Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 03.02.2021/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 24

Asianro 698/10.03.01.02/2021

 

 

Kuopion kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon laskutus vuodelta 2020

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Taustaa                        Katujen puhtaanapito määritellään katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaissa (15.7.2005/ 547). Lain kolmas luku käsittelee puhtaanapitoa. Sen 13 §:n mukaan kunta voi päätöksellään ottaa huolehtiakseen tämän lain mukaan kuuluvista puhtaanapitotehtävistä määrättyjen katujen tai tehtävien osalta.

 

Lain 14 b §:n mukaan kunta voi vuosittain periä 8 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuista, huolehtiakseen ottamistaan, kunnossapito- ja puhtaanapitotehtävistä aiheutuneet kustannukset kyseisten alueiden yleiseen käyttöön luovutettujen katujen varsilla olevien tonttien omistajilta.

 

Kuopion kävelykeskustan puhtaanapito on tehty keskitetysti 1.1.2015 alkaen Kuopion kaupunginvaltuuston 1.9.2014 § 79 päätöksen mukaisesti. Palvelun on tuottanut Mestar. Kävelykeskustan katujen alueella on puhtaanapito jaettu hoitotason mukaan kahteen luokkaan.

 

Osayhteisvaltuuston päätöksen 14.11.2016 § 13:n mukaan aluksi kahden vuoden määräaikaisena kokeiluna alkanut kävelykeskustan keskitetty puhtaanapito jatkuu 1.1.2017 alkaen toistaiseksi. Laskutus tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaan.

 

Maksun määräytyminen:

Kokonaiskustannukset vuonna 2020 kävelykeskustan keskitetystä puhtaanapidosta olivat 88 466,16 €.

 

Neliökustannus puhtaanapidosta oli:

1. hoitoluokassa 64 893,47 € jaettuna pinta-alalla 17 219 m2 = 3,77 €/ m2

2. hoitoluokassa 23 572,69 € jaettuna pinta-alalla 18 034 m2 = 1,31 € /m2

 

Kiinteistöiltä perittävät kustannukset määräytyvät yllä olevien toteutuneiden hoitoluokittaisten neliöhintojen ja niiden hoitovastuulla olevien puhtaanapitoalojen mukaan.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Yhtenäinen puhtaanapito parantaa kävelykeskustan viihtyvyyttä. Keskitetyn puhtaanapidon ja kiinteistöjen oman roskienkeruun avulla roskien määrää saadaan keskustassa vähennettyä.     

 

Keskitetyllä toiminnalla saadaan puhtaanapitoa tehostettua moniin yksittäisiin toimijoihin verrattuna. Tehokkaalla toiminnalla on positiivisia ilmastovaikutuksia.

 

Siisteys luo positiivista imagoa Kuopion kaupungille ja se lisää kaupunkikeskustan vetovoimaa.

 

Puhtaudella on myös positiivinen vaikutus yritystoimintaan.

 

 

Esitys                                                Esitän, että Kuopion kaupunki perii kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon maksua vuodelta 2020 hoitoluokkaan 1 kuuluvilta tonteilta 3,77 €/m2 ja hoitoluokkaan 2 kuuluvilta tonteilta 1,31 €/m2.  

                                  

Päätös määrätään pantavaksi kuntalain 143 §:n mukaisesti heti täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

 

Liitteet

5

698/2021 Kävelykeskustan puhtaanapitoluokituskartta

 

6

698/2021 Kävelykeskustan keskitetty puhtaanapitolaskelma 2020

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jere Toppinen

puh. +358 44 718 5674

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa