Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 07.04.2021/Pykälä 72

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 72

Asianro 2063/10.00.02.00/2021

 

 

Tonttia 297-9-55-2 koskeva ostotarjous / Kiinteistö Oy Itkonniemenkatu 13

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maa- ja vesialueiden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Tontin 297-9-55-2 vuokralainen on tehnyt tarjouksen 16.2.2021 päivätyllä kirjeellä tontin ostamiseksi. Vuokralainen tarjoaa tontista 150 000 euroa.

 

Tontin 297-9-55-2 pinta-ala on 4 025 m2, jossa on rakennusoikeutta 3 220 k-m2 (e=0.80). Tontti on asemakaavassa osoitettu teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (TK-6). Tontille on rakennettu 3 044 k-m2:n suuruinen toimistorakennus. Tontin vuokrasopimus on allekirjoitettu 15.1.2014. Nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2040 saakka.

 

Lähestymiskartta tontista (ks. kartta pdf-muodossa)

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kartta ko. tontista (ks. kartta pdf-muodossa)

 

Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 hyväksymässä maapoliittisessa ohjelmassa on linjaukset yritystonttien luovuttamisesta. Yritystonttien luovutusmuoto on vuokraaminen ja myynti harkitaan tapauskohtaisesti erikseen. Yritystontteja on myyty lähivuosina Haapaniemen alueelta.

 

Keskustan osayleiskaava on kaavoitusohjelmassa, jossa tarkennetaan vuonna 2001 oikeusvaikutteiseksi tullutta Kuopion keskeisen kaupunkialeen yleiskaavaa. Suunnittelualueena on keskustan ruutukaava-alue sekä Hatsalan ja Keskuskentän alueet. Osayleiskaavan keskeisiä asioita ovat rakentamisen tehokkuuden ja eri maankäyttömuotojen tarkistaminen, visuaalisen ympäristön parantaminen sekä kaupallisen keskustan ja liikenneolosuhteiden kehittäminen. Osayleiskaavassa luodaan periaatteet asemakaavoitukselle ja muulle yksityiskohtaiselle suunnittelulle.

 

Korttelin 55 tonteista suurin osa on kaupungin omistuksessa. Alueiden maankäytön muutoksien kannalta tonttien omistus tulee säilyä kaupungilla. Alueen suunnittelun ja kehittämisen kannalta tonttia ei ole tässä vaiheessa tarkoituksen mukaista myydä. Alueen maanomistus halutaan pitää yhtenäisenä.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 


 

Esitys                                                Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että tonttia 297-9-55-2 koskeva tarjous hylätään. Tonttia ei myydä vuokralaiselle. Maapoliittisen linjauksen mukaan yritystonttien pääluovutusmuoto on vuokraaminen. Itkonniemen alue on kehittyvää aluetta, jonka maakäyttöä tarkastellaan.

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pirkko Laaksonen

puh. +358 44 718 5511

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa