallin peruskorjaus (tulot 560 t€)

-6 000

-2 400

Väestönsuojien peruskorjaukset

-2 800

-200

 

Liitteenä on hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2021.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Liitteet

9

10679/2020 Käyttösuunnitelma 2021/Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Raija Heinonen

puh. +358 44 718 4221

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

 

 

1.       Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelman, jossa toimintakatteet jakautuvat vastuualueittain ja palveluprosesseittain seuraavasti:


 

2.        

 

KS-2021

Toimintakate 1 000 €

Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut

-23 982

-      Kirjastopalvelut

-6 040

-      Museokeskus

-4 925

-      Liikuntapaikkapalvelut

-13 017

Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut

-9 356

-      Kansalaistoiminnan palvelut

-6 123

-      Kansalaisopisto

-3 233

Taidepalvelut

-8 943

-      Kaupunginteatteri

-4 814

-      Musiikkikeskus

-4 129

Tukipalvelut

-281

Yhteensä

-42 562

 

2. Lautakunta oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan päättämään kalustoinvestointimäärärahan (-2 218 M€) yksityiskohtaisemmasta käyttötarkoituksesta ja jaosta vastuualue- ja palveluprosesseille, sekä oikeuttaa museokeskuksen päällikön (tai hänen poissa ollessaan taidemuseon museonjohtajan tehtävien osalta sijaisena toimivan taidemuseon intendentin) päättämään taidehankintamäärärahasta (-80 000 €). Hankintavaltuudet on määritelty toimintasäännössä ja hankinnoissa noudatetaan hankintaohjeita.

 

Yhdyskuntarakentamisen osalta hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy palvelualueiden johtosäännön mukaan toteuttamisohjelmat. Investointien toteuttamisesta vastaa kaupunkiympäristön palvelualue. Liikuntapaikat ja lähiliikuntapaikat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä katujen, puistojen, yleisten alueiden, vesijohtojen ja viemäreiden kanssa, joten osa kohteista on järkevää toteuttaa samanaikaisesti. Lautakunta hyväksyy yhdyskuntarakentamisen kohdeluettelon kohteet (ei euroja). Kohdeluettelo on vielä tässä vaiheessa suunnitelma, johon voi tulla muutoksia vuoden varrella, merkittävät muutokset tuodaan hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan käsittelyyn.

                                                                                      

3. Lautakunta oikeuttaa apulaiskaupunginjohtajan tekemään mahdollisia määrärahansiirtoja vastuualueiden välillä ja asiakkuusjohtajat palveluprosessien välillä.

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa