Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lähidemokratiajaosto
Pöytäkirja 25.05.2021/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 15

Asianro 4196/00.01.00/2020

 

 

Karttulan alueellisen kehittämisen esiselvityshankkeen raportti

 

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminta

 

 

Kuopion kaupunki ja Karttulan pitäjäraati käynnistivät joulukuussa 2020 esiselvityshankkeen tavoitteena kehittää Karttulaa kokonaisuutena ennakoivasti hakemalla uusia mahdollisuuksia ja yhdistää kylien vahvuuksia ja mahdollisuuksia kehittämistoimenpiteiksi. (Karttulan pitäjäraati 17.11.2020 36§ ja lähidemokratiajaosto 26.11.2020 12 §). Selvitystyön toteuttajaksi valittiin ProAgria Itä-Suomi/Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ry (hankintapäätös 10090/2020).

 

Tällä esiselvityksellä etsitään jatkohankkeiden sisällön ja toteuttamisen suuntaviivat ja valmistellaan jatkotoimenpiteitä Karttulan kylien kehittämiseksi kylien asukkaiden ja yritysten oman aktiivisuuden pohjalta, yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

 

Työskentelyssä tavoitteena oli käsitellä Karttulaa osana Kuopiota ja peilata Karttulan vahvuuksia ja mahdollisuuksia Kuopion visioon. Kaupungin visiona on olla ”Hyvän elämän pääkaupunki”. Hyvää elämää ilmentävät terveys, alueen elinvoima ja arjen rikkaus.

 

Esiselvityksen teemaryhmiksi valikoituivat työpajatyöskentelyssä mukana olleiden henkilöiden kautta neljä eri aihekokonaisuutta, joista ensimmäisenä tässä selvityksessä on kulttuuri, luonto ja maisema, toisena asumisen, yrittäjyyden ja työllisyyden kehittäminen, kolmantena harrastusmahdollisuudet ja neljäntenä viestintä. Alueen asukkaiden aktiivinen osallistuminen niin työpajatyöskentelyyn kuin puhelinhaastatteluihin toi esiselvitykseen taustatiedon lisäksi paljon tavoitteita sekä konkreettisia toimenpiteitä sekä toimenpide-ehdotuksia. Tässä esiselvityksessä on tekstiosion jälkeen taulukoitu jokaisen eri aihealueen esille tulleet keskeiset tavoitteet, tehty niille toimenpide-ehdotukset ja mietitty vastuutahot. Taulukot ovat vain yksi esimerkki työkalusta, jota voidaan käyttää apuna laajojen kokonaisuuksien täsmentämiseen ja konkretian esille tuomiseen.

 

Työpajojen perusteella Karttulan brändiksi haluttiin nostaa Karttulassa asut luonnon rauhassa, turvallisessa ja yhteisöllisessä ympäristössä Kuopion ja lentokentän läheisyydessä.

 

Esiselvityshanketta kokouksessa esittelee tuottaja Taina Laitinen, Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Itä-Suomi, Kuopio

 

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että lähidemokratiajaosto merkitsee hankeraportin tiedoksi.

 

 

 

Liitteet

2

4196/2020-7 Karttulan alueellisen kehittämisen esiselvityshankkeen raportti

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

Lähidemokratiajaosto hyväksyy valmistelijan esityksen.

 

 

Päätös                                              Lähidemokratiajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa