Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 19.05.2021/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  2497/2021 Vaikutusten arviointi

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

23 §

17.3.2021

 

§ 49

Asianro 2497/12.04.00.00/2021

 

 

Selvitys perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen toimintakeskusten allastilojen käytöstä ja käyttöönotosta/Toimintakeskusten ja palvelutalojen liikuntatilojen siirtyminen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkaverkostoon

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 17.3.2021 23 §

 

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kaupunginhallitus

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue on linjannut omaa toimintaansa siten, että allastiloista palvelu loppuu ja perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue on irtisanonut hallinnoimiensa toimintakeskusten allastilojen vuokrasopimukset. Toimintakeskusten allastilojen käyttö on perustunut toimintakeskusten keskeiseen rooliin allastilojen ylläpitäjänä ja toiminnan järjestäjänä sekä yhteistoimintaan eri käyttäjäryhmien kanssa.  Altaiden eri käyttäjäryhmien toiminta lakkautui äkillisesti toimintakeskusten altaiden sulkemisen myötä. Koska perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue keskeisimpänä toimijana on jättäytynyt pois altaiden ylläpitäjän ja toiminnanjärjestäjän roolista, selvitetään mahdollisuudet uuteen toimintamalliin ja sen edellyttämiin resursointeihin. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen toimintakeskusten allastilojen vuokrakuluihin ja muihin toiminnan kuluihin ei ole määrärahavarausta hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2021 käyttösuunnitelmassa.

 

Selvityksessä selvitetään kyseessä olevien allastilojen kunto ja vastaavatko ne käyttäjäturvallisuudelta edellytettyjä vaatimuksia sekä ratkaisumallit ja resursointitarpeet vaatimusten täyttämiseksi. Lisäksi selvitetään allastilojen ylläpidon ja huollon vaatimukset sekä asiakaspalvelun ja valvonnan järjestämisen tarpeet. Kaikkien allastilojen ja toiminnan tulee täyttää kaikilta osin käyttäjäturvallisuudelta edellytetyt vaatimukset. Eri käyttäjäryhmien tarpeiden pohjalta selvitetään Kuntolaakson uimahallin ja Lippumäen uimahallin mahdollisuudet täydentää tai korvata toimintakeskusten allastiloja vesiliikunnan toimintapaikkoina. Lisäksi selvitetään käyttömaksujen yhdenmukaistaminen eri kaupungin hallinnoimissa tiloissa.

 

Selvityksen perusteella tehdään esitys toimintamallista ja sen edellyttämistä resursoinnista hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle edelleen esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

Janne Hentunen

puh. +358 17 18 2502

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee selvitystyön käynnistymisen tiedoksi.

 

 

Päätös                         Esittelijä täydensi esitystään siten, että hyvinvoinnin edistämisen palvelualue selvittää allastoimintojen toimintaedellytykset kaikki osa-alueet huomioiden (allasturvallisuus, henkilöstö, sisäiset vuokrat yms.).

 

Lautakunta esitti kannanottonaan, että allastoimintoja tulee jatkaa kaupungin kaikilla/toimintakeskusten allasosastoilla eikä niitä pidä siirtää kaupungin uimahalleihin. Mikäli allastoiminnot loppuvat toimintakeskuksista vaikuttaa se merkittävästi omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen kyseisten toimijoiden osalta ja tulee lisäämään pitkällä aikavälillä kaupungin oman palvelutuotannon kuormaa. Tehdyn selvityksen jälkeen edetään selvityksen mukaisesti.

 

Lautakunta hyväksyi esittelijän täydennetyn esityksen.

 

Mikko Lankinen poistui kokouksesta klo 17.21 ennen asian käsittelyä.

 


 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 19.5.2021:

 

Tausta                                              Kuopion kaupungin Suokadun, Leväsen ja Puijonlaakson toimintakeskukset ovat kuuluneet vuoteen 2021 saakka perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen palveluverkostoon. Iivolan toimintakeskuksen uima-allas on aiemmin kuulunut ao. verkostoon, mutta toiminta altaalla on päättynyt jo aiemmin. Toimintakeskuksissa liikuntatoimintaa on järjestetty uima-altaissa, kunto- ja liikuntasaleissa. Alavan palvelutalon liikunta- ja harrastetilat siirtyivät hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kansalaistoiminnan palveluiden palveluverkostoon vuonna 2015 perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen luopuessa tiloista (9902/2020 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätökset 21.4.2015 34§ ja 19.5.2015 48§). Alavan palvelutalon allastilojen vuokrasopimus on irtisanottu hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätöksellä (9902/10.03.02.04/2020) 31.12.2021 altaassa todettujen turvallisuusepäkohtien vuoksi. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen uima-allastiloja ovat tähän saakka olleet lisäksi Kuntolaakson, Lippumäen ja Tahko Spa:n altaat.

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue on irtisanonut hallinnoimiensa toimintakeskusten allastilojen vuokrasopimukset ja jättäytynyt pois altaiden ylläpitäjän ja toiminnanjärjestäjän roolista. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen on toivottu ottavan tilat palveluverkostoonsa. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen toimintakeskusten allastilojen vuokrakuluihin ja muihin toiminnan kuluihin ei ole kuitenkaan ollut määrärahavarausta hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2021 käyttösuunnitelmassa. Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue on luopumassa lisäksi toimintakeskusten kunto- ja liikuntasaleista. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen toiminnan ja tilojen lähtökohtana on aina kuluttajille turvallinen toiminta. Hallinnointivastuuta ei voida ottaa toiselle palvelualueelle ilman, että toiminnan on todettu täyttävän toiminnalle asetetut turvallisuuskriteerit.  

 

Ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten toimintakykyä ylläpitävään ja hyvinvointia ja terveyttä edistävään ryhmäliikuntaan osallistumisen mahdollisuudet sekä tiloja aktiivisesti käyttäneiden vertaisohjattujen liikuntaryhmien toimintamahdollisuudet ovat tilojen sulkemisen myötä heikentyneet. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kansalaistoiminnan palvelut koordinoi valtakunnallisestikin katsoen poikkeuksellisen laajaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa ikääntyneiden vertaisohjattua liikuntatoimintaa, jossa koulutettuina vertaisohjaajina toimii 160 vapaaehtoista ohjaajaa. Vertaisohjattujen liikuntaryhmien rooli asukkaiden hyvinvoinnin edistäjänä on merkittävä, joten ryhmien toimintaedellytysten ei tulisi heikentyä. On kuitenkin tarpeen ottaa huomioon vapaaehtoisuuteen perustuva toimintamalli. Toiminnan laajuus voi supistua, mikäli vapaaehtoistoimijoiden määrä vähenee. Palvelutalojen liikuntatiloissa liikuntatoimintaa järjestävät lisäksi mm. järjestöt, kansalaistoiminnan palvelut ja kansalaisopisto.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätöksen 2497/12.04.00.00/2021 mukaisesti hyvinvoinnin edistämisen palvelualue on selvittänyt mahdollisuudet palvelutalojen liikuntatilojen uuteen toimintamalliin ja sen edellyttämiin resursointeihin, mikäli toiminta siirtyisi hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalvelujen palveluverkostoon. Selvityksessä on kartoitettu allas-, kunto- ja liikuntasalitilojen kunto ja käyttäjäturvallisuudelta edellytettyjen vaatimusten toteutuminen. Arvioinnin lähtökohtana on ollut Kemikaali- ja turvallisuusviraston (TUKES 1/2015) ohje Uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämisestä sekä Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011). Lisäksi on kartoitettu ratkaisumallit ja resursointitarpeet vaatimusten täyttämiseksi, allastilojen ylläpidon ja huollon vaatimukset sekä asiakaspalvelun ja valvonnan järjestämisen tarpeet. Käyttömaksulinjausta on lisäksi tarkistettu, tavoitteena maksujen yhdenmukaistaminen. Tilojen käytöstä ei ole peritty tilavuokraa lukuun ottamatta allasryhmien 4 €/hlö/krt saunamaksua. Liikuntaryhmiin osallistuminen on ollut maksullista sekä maksutonta.

 

 

Liikuntatilojen kartoitus ja suunnitelma

 

                                                          Kartoitukseen sisällytettiin Iivolan toimintakeskuksen allastilat, Puijonlaakson toimintakeskuksen allastilat, kuntosali ja liikuntasali, Leväsen toimintakeskuksen allastilat ja kuntosali, Alavan palvelutalon allastilat ja liikuntasali sekä Suokadun toimintakeskuksen allastilat.

 

 

Tilojen ja laitteiden kunto

 

Alavan palvelutalon allas ei täytä turvallisuuskriteereitä, minkä vuoksi hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti altaan vuokrasopimuksen päättämisestä (9902/10.03.02.04/2020). Mahdollisessa pelastustilanteessa pelastettavan saaminen ylös altaasta on altaan rakenteen vuoksi vaikeaa, miltei mahdotonta. Pelastettavuuden näkökulmasta altaaseen tulisi tehdä merkittäviä korjauksia ja uusia tarvittava turvallisuusvälineistö kokonaan. Myös allastekniikka edellyttää täydellistä uusimista, josta kustannusarvio on noin 20 000 - 30 000 €. Allastekniikan uusimisen lisäksi kustannuksia aiheuttaisi altaan turvallisuuden varmistamiseen liittyvät muutostyöt. Korjausten edellyttämiin kustannuksiin ja altaan käyttöasteeseen nähden Alavan altaan sisällyttämistä hyvinvoinnin edistämisen palvelualeen palveluverkostoon ei nähdä tarkoituksenmukaisena. Alavan muut harraste- ja liikuntatilat sen sijaan säilyvät kansalaistoiminnan palveluiden palveluverkostossa.

 

Iivolan toimintakeskuksen allastilojen tekninen laitteisto on pääosin hyvässä kunnossa. Laitteiden uudelleenkäynnistys voi mahdollisesti aiheuttaa isomman teknisen huollon. Turvavälineet vaativat päivittämistä.

 

Leväsen toimintakeskuksen allastilat ovat teknisesti hyvässä kunnossa. Pienellä huollolla allastilat ovat otettavissa käyttöön. Turvavälineet vaativat päivittämistä. Kuntosalilaitteet ovat käyttökelpoisia.

 

Puijonlaakson toimintakeskuksen allastilat ovat pientä teknistä huoltoa vaille käyttökunnossa. Turvavälineet vaativat päivittämistä. Kuntosalilaitteet ja liikuntasali ovat käyttökelpoiset.

 

Suokadun toimintakeskuksen allastilat ovat teknisesti hyvässä kunnossa. Pienellä huollolla allastilat ovat otettavissa käyttöön. Turvavälineet vaativat päivittämistä.

 

 

Turvallisuus

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston laatima ohje uimahallien ja kylpylöiden sekä vastaavien palvelulaitosten turvallisuuden edistämisestä toimii hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen allastoiminnan lähtökohtana. Ohjeessa annetaan tietoa kyseisiin kuluttajapalveluihin liittyvästä keskeisestä lainsäädännöstä, kuten kuluttajaturvallisuuslaista (920/2011), valtioneuvoston asetuksesta eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta (1110/2011) sekä valtioneuvoston asetuksesta kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004). Ohje pohjautuu Kuluttajaviraston ohjeisiin 4/2002 kylpylöiden ja uimahallien turvallisuuden edistämisestä.

 

Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 7§:ssä tarkoitettu turvallisuusasiakirja on laadittava siten, että se on kattava ja yksityiskohtainen ottaen huomioon toiminnan luonne ja laajuus. Tilojen turvallisuusasiakirjan tulee sisältää suunnitelma vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville tahoille. Suunnitelmassa on otettava huomioon palvelun luonne ja toiminnan laajuus. Kaikkien kartoituksen kohteena olevien tilojen turvallisuusasiakirjat tulee laatia voimassa olevien ohjeiden mukaisiksi. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston mukaan toimintakeskusten altaiden nykyiset asiakirjat eivät täytä turvallisuuskriteerejä.

 

Suokadun, Leväsen, Iivolan ja Puijonlaakson toimintakeskusten liikuntatilojen turvallisuudesta ovat vastanneet perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen palveluesimies tai toiminnanohjaajat.

 

Jatkossa toiminnan organisointi ja palvelun tuottaminen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella vaatii yhden henkilön palkkaamisen kokopäiväiseksi (1htv). Tehtävään nimitettävän henkilön työtehtäviin kuuluvat allas-, kuntosali- ja ryhmäliikuntatilojen varausten vastaanotto ja vuorojako, laskutus, ryhmäohjaajien hengenpelastuskoulutuksesta huolehtiminen, ohjausvälineistön kunnosta huolehtiminen sekä allasturvallisuuden varmistaminen. Tilojen turvallisuudesta vastaa liikuntapaikkapalveluiden päällikkö.

 

Tilaa käyttävälle ryhmälle tulee aina nimetä vastuuhenkilö (allasryhmissä tulee olla hengenpelastustaitoinen vastuuhenkilö). Ryhmän nimetty vastuuhenkilö vastaa tilojen yleisestä turvallisuudesta ja siitä, että tilojen käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusmääräyksistä. Ryhmän vastuuohjaaja vastaa oman ryhmänsä turvallisuudesta ja toimii valvojana ryhmän vuoron aikana. Vastuuohjaaja merkitsee käyttöpäiväkirjaan ryhmänsä osalta tilojen käyttöön ja käyttäjien turvallisuuteen liittyvät asiat sovittujen käytäntöjen mukaan. Lisäksi hän on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan turvallisuutta heikentävistä tekijöistä turvallisuudesta vastaaville henkilöille. Vastuuhenkilöiltä edellytetään osallistumista vuosittain hengenpelastuskoulutukseen.

 

 

Kustannusarvio

 

1)       Allasosastojen vuokrakulut vuoden 2020 vuokrien mukaan (sisältää Servican laitoshuollon)

 

Iivola                                                                             2300€/kk eli 27 600€/v

Suokadun toimintakeskus                                         4949€/kk eli 59 388€/v

Puijonlaakson toimintakeskus     4189,5 €/kk eli 50 274€/v

Leväsen toimintakeskus                                             4400€/kk eli 52 800€/v

Alavan palvelutalo (allas- + tekniikkatila) 1 550€/kk eli 18 600€/v.

 

Vuoden 2022 vuokria ei ole vielä tarkasteltu Tilapalveluissa, joten vuokrataso voi vielä nousta. Vuokraan voi myös vaikuttaa, mikäli joku tila tarvitsee isompaa korjausta.

 

Vuoden 2021 kustannukset, mikäli Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuokrasopimus tulisi voimaan 1.10.2021

 

Iivola                    6 900 €

Suokatu               14 847 €

Puijonlaakso       12 569 €

Levänen              13 200 €

Yhteensä             47 516 €

 

Kustannukset vuokrista yhteensä ilman Alavaa on noin

200 000 €/vuosi vuoden 2021 vuokratason mukaan laskettuna.

 

 

2)       Aineet ja tarvikkeet

 

Toiminnan aloittaminen vaatii turvallisuusvälineistön ja opasteiden päivityksen, joiden kertaluonteinen kustannus on noin 10 000 €. Toiminnan jatkuvat kulut sisältävät mm. turvallisuusvälineistön päivityksiä, kuntosalilaitteiden hankintoja ja kuntosalilaitteiden vuosihuoltosopimuksen.

 

Yhteensä 44 000 €/vuosi

 

 

3)       Henkilöstökulut

 

Toiminnan organisointi ja palvelun tuottaminen vaatii yhden henkilön palkkaamisen kokopäiväiseksi.  Työtehtäviin kuuluvat allas-, kuntosali- ja ryhmäliikuntatilojen varausten vastaanotto ja vuorojako, laskutus, ryhmäohjaajien hengenpelastuskoulutuksesta huolehtiminen, ohjausvälineistön kunnosta huolehtiminen ja allasturvallisuuden varmistaminen.

 

Tarve 1 htv + sijaistukset,

Yhteensä 66 000 €/vuosi

 

Allastoiminnan arvioidut kokonaiskustannukset hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle 310 000 €/vuosi.

 

Kuntosali- ja ryhmäliikuntatilojen osalta laaditaan erillinen kustannusarvio.

                              

 

Toimintamalli   

 

Toimintakeskusten allastilojen käyttöön oikeuttaa jatkossa Liikkuva Kuopio -hyvinvointiranneke (eläkepäätöksen saaneet sekä yli 65-vuotiaat, 45 € /6kk ja 79 €/12 kk). Ranneke oikeuttaa allasryhmään osallistumisen lisäksi rajoittamattomaan Kuopion kaupungin liikuntahallien käyttöön (Kuopio-halli, Kuntolaakson uimahalli ja kuntosali ja Lippumäen uimahalli ja kuntosali).

 

Toiminnanjärjestäjä (kansalaistoiminta/kansalaisopisto/yhdistys/muu taho) perii ohjauksesta/opetuksesta linjaustensa mukaisen kurssimaksun.

 

Kansalaistoiminta, kansalaisopisto, yhdistykset/muu toimija toimivat tilojen varaajina. Allas-, kuntosali- ja ryhmäliikuntatilat varataan tilavarausten kautta ja laskutetaan Timmi-järjestelmän kautta.

 

Kansalaistoiminnan palveluiden koordinoimilta vertaisohjatuilta liikuntaryhmiltä ei peritä tilavuokraa (allasmaksu hyvinvointirannekkeella). Ryhmien tilavarauksia koordinoi kansalaistoiminnan palveluiden liikunnanohjaaja.

 

                                          Allas-, kuntosali- ja ryhmäliikuntatilojen käytöstä ja käyttömaksuista vas-                           taa liikuntapaikkapalveluiden päällikkö hyvinvoinnin edistämisen lautakun-                                        nan linjausten mukaisesti.

 

                                          Päätösesityksessä esitetään toimintakeskusten liikuntatilojen hallinnoijaksi                       jatkossa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalvelut.

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää osaltaan hyväksyä edellä esitetyn selvityksen ja suunnitelman palvelutalojen ja toimintakeskusten allas- ja liikuntatilojen toiminnan organisoinnista ja edelleen esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle selvityksen ja suunnitelman hyväksymistä siten, että hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalveluiden palveluverkostoon liitetään 1.10.2021 alkaen Suokadun, Leväsen, Iivolan ja Puijonlaakson toimintakeskusten allastilat. Toimintakeskusten kunto- ja liikuntasalit liitetään 1.1.2022 alkaen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalveluiden palveluverkostoon. Toiminnan käynnistäminen edellyttää, että tilat ja toiminta vastaavat niiltä edellytettyjä lain ja turvallisuuden vaatimuksia ja tiloihin ja toimintaan osoitetaan tarvittavat määrärahat.

 

Lisäksi esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 47 516€ lisämäärärahaa allastilojen vuokran kattamiseksi ajalle 1.10-31.12.2021, liikuntapaikkapalveluihin palkattavan toiminta- ja palvelukeskusten liikuntatiloista vastaavan työntekijän palkkaukseen ajalle 1.9.-31.12.2021 yhteensä 22 000 € sekä kertaluontoisiin toiminnan käynnistämisen edellyttämiin tarvikehankintoihin yhteensä 10 000 €. Edellä mainitut kustannukset vuodelle 2021 ovat 79 516 €.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2022 talousarvion valmistelussa varataan altaiden vuokra-, henkilöstö- ja tarvikekustannuksiin yhteensä 310 000 € sekä toiminta- ja palvelukeskusten kuntosali- ja ryhmäliikuntatilojen vuokra- ja toiminnanjärjestämiseen tarvittavat määrärahat osoitetaan hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalveluiden käyttötalouden määrärahoihin vuoden 2022 talousarviovalmistelussa.

 

 

Liitteet

25

2497/2021 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

Antti Riekkinen

puh. +358 44 718 2494

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

 

Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyn selvityksen ja suunnitelman palvelutalojen ja toimintakeskusten allas- ja liikuntatilojen toiminnan organisoinnista siten, että hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalveluiden palveluverkostoon liitetään 1.10.2021 alkaen Suokadun, Leväsen, Iivolan ja Puijonlaakson toimintakeskusten allastilat. Toimintakeskusten kunto- ja liikuntasalit liitetään 1.1.2022 alkaen hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen liikuntapaikkapalveluiden palveluverkostoon. Toiminnan käynnistäminen edellyttää, että tilat ja toiminta vastaavat niiltä edellytettyjä lain ja turvallisuuden vaatimuksia. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää, että kaupungin kokonaisvaltaisessa palveluverkoston tarkastelussa otetaan huomioon selvityksessä nousseet resursointitarpeet. Palveluverkostosta tehtyjen päätöksien kustannusvaikutuksiin varaudutaan talousarviovalmistelussa.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen.

 

Mikko Lankinen poistui kokouksesta klo 17.20 ennen asian käsittelyä.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa