Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 07.04.2021/Pykälä 76

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  122/2021 Ulkojulistepaikat

 

 

§ 76

Asianro 122/00.00.00.04/2021

 

 

Kuntavaalit 13.6.2021, vaalien siirtäminen / vaalien ulkojulistepaikat

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Yleistä                                               Kuntavaalien järjestäminen on siirtynyt sunnuntaista 18.4.2021 sunnuntaihin 13.6.2021. Vaalien siirtymisen takia vaalien ulkojulistepaikkojen asettamisen aikataulut menevät uusiksi.

 

Oikeusministeriössä valmisteilla olevassa hallituksen esityksessä vaalien toimittamisen uudeksi aikatauluksi on ennakkoäänestysajaksi kotimaassa määritelty 26.5. - 8.6.2021. Aikataulun vahvistaa lopullisesti eduskunta.

 

Mainonta aloitetaan aikaisemman käytännön mukaisesti viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Mainostaminen aloitetaan tämän myötä keskiviikkona 19.5.2021, jolloin mainospaikkojen vaalijulistetaulut tulee olla paikoillaan.

 

Valitsijayhdistykset voivat halutessaan toimittaa vaalien mainostusmateriaalin sekä ohjeet mainosten kiinnittämisestä valtuustotalon asiakaspalveluun maanantaihin 17.5.2021 mennessä. Tällöin kaupunki asettaa mainokset paikalleen vaalimainostaulujen pystyttämisen yhteydessä.

 

Vaalitaulupaikat                              Kaupungin tarjoamien ulkomainontapaikkojen osalta säilytetään aikaisempien vaalien mukaiset paikat. Hiltulanlahdessa otetaan käyttöön yksi lisäpaikka Hiltulanlahdenkadun ja Viitostien risteyksessä, liikenneympyrän luona.

 

Paikkoja on yhden paikan lisäyksen jälkeen kaikkiaan 19, joista Kuopion kauppatorilla olevassa paikassa on kahdet taulut, jotka ovat myös kaksipuoleiset. Paikkojen sijainti on esitetty liitteenä olevassa kartassa.

 

Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden vaalimainospaikoista.

 

Vaaleissa varataan ehdokasasettelijoille tauluja siten, että puolueille varataan yksi taulu/puolue. Vastaavasti yhteislistojen tai valitsijayhdistysten ehdokkaille varataan yksi taulu/yhteislista tai valitsijayhdistys. Vaaliliitossa olevilla puolueilla, yhteislistoilla tai valitsijayhdistyksillä on käytössään yksi taulu.

 

Mikäli vaalit vielä siirtyvät, valtuutetaan kaupungininsinööri tekemään tarvittavat muutokset ja päätöksen samojen periaatteiden mukaan.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 


 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta päättää kuntavaalien ulkomainonnasta seuraavaa:

 

         Kuntavaalien vaalijulisteet saa kiinnittää 19.5.2021 klo 8:00 alkaen.

         Kullakin yhteislistalla, puolueella tai valitsijayhdistyksellä on käytössään yksi taulu. Vaaliliitossa olevilla puolueilla, yhteislistoilla tai valitsijayhdistyksillä on käytössään yksi taulu.

         Julisteet kiinnitetään tauluun katsomissuunnassa vasemmalta oikealle siinä järjestyksessä kuin ehdokkaat ovat ehdokasluettelossa. Mikäli julisteet on mahdollista kiinnittää telineeseen myös toiselle puolelle, tapahtuu kiinnittäminen em. tavoin myös tälle puolelle. Kiinnittäminen on suoritettava siten, että tauluja varten hankitut pleksit on helppo kiinnittää.

         Julisteiden poistaminen tehdään vaaleja seuraavana päivänä eli 14.6.2021. Samalla poistetaan taulut paikaltaan.

         Julistepaikkakarttoja saa kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta ja kaupungin internet-sivuilta.

         Edellä olevat päätökset ilmoitetaan välittömästi kaupunkirakennelautakunnan päätettyä asiasta yleisellä kuulutuksella ja vaalimainoskartta ja lautakunnan päättämät ohjeet laitetaan kaupungin verkkosivuille sekä lähetetään tiedoksi puolueiden ilmoittamille yhdyshenkilöille.

 

 

Liitteet

17

122/2021 Ulkojulistepaikat

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Ismo Heikkinen

puh. +358 44 718 5656

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa