Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.06.2021/Pykälä 57

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

46 §

18.5.2021

Kaupunginhallitus

200 §

24.5.2021

 

§ 57

Asianro 1931/12.00.01.00/2021

 

 

Valtuustoaloite / Myöhäisemmän koulupäivän kokeilusta 15.2.2021

 

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.5.2021 46 §

 

Opetusjohtaja Silja Silvennoinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

Kaupunginvaltuutettu Aleksi Eskelinen on 15.2.2021 jättänyt valtuustoaloitteen myöhäisemmän koulupäivän kokeilusta Kuopion kaupungin perusopetuksessa ja lukio-opetuksessa. Aloitteessa esitetään, että myöhäisempää koulupäivän alkamisaikaa koskeva kokeilu voitaisiin toteuttaa esimerkiksi yläkoulussa, jossa on keskimääräistä enemmän pitkän koulukuljetusmatkan oppilaita. Aloitteentekijä esittää lisäksi, että vaikutuksia voitaisiin tutkia myös yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

 

Kello kahdeksalta alkavaa koulupäivää pidetään erityisen hankalana yläkouluikäiselle, koska murrosiässä biologinen rytmi siirtyy myöhemmäksi. Nuorten sisäisen rytmin muuttuminen on todettu useissa tutkimuksissa. Univaje puolestaan heikentää muistia, eivätkä opetetut asia jää mieleen yhtä hyvin kuin levänneenä. Lisäksi univaje heikentää vastustuskykyä, joka altistaa sairastelulle ja siten poissaoloille opetuksesta.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän selvityksen Innostava koulupäivä: Ehdotus joustavan koulupäivän rakenteen vakiinnuttamiseksi (2015:6 Lea Pulkkinen) yksi ehdotuksista on, että koulupäivä muutetaan oppituntien osalta alkamaan kello 9. Oppimisen kannalta suotuisimmat hetket ovat aamupäivän loppupuolella ja vaikeimmat aamulla. Lisäksi selvityksessä todetaan muun muassa, että ”oppituntien aloitusajan myöhentäminen osoittaisi koulun sopeutumista yhteiskunnan muutokseen ja tietoon lapsen biologisen rytmin ja oppimisen välisistä yhteyksistä.”

 

Koulupäivän myöhäisempi alkamisaika toteutuu Kuopiossa muutamilla kouluilla. Kuopion kaupunki on maantieteellisesti laaja, mikä tarkoittaa, että kouluun tullaan pitkienkin matkojen ja monimutkaisten matkareittien takaa. Kuopion kaupungissa on kouluja, joissa koulupäivä ei voi alkaa kello kahdeksan oppilaskuljetusten vuoksi, sillä oppilaat ehtivät paikalle vasta myöhemmin.

Oppilaiden viikkotuntimäärä on määrätty asetuksella (perusopetusasetus, lukioasetus/tuntijako) sekä paikallisessa opetussuunnitelmassa. Niihin puuttumatta viikkotuntimäärää ei ole mahdollista muuttaa. Tämän vuoksi koulupäivien alun myöhentäminen aiheuttaa koulupäivien loppumisen myöhemmin.

Useissa kaupungeissa tehdyissä kokeiluissa on huomattu, että koulupäivien loppumisen myöhentäminen tuo oppilaille ja perheille ongelmia iltapäivän ruokailuun sekä harrastuksiin. Usein lasten ja nuorten harrastetunnit alkavat jo iltapäivällä, jolloin pidempi koulupäivä jättää oppilaan tauon vähäiseksi tai riittämättömäksi ateriointiin ja palautumiseen opiskelun jälkeen. Myös koulutehtäville käytettävissä oleva aika vähenee.

Yhteiskunnassa on tapahtunut muutosta ja työpäivät alkavat vain harvoissa ammateissa varhain aamulla. Lisäksi nuorten luontainen elämänrytmi suosii myöhäisempää koulun alkamisajankohtaa. Opetustoiminnan ja -henki­löstön lisäksi myöhentämistä edellytettäisiin oppilaskuljetuksilta, nuorisopalveluilta sekä harrastus- ja vapaa-ajan toiminnoilta.

Kuopion opetuspalveluissa selvitetään yksiköiden halukkuutta lähteä kokeilemaan koulupäivän alkamisen myöhentämistä myös muualla kuin oppilaskuljetuksiin tukeutuvilla alueilla. Kokeilun toteutuessa sen yhteyteen selvitetään myös mahdollisuutta tehdä tutkimusyhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Lisäksi mahdollisesta kokeilusta saatavia kokemuksia arvioidaan sekä tarkastellaan koulupäivien alkamisajankohtia jatkossa.

 

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Esitys                          Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy edellä esitetyn lausunnon palvelualueen vastauksena em. valtuustoaloitteeseen.

                

 

Liitteet

 

1931-2021 Valtuustoaloite myöhäisemmän koulupäivän kokeilusta

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Silja Silvennoinen

puh. +358 44 718 4101

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                         Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 


 

Kaupunginhallitus 24.5.2021 200 §

 

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

 

 

 

Viiteaineisto

 

1931/2021 Valtuustoaloite

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                         Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Liitteet

18

1931/2021 Valtuustoaloite

 

19

1931/2021 Äänestys 1

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                              Keskustelun kuluessa valtuutettu Aleksi Eskelinen esitti valtuutettujen Laura Meriluoto ja Erkki Virtanen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu palautusehdotus, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät JAA ja ne, jotka ovat valtuutettu Aleksi Eskelisen tekemän palautusehdotuksen kannalla äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Äänestyskoneella ja nimenhuutoäänestyksellä (TEAMS: Marko Kilpi, Veera Willman, Mikko Lankinen, Ritva Hakulinen, Petri Kaunisto, Heikki Meriranta ja Iiro Väisälä) äänestyksessä annettiin kahden valtuutetun poissa ollessa 36 jaa ääntä ja 21 ei-ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.    Äänestystulos liitteenä 19. 

 

Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa