Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.06.2021/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  1902/2021 Valtuustoaloite

 

Kaupunginhallitus

144 §

19.4.2021

 

§ 56

Asianro 1902/02.03.01/2021

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien yleishyödyllisten rakennusten kiinteistöverojen selvittämistä

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 19.4.2021 144 §

 

 

 

 

Valtuutetut Minna Reijojen ja Matti Vanhanen sekä kuusi muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen, joka koskee yleishyödyllisten rakennusten kiinteistöverojen selvittämistä. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Kuopio selvittää, millainen vaikutus kiinteistöverotuotossa olisi, jos yleishyödyllisille rakennuksille annettaisiin verohelpotuksia. Selvityksen jälkeen Kuopio harkitsisi verohelpotuksia yleishyödyllisten rakennusten osalta tulevassa verotuksessa.

 

                                   Kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan (26.6.1998/476) kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin sovellettavan yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00.

 

                                   Koska Kuopion kaupunki ei ole erikseen määritellyt yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosenttia, sovelletaan kaupungin yleistä kiinteistöveroprosenttia. Yleinen kiinteistöveroprosentti Kuopion kaupungissa vuodelle 2021 on 1,30 %. Kiinteistöveroprosentti päätetään kaupunginvaltuustossa seuraavalle vuodelle viimeistään marraskuun 17. päivä. 

 

                                   Verohallinnon tilastotietokannassa olevien (http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/) vuoden 2021 kiinteistöverotuksen ennakkotietojen mukaan Kuopion kaupungin alueella olevien yleishyödyllisessä käytössä olevia rakennuksia on 82 kpl ja näiden rakennusten verotusarvo on 12,6 miljoonaa euroa. Yleishyödyllisessä käytössä olevien rakennusten maapohjan (28 kpl) verotusarvo on 0,5 milj. euroa. Näiden tietojen pohjalta on määrätty maksettavaksi n. 155.000 euron kiinteistöverot. 

                                  

Yhteenvetona voidaan todeta, että verohallinto määrittelee, yleishyödyllisen yhteisön statuksen ja tulkitsee, missä tilanteissa rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Kaupunginvaltuuston päätettävissä on yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti joko yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan, tätä alhaisempi prosentti tai määrätä prosentiksi 0,00.

 

 

Vaikutusten arviointi        Merkitään, että asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

 

 

 

Viiteaineisto

 

1902/2021 Valtuustoaloite

 

 

                                   Valmistelija                                  

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                         Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä. Hän poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

Merkittiin, että jäsen Erkki Virtanen saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

 

Vaikutusten arviointi                     Merkitään, että asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Liitteet

17

1902/2021 Valtuustoaloite

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                              Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa