Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 19.05.2021/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 48

Asianro 8482/02.05.01.00/2020

 

 

Oikaisuvaatimus hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätökseen yleisavustukset 2021 / yli 10.000€ / Minna Canthin Talo ry

 

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminta

 

 

Minna Canthin talo ry on toimittanut Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle osoitetun oikaisuvaatimuksen, joka on kirjattu saapuneeksi 1.4.2021. Oikaisuvaatimus on tehty hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätöksestä 17.3.2021 21§ Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen yleisavustukset vuonna 2021 / yli 10.000 euron hakemukset.

 

Kuntalain 16. luvun 137 § mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.

 

Kuntalain 16. luvun 138 § mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen saapumispäivän perusteella voidaan todeta, että oikaisuvaatimus on saapunut annetussa määräajassa ja sen on tehnyt asianosainen, joten oikaisuvaatimus voidaan ottaa käsiteltäväksi.

 

Oikaisuvaatimuksessa yhdistys hakee päätökseen muutosta. Avustuspäätös 4 000 euroa, hakemuksessa oli haettuna 50 000 euroa.

 

Hakemuksessa avustuksen käyttötarkoitus:

  Minna Canthin talo ry:n toiminta:

- Puolipäiväinen tuottaja-tiedottaja

- Yhdistyksen hallinto ja sääntömääräiset työt

- Minna Canth -festivaali

- Yhteisöllisen Kanttilan popup - kirjakahvilan ylläpito

- Kulttuurifoorumin järjestäminen 6 x vuodessa

- kesäjuhla elokuussa 2021

- toimistotilan vuokra

- tietoliikenne

 

Oikaisuvaatimuksessa esitettyjä perusteluja:

 

1.       Yhteistyöpalaveria tai neuvottelua ei toiminta-avustuksen osalta yhdistyksen kanssa ole järjestetty vuonna 2020, joten yhdistys ei ole päässyt esittelemään sisältötoimintaansa yhdenvertaisesti.

 

Vastine:

Toimintatapana on ollut kuulla isompia järjestötoimijoita noin joka toinen vuosi ja keskustella kaupungin strategisista tavoitteista ja järjestön suunnitelmista.

Minna Canthin talo ry kanssa on keskusteltu viimeksi 10.12.2020 järjestetyssä kokouksessa, jonka aiheena oli Minna Canthin talo ry:n toiminnan ja suunnitelmien esittely.

 

2.       Toimintaa varten olemme kehittäneet Kanttilan popup -kirjakahvilan kauppakeskus Minnaan. Tila toimii kehittämistilana, kohtaamistilana, olohuoneena - kaikki koronarajoitusten mukaan.

 

Vastine:

Kanttilan popup -kirjakahvilan toimintaa tuettiin vuoden 2020 syksyllä 2.000 euron erityisavustuksella.

 

3.       Minna Canthin talo ry

-      edistää merkittävästi toiminnallaan kulttuuritoimijoiden ja koko kulttuuritoiminnan toimintaedellytyksiä kehittämällä uutta kulttuurikeskusta

-      on Kuopiossa kulttuurin kärkihanke

-      kehittää uusia tilaratkaisuja, resurssien viisasta käyttöä, sujuvaa ja uudistuvaa toimintaa

 

Kuitenkin päätöksen mukana olevassa liitteessä Vaikutusten ennakkoarvioinnissa Kuopion kaupungin päätöksenteossa kohdassa Kuopion kaupungin päätöksenteossa kohdassa

 

- Strategiavaikutukset

  Uudistuva Kuopio, resurssiviisas Kuopio on vaikutukseksi arvioitu 0

- Vaikutukset ihmisiin

  Väestöryhmien toimeentulo (työllisyys, talous, varallisuus jne.) on vaikutukseksi arvioitu 0

- Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon

  Rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen on vaikutukseksi arvioitu 0

- Vaikutukset kunnan talouteen ja henkilöstöön

  Tuloksellisuuteen ja tuottavuuteen on vaikutukseksi arvioitu 0

- Vaikutukset yrityksiin

Kuopion kaupungin kilpailukykyyn, Yritystoiminnan monipuolistumiseen, markkinarakenteeseen ja liiketoimintaan, Yritysten kehittämiseen, Yritysten työvoiman saantiin, Yritysten tavara- ja työpaikkaliikenteeseen, Yritysten asiakasvirtaan, Yritysten osallistumiseen julkisiin hankintoihin on vaikutukseksi arvioitu 0.

 

Vastine:

Ennakkoarviointi on tehty koko päätöksestä eikä jokaista avustuksen hakijaa ole arvioitu erikseen.

 

Avustusohjeen mukaan Kuopion kaupunki myöntää harkinnanvaraisia avustuksia kansalaistoiminnan tukemiseen kuopiolaisille yhdistyksille / toimijoille, joiden kotipaikka on Kuopio tai hakijalle, jonka avustuksen kohteena oleva toiminta sijoittuu Kuopioon. Avustukset myönnetään yleisavustuksena tai erityisavustuksena.

 

Hakemusten arviointi

Päätöksenteossa otetaan huomioon seuraavat periaatteet:

1. Avustuksen myöntäminen perustuu tarkoituksenmukaisuus- ja tarveharkintaan.

2. Avustus on aina osarahoitus.

3. Tukemisella ei saa olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia yritystoimintaan.

4. Toiminta on kaupungin strategian mukaista hyvinvointia edistävää toimintaa.

5. Hakijoita arvioidaan järjestöryhmittäin toiminnan laajuuden ja laadun mukaan sekä

yhteiskunnallisen merkityksen kannalta.

6. Samaan toimintaan avustusta voidaan myöntää vain yhdestä kaupungin organisaatiosta.

 

Minna Canthin talo ry on ollut hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen avustusten hakijana vuodesta 2019 alkaen. Avustuksia on myönnetty 3000 € (2019), 3000 € (2020), 4000 € (2021).

Lisäksi erityisavustus 2020 Kanttilan pop up-kahvilaan 2000 €.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen avustusmäärärahoihin ei ole tullut vuosittain merkittäviä lisäyksiä, jotta avustusta olisi voinut merkittävämmin lisätä.

 

Lisäksi 13.2.2017 kaupunginhallitus on myöntänyt yhdistykselle 50 000 €:n toiminta-avustuksen yhdistyksen toiminnan aloittamiseen käytettäväksi Minna Canthin talon, Kanttilan remonttikartoituksen tekoon, projektin käynnistämiseen, tiedotukseen ja henkilöstökuluihin.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

Esitys                                                Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana, koska oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusseikkoja, jonka perusteella päätöstä tulisi muuttaa.

 

Liitteet

21

8482/2020-70 Oikaisuvaatimus Minna Canthin talo ry

 

22

8482/2020-70 MC akatemia pähkinänkuoressa 2021

 

23

8482/2020-70 Kanttila toimintakuvaukset 2 2021 tiivistelmä

 

24

8482/2020-70 Suomalainen-residenssitoiminta tänään

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa