Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 19.05.2021/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  9732/2020 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 47

Asianro 9732/00.04.02/2020

 

 

UNICEF:N lapsiystävällinen kunta malliin hakeutuminen

 

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminta

 

 

Keskustan valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen UNICEF:n Lapsiystävällinen kunta -malliin hakeutumisesta 30.11.2020.

 

Lapsiystävällinen kunta -malli on Suomen UNICEF:n kunnille tarjoama kokonaisuus, joka auttaa kuntia tekemään lasten kannalta parempia ratkaisuja niin kunnan hallinnossa kuin lasten arjen palveluissa. Malli on kunnille työväline lapsen oikeuksien edistämiseen. Malli on myös linjassa kansallisen lapsistrategiatyön kanssa. Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEF:n kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Suomessa mallia on toteutettu vuodesta 2012 lähtien.

 

Lapsiystävällinen kunta -mallissa UNICEF edellyttää kaupungilta riittävällä työajalla resursoitua koordinaattoria ja koordinaatiotyöryhmää, koko kaupungin sitoutumista pitkäjänteiseen lapsen oikeuksien edistämiseen, lasten ja nuorten ottamista mukaan lapsiystävällisyyden kehittämiseen sekä lapsia koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.

 

UNICEF tarjoaa mallia toteuttavalle kunnalle malliin liittyvät sisällöt ja materiaalit sekä koulutusta ja digipalvelun kehittämistyön tueksi. Lisäksi kunta pääsee mukaan Lapsiystävällinen kunta -verkostoon sekä saa tukea ja sparrausta. Mikäli kunnan kehittämisprosessi ja sen tulokset täyttävät mallin kriteerit, saa kunta Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Tällä hetkellä UNICEF lapsiystävällinen kunta mallissa on mukana 44 kuntaa.

 

Kuopion hyvinvointiryhmä on kokouksessaan käsitellyt malliin hakeutumisen hyötyjä ja vaatimuksia. Hyvinvointiryhmä toteaa, että UNICEF:n lapsiystävällinen kunta mallin tavoitteet ovat linjassa Kuopion strategian Hyvän elämän pääkaupunki vision sekä paras paikka lapselle tavoitteen kanssa. UNICEF -lapsiystävällinen kunta -malli voi tarjota Kuopiolle tukea toimintansa edelleen kehittämiseen muun muassa koulutusten ja verkostontyön avulla. Malliin mukaan lähteminen edellyttää kuitenkin koordinointia. Kokemuksia mallista ja sen vaatimista resurssista on selvitetty useilta mallin toteutuksessa mukana olevilta paikkakunnilta. Esiin on noussut, että toimintaan on tarpeen Kuopion kokoisessa kaupungissa nimetä täysiaikainen työntekijä koodinaattoriksi. Hyvinvointiryhmä suosittaa malliin mukaan hakeutumista, mikäli sille on mahdollista esittää riittävät resurssit vuoden 2022 talousarvioista eteenpäin.  

 

 

Käydään läpi UNICEFin lapsiystävällinen kuntatoiminta malli ja keskustellaan ohjelmaan mukaan hakeutumisesta sekä etenemisestä.

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

Esitys                                                Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Kuopion kaupunki lähtee hakeutumaan UNICEF:n lapsiystävällinen kunta -malliin kriteerien mukaisesti. Lisäksi hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Kuopion kaupunki varaa vuoden 2022 talousarvioon määrärahan lapsiystävällisen kunta -malliin työntekijän palkkaamiseksi.

 

Liitteet

18

9732/2020 Valtuustoaloite Lapsiystävällinen kunta -malliin hakeutumisesta

 

19

9732/2020 UNICEF:n Lapsiystävällinen kunta -mallin esittely

 

20

9732/2020 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Tanja Tilles-Tirkkonen

puh. +358 44 718 2506

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Kuopion kaupunki lähtee hakeutumaan UNICEF:n lapsiystävällinen kunta -malliin kriteerien mukaisesti. Tarvittava resurssointi otetaan huomioon vuoden 2022 talousarviovalmistelussa.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa