Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.06.2021/Pykälä 55

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  1901/2021 Valtuustoaloite

 

Perusturva- ja terveyslautakunta

39 §

27.4.2021

Kaupunginhallitus

177 §

3.5.2021

 

§ 55

Asianro 1901/05.12.00/2021

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Omaishoidon tuen kriteerien tarkistaminen

 

 

Päätöshistoria

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 27.4.2021 39 §

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut

 

 

                                            Perusturvajohtaja Mari Antikainen

Sosiaalipalvelujen tukipalvelut

 

 

Valtuustoaloite omaishoidon tuesta 

 

Minna Reijonen ja Matti Vanhanen sekä 7 muuta valtuutettua ovat 15.2.2021 allekirjoittaneet aloitteen koskien omaishoidontuen kriteerien tarkistamista.   

 

Aloitteen allekirjoittajat ehdottavat, että Kuopio ottaa tarkasteluun omaishoidon tuen kriteerit ja lisää omaishoitoon käytettävää rahoitusta. Ja samalla helpottaa tuen myöntämisperusteita omaishoidon tukea hakevilta, etenkin uusilta asiakkailta. Edelleen esitetään, että tuen piiriin tulisi olla helpompi päästä. Samoin katsotaan, että nykyisin tuen saannit kriteerit tuntuvat tiukoille. Aloitteen mukaan palautetta tulee siitä, ettei tukea kuuleman mukaan aina haeta senkään takia, koska myöntämisen perusteet ovat tiukahkot. Erityisesti tämä tulee esille tukea ensimmäistä kertaa hakevien palautteessa. Lopuksi aloitteessa todetaan, että omaishoidon tuen myöntämisen kriteereitä ei ole Kuopiossa pitkään aikaan päivitetty.  

 

Pohjois-Savossa on käynnissä POSOTE20-hanke, jossa alueella on käynnistynyt vapaaehtoinen alueellinen valmistelu sosiaali- ja terveyspalveluiden mahdollisen järjestämisvastuun siirtyessä kunnilta hyvinvointialueille. Hyvinvointialueen valmistelun yhteydessä 30.6.2021 mennessä muodostuu kokonaiskuva Pohjois-Savon alueen kuntien tai yhteistoiminta-alueiden omaishoidon käytänteistä.

 

Kuopiossa omaishoidon tuen piirissä on iäkkäitä ja vammaisia henkilöitä sekä lapsiasiakkaita, joten kyseessä on laaja kokonaisuus. Alustava arvio on, että ikäihmisten sekä vammaisten henkilöiden (ml. lapsiasiakkaiden) kohderyhmän osalta Kuopion omaishoidon tuen myöntämisperusteet edustavat Pohjois-Savon tasolla keskimääräistä tasoa. Edellisen POSOTE-valmistelun yhteydessä toimi hallituksen kärkihanke Ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon tuen uudistamiseksi. Kuopion kaupunki oli mukana valmistelussa ja alueellisen tarkastelun johdosta omaishoidon tuen myöntämisperusteita helpotettiin 1.1.2018 voimaan tulleissa omaishoidon tuen myöntämisperusteissa.

 

Mikäli nyt valmistelussa oleva sote-uudistus etenee, käynnistyy hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen ja osana valmistelua tulee omaishoidon tuen myöntämisperusteet harmonisoidaan uuden hyvinvointialueen palvelustrategian mukaiseksi vuoden 2022 aikana.

 

Vastaus aloitteeseen

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevat hallituksen lakiluonnokset ovat tämän hetken tiedon mukaan kesällä käsittelyssä. Mikäli hyvinvointialue syntyy, ei nähdä tarkoituksenmukaisena tässä vaiheessa muuttaa omaishoidon tuen myöntämisperusteita tai käytänteitä. Mikäli sote-uudistuksesta päätetään kesän 2021 aikana ja hyvinvointialue ei synny, valmistellaan vuoden 2022 budjettivalmistelun yhteydessä omaishoidon tuen kriteereiden arviointia ja mahdollista laajentamista kohdistuen nimenomaan kevyempiin palvelutarpeisiin.

 

Esitys                          Kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen ja perusturvajohtaja Mari Antikainen

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy edellä olevan valtuustoaloitteeseen annetun selvityksen ja antaa sen vastauksenaan valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Hanna Jokinen

puh. +358 44 718 3303

Laura Eskanen

puh. +358 44 718 3400

Mari Antikainen

puh. +358 44 718 6401

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtaja ja perusturvajohtajan esityksen.

 

Päätös                         Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 


 

Kaupunginhallitus 3.5.2021 177 §

 

 

 

 

 

Viiteaineisto

 

1901/2021 Valtuustoaloite

 

                                  

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                         Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

 

Liitteet

16

1901/2021 Valtuustoaloite

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

Päätös                                              Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa