Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 07.04.2021/Pykälä 73

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 73

Asianro 2855/10.00.02.01/2021

 

 

Tontin 297-33-48-4 vuokraaminen / Asunto Oy Kuopion Kuikkakuja

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maa- ja vesialueiden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Tontti 297-33-48-4 (Kuikkakuja 3) on varattu maankäyttöinsinöörin päätöksellä Avain Yhtiöt Oy:lle. Yhtiö on pyytänyt lopullisen maanvuokrasopimuksen tekemistä perustamansa Asunto Oy Kuopion Kuikkakujan nimiin.

 

Hakijan tarkoituksena on toteuttaa tontille asumisoikeusasuntoja sisältävä asuntokohde, jonka rahoituksessa käytetään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) hyväksymää korkotukilainaa, joten tontin vuokrauksen tulee tapahtua Kaupunkirakennelautakunnan päätöksellä ARA:n hyväksymiä tontin vuokrausehtoja noudattaen.

 

Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa (ks. asiakirja pdf-muodossa).

 

                                                         

Sijainti

 

Asemakaavakartta

 

Tontti 297-33-48-4 on asemakaavassa osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR). Tontin pinta-ala on 4 358 m2 ja rakennusoikeus 2 179 k-m2 (e=0.5).

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on ilmoittanut, että se hyväksyy tontin 297-33-48-4 enimmäishinnaksi 103,25 €/k-m2. Hinta on indeksitarkistettu vuoden 2021 tasoon eli hinta sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 980 (joulukuu 2020). Tontin vuosivuokra on 5 % tontin hinnasta.

 

Tontin perusvuokra määräytyy seuraavalla kaavalla:

 

2 179 k-m2 * 103,25 €/k-m2 * 0,05 = 11 249 euroa

 

Vaikutusten arviointi                     Tontin vuokraus edistää asemakaavan toteuttamista ja tukee kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita.

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että tontti 297-33-48-4 vuokrataan Asunto Oy Kuopion Kuikkakujalle seuraavin ehdoin:

 

1.        Vuokra-aika päättyy 31.12.2075. Vuokra-ajan alkaminen määritellään vuokrasopimuksessa kansliatoimenpitein.

2.        Tontin perusvuokra on 11 249 euroa. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1 980 (joulukuu 2020).

3.        Vuokralainen sitoutuu rakentamaan vuokra-alueelle asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen siten, että vähintään 1 800 k-m2 rakennusoikeutta tulee käytettyä, kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen (rakentamisvelvoite).

4.        Vuokralaisella on oikeus hakea tällä päätöksellä rakentamista varten tarvittavat viranomaisluvat.

5.        Tontin hallintaoikeuden edellytyksenä on allekirjoitettu maanvuokrasopimus.

6.        Kaupungilla ei ole oikeutta vuokrasopimuksen irtisanomisen tai purkamiseen niin kauan kuin vuokraoikeutta ja sillä olevia rakennuksia rasittaa valtion asuntolaina tai korkotukilaina.

7.        Mikäli tontti otetaan muuhun kuin valtion (ARA) tukemaan asuntotuotantoon, määritellään vuokra sillä hetkellä käyvän markkinahinnan tasoon Kuntalain (410/2015) 130 §:ssä tarkoitetulla tavalla Kuopion kaupungin toimivaltaisen toimielimen päätöksen mukaisesti.

8.        Muutoin noudatetaan tavanomaisia tontin vuokrasopimuksessa tarkemmin sovittavia asuntotonttien vuokrausehtoja.

9.        Kuntalain 143 §:n nojalla tämä päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jarkko Tossavainen

puh. +358 44 718 5534

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa