Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.05.2021/Pykälä 108

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 108

Asianro 5058/02.05.01.00/2021

 

 

Talkooraha-anomus / Nilsiän Urheiluautoilijat ry / Nilsiän nuorten mopoalueen kehittäminen

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Talkoorahan hakija ja hankkeen taustaa

 

Nilsiän Urheiluautoilijat ry hakee 10 000 € talkooavustusta mopoilualueen viimeistelyyn. Hankkeen tavoitteena on ollut rakentaa nuorille vakituinen mopoilutaitojen harjoittelupaikka. Nilsiän Urheiluautoilijat ry ovat vuokranneet alueen Kuopion kaupungilta tarkoitusta varten. Alue sijaitsee noin

4 km päässä taajamasta. Hankkeessa on mukana Nilsiän Urheiluautoilijat ry:n lisäksi Nilsiän Pitäjäyhdistys ry ja Nilsiän Nuorisofoorumi.

 

Alueelle on työstetty vuoden 2019 ja 2020 aikana tuloväylä, yhteinen alue ja päällystetty ajosuora. Nyt haetaan projektin kolmatta talkooavustusta radan turva-alueiden rakentamiseen, maastoharjoitteluradan valmiiksi rakentamiseen, pysäköintialueen, oleskelualueen ja kääntöpaikan rakentamiseen. Projektin vaiheet ja kustannusarvio on esitetty hakemuksen liitteissä.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Mopoilupaikan perustaminen luo turvallisen paikan ajoharjoitteluun nuorisolle. Ajopaikka on vähentänyt mopoilun haitallisia vaikutuksia Nilsiän keskustassa liikenteen ja asutuksen keskellä.

 

Projekti on tarpeellinen nuorison aktivoimiseksi ja tukemiseksi. Tavoitteena on ollut työstää vakituinen mopoilualue. Alueen toteuttamisessa sekä käytön aikaisesta ylläpidosta vastaavaa talkootoimintaa tekevät huoltajat sekä nuoret itse.

 

 

Esitys                                                Esitän, että Nilsiän Urheiluautoilijat ry:lle myönnetään 10 000 € talkooavustusta. Talkoorahan myöntämisen edellytyksenä on, että alueen laitteiden, rakennusten ja varusteiden ylläpito vastuu säilyy Nilsiän Urheiluautoilijat ry:llä. Lupien, ilmoitusten ja katselmointien järjestäminen kuuluu toteuttavalle taholle ennen työn aloittamista. Talkooavustuksen saaja vastaa, että kaikki rakennettavat rakennelmat täyttävät voimassa olevat viranomaismääräykset ja ne on rakennettu tarvittavien lupaehtojen mukaisesti.

 

Toteuttavana tahona yhdistys huolehtii ennen kaivutöitä mahdollisten maanalaisten kaapelien ja putkien sijaintien esiselvitykset. Talkooavustuksen kohde ei myöskään saa olla Talkoorahan käyttö- ja jakoperusteet 2019 mukaan maksullinen tai muuten suppean käyttäjäryhmän käytössä. Talkookohteen toteuttajat sitoutuvat tekemään rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen valvonnassa määräajassa esittämänsä hankkeen.

 

 

Liitteet

46

5058/2021 Talkooraha-anomus

 

47

5058/2021 Hankesuunnitelma

 

48

5058/2021 Kustannusarvio

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Marko Korhonen

puh. +358 44 718 5193

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa