Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 21.04.2021/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 30

Asianro 4563/10.03.01.00/2020

 

 

Rauhalahden tekonurmikentän yleissuunnitelmaluonnoksen hyväksyminen

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

Kaupunkirakennelautakunta oli kokouksessaan 24.2.2021 § 45 hyväksynyt otsikossa mainitun yleissuunnitelmaluonnoksen nähtäville asetettavaksi.

Ehdotusaineisto oli nähtävänä 4.3.–6.4.2021 valtuustotalon aukioloaikana kaupunkiympäristön palvelualueen asiakaspalvelussa, Suokatu 42 sekä osoitteessa www.kuopio.fi/ilmoitustaulu

 

Suunnitelmaluonnoksen nähtäville asettamisesta kuulutettiin paikallislehdessä sekä osoitteessa www.kuopio.fi/ilmoitustaulu Lisäksi nähtäville asettamisesta lähetettiin erilliset tiedotteet kohteeseen rajautuville kiinteistöille, yrittäjille, Jynkkä-Leväsen asukasyhdistys ry:lle, Kups ry juniorieille, Kuopio Steelers ry:lle, vammaisneuvostolle ja vanhusneuvostolle.   

  

Suunnitelmaluonnokseen ei tullut muistutuksia.

 

Hanke

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on hyväksynyt 12.9.2018 § 65 Kuopion ulkokenttäverkoston kehittämissuunnitelman, jonka kohdassa 6) on esitetty Rauhalahden nurmialueen muuttamista tekonurmialueeksi vuosina 2021-22.

 

Nykyinen kenttä on rakennettu 1970 -luvun loppupuolella. Kentän suurimmat käyttäjäryhmät ovat jalkapallon ja amerikkalaisen jalkapallon harrastajaryhmiä sekä kilpajoukkueita. Luonnonnurmikentän käytettävyys rajautuu kesäaikaan, yleensä kesäkuun alun ja syyskuun lopun väliselle ajalle. Vastaavasti tekonurmikentillä käyttöaika on sulan maan aika, pääsääntöisesti huhtikuun alusta marraskuuhun saakka. Tenniskeskuksen ns. alkuperäisen hallin länsireunalla on nykyiset kentän käyttöä palvelevat puku- ja peseytymistilat sekä kentän kunnossapitäjien huoltotilat, tiloista on myös suorat kulkuyhteydet kentälle. Kenttä ja sen ympäristössä olevat puistokäytävät ovat nykyisin valaisemattomat.

 

Suunnitelman tavoite                    Tavoitteena on parantaa kentän toiminnallista ja ajallista käytettävyyttä, harrastusolosuhteita sekä kentän ympäristön liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä. Hyväksyttävä yleissuunnitelma antaa lähtökohdat alueen yksityiskohtaiselle suunnittelulle, haettaville luville ja toteutukselle.

 

Suunnitelmaluonnos                     Suunnitelmassa on esitetty nykyisen luonnonnurmipintaisen kentän uudistamista tekonurmipintaiseksi ja suoja-aidoilla rajatuksi kentäksi. Kentälle merkitään rajamerkinnät isolle jalkapallokentälle (63 x 100 m) ja kolmelle pienelle kentälle (45 x 63 m) sekä amerikkalaiselle jalkapallonkentälle (109,73 x 48,77 m = 360 x 160 jalkaa). Tekonurmikentän täyteaineen materiaali valitaan toteutussuunnittelun yhteydessä. Valinnassa huomioidaan pelirouheen turvallisuus ja terveellisyys sekä voimassa että valmisteluvaiheessa olevat viranomaisohjeet ja -määräykset.

 

Kentälle kulkemista varten suoja-aitaan tehdään jalankulkijoille soveltuvat kulkuaukot sekä kentän huoltoajotarpeille kaksi lukollista ajoporttia. Liikuntaesteisten kentälle kulkumahdollisuus on käsikäyttöisen oven kautta, joka sijoitetaan Tenniskeskuksen eteläpuolisella pysäköintipaikalla olevien liikuntaesteisten pysäköintipaikkojen läheisyyteen.

 

Kenttäalueen reunoille on esitetty rakennettavaksi matalilla tukimuureilla porrastettavia katsomotasanteita, joista kaksi sijoittuu kentän länsireunalla olevan maavallin luiskaan sekä yksi peseytymis- ja pukutilojen edustalle. Katsomotasanteet varustetaan istuinlankuilla, porrasaskelmilla ja käsijohteilla.

 

Kenttäalueen pohjois- ja länsireunalle rakennetaan kivituhkapintainen puistokäytävä, joka toimii talvisin hiihtoladun pohjana ja liittyy Kivilammen lenkkiin. Kentän pohjoispuolelle puistokäytävän yhteyteen muotoiltaville levikkeille sijoitetaan ulkokuntoiluvälineitä sekä Street Workout ja kehonpainoharjoitteluvälineitä. Kartanonkadulta Tenniskeskuksen edustalle johtava nykyinen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkuyhteys kunnostetaan kivituhkapintaiseksi kulkuväyläksi.

 

Tenniskeskuksen eteläpuolelle rakentuvan pysäköintialueen lisäksi, on keskuksen pohjoispuolelle esitetty lisäpysäköintialueen toteuttamista. Katiskaniementien alikulkukäytävä sekä vieressä oleva kentälle johtava vanha ajoneuvoliittymä poistetaan. Poistettavan ajoneuvoliittymän kohdalle muotoillaan kulkuyhteys jalankulkijoille sekä pyöräilijöille. Lisäksi poistettava alikulkukäytävä korvataan Katiskaniementielle rakennettavalla uudella suojatiellä.

 

Täydennysistutuksia on esitetty pysäköintialueiden ja kentän välisille kivettäville kaistoille sekä sekametsitystä poistettavan Katiskaniementien alikulkukäytävän eteläpäädyn alueelle. Polkupyörille on esitetty runkolukituskelpoisia telineitä kentän pohjois- ja eteläpäätyjen kulkuaukkojen yhteyteen sekä katoksellisia paikkoja kentän itäpuolelle Tenniskeskuksen edustalle.

                                          

Rakennettavan tekonurmikentän ja lisäpysäköintialueen rakennekerroksissa käytetään uusiomateriaaleja, joilla säästetään luonnonkiviainesten käyttöä. Lisäksi nurmikentältä poistettavaa kasvukerrosta voidaan uusiokäyttää kenttäalueen ja muiden kohteiden kasvualustojen materiaalina.

                            

Kentälle, lisäpysäköintialueelle sekä kentän etelä- ja itäreunan kulkuyhteyksille rakennetaan LED-valaistus.

 

Esteettömyys                                  Kentän ja ympäristön suunnitelmaratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetun perustavoitetason.                            

Kustannukset                                  Tekonurmikentän ja ympäristön rakennustöiden kokonaiskustannusennuste on noin 2 200 000 € (alv. 0 %). Samassa yhteydessä uusittavan kaupungin hulevesiverkoston saneerauksen rakennustöiden kokonaiskustannusennuste on noin 60 000 € (alv. 0 %).

 

Aikataulu                                         Kentän ja ympäristön rakennustöiden on arvioitu ajoittuvan vuosille 2024-2025.

 

Vaikutusten arviointi                     Ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan hanke on neutraali. Rakentamisessa voidaan hyödyntää luonnonkiviaineksia korvaavia uusiomateriaaleja sekä nurmikentältä poistettavaa kasvualustaa. Alueelle istutettavilla puilla ja sekametsityksellä korvataan alueelta poistettavaa puustoa ja luonnonnurmipintaa.

 

Yrityspoliittisilta vaikutuksiltaan hanke on positiivinen, koska se työllistää rakennusalaa ja parantaa alueen yritystoiminnan ympäristön palvelutasoa.

 

Lapsivaikutuksiltaan hanke on positiivinen, koska hankkeella kannustetaan liikkumaan ja parannetaan harrastusolosuhteita. Lisäämällä alueelle valaistusta sekä selkeyttämällä liikennejärjestelyjä parannetaan myös alueen liikenneturvallisuutta.

 

Nurmikentän muuttaminen tekonurmikentäksi ja liikuntavälineiden sijoittaminen kentän ympäristöön, parantavat alueen toiminnallista ja ajallista käytettävyyttä sekä harrastus- ja harjoitteluolosuhteita.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyy osaltaan yleissuunnitelman ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle hyväksymistä.

 

 

Liitteet

5

4563/2021 Päätös Kaupunkirakennelautakunta 24.02.2021 § 45

 

6

4563/2020 Rauhalahden tekonurmikenttä_havainnekuvat

 

7

4563/2020 VIH2491_Rauhalahden tekonurmikenttä_asemapiirustus

 

8

4663/2020 VIH2491-1_Rauhalahdentekonurmikenttä_poikkileikkaukset

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Ville-Veikko Pääkkönen

puh. +358 44 718 5312

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Leila Savolainen saapui kokoukseen klo 16.14 asian esittelyn aikana.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa