Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.06.2021/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

47 §

18.5.2021

Kaupunginhallitus

201 §

24.5.2021

 

§ 58

Asianro 3032/12.00.01.00/2021

 

 

Valtuustoaloite / Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille

 

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.5.2021 47 §

 

Opetusjohtaja Silja Silvennoinen
Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

 

Kaisa Kantele ja Vihreä valtuustoryhmä ovat 22.3.2021 jättäneet valtuustoaloitteen mielenterveyden ensiapukoulutuksen toteuttamiseksi opettajille ja oppilaille Kuopiossa.

 

Aloitteen tekijät toteavat, että koululaisia opetetaan antamaan ensiapua erilaisissa fyysisissä ja fysiologisissa hätätilanteissa, mutta psyykkisessä hädässä olevalle apua ei yleensä osata antaa. Mielenterveyteen liittyvät pulmat ja esimerkiksi ahdistuneisuus ovat lisääntyneet ja näkyvät myös oppilaiden arjessa. Mielenterveystaitoja opettamalla voidaan ennaltaehkäistä mielenterveyden ongelmia, edistää tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä, ja vahvistaa koko kouluyhteisön hyvinvointia. Aloitteentekijöiden mukaan asiaan tulee panostaa kasvatus- ja koulutuspalveluissa.
 

Aloitteessa esitetään, että Kuopion kouluissa toteutetaan oppilaille ja opettajille mielenterveyden ensiavun koulutus, joka sisältäisi mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin vahvistamisen perusteet, ohjeita riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen sekä oppimateriaalin elämänkriiseistä selviämiseen ja erilaisten mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseen. Koulutus voitaisiin toteuttaa mielenterveyden ammattilaisen tai mielenterveyden ensiapukouluttajaksi koulutetun opettajan avulla.

 

Opetussuunnitelmien perusteissa opetuksen ja kasvatuksen keskeisenä tavoitteena on elämäntaitojen laaja-alainen osaaminen. Mielen hyvinvointiin liittyvät taidot ja niiden kehittäminen ovat merkittävä osa elämäntaitoja. Kuopion kaupungin opetuspalveluissa mielen hyvinvointia ja siihen liittyvää osaamista pidetään tärkeänä. Ne sisältyvät myös Kuopion kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Koronaepidemian vaikutuksesta hyvinvoinnin vahvistamiselle on lisääntynyttä tarvetta myös tulevina vuosina. Kuopiossa mielen hyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä on perusopetuksessa suunniteltu erilaisten hankkeiden ja toimintojen kautta:

·         Opinto-ohjauksen tehostaminen (hanke ja oppivelvollisuuden jatkaminen)

·         Hankehaut seuraavin teemoin

o    Sitouttava koulutyö

o    Inkluusion kehittäminen

o    mahdollinen Korona-avustus, joka on tarkoitettu poikkeusoloista johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, oppimiseen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisedellytysten parantamiseen

·         Koulun nuorisotyön hanke

·         Sairaalaopetuksen konsultaation kehittämisen hanke

·         Tasa-arvohanke

 

Hyvinvoiva Kuopio -ohjelman tavoitteisiin liittyen kouluilla toteutetaan lukuvuonna 2021-2022 yhteinen monialainen oppimiskokonaisuus Hyvinvoiva minä, johon sisällytetään mielen hyvinvoinnin elementtejä. Kuopion kaupungilla on aiesopimus Mieli ry:n kanssa Hyvän mielen kunta -hankkeesta, jonka myötä kouluille tarjoutuu Hyvän mielen koulu -koulutuskokonaisuus. Perusopetuksen lukuvuoden painopistealueena on oppimisen ja hyvinvoinnin haasteiden tukeminen toimintakulttuuria kehittämällä. Tämän rinnalla toteutetaan perusopetuksen kolmiportaisen tuen kehittämissuunnitelma. Yhteisöllisen oppilashuollon keinoin tuetaan myös mielenterveyteen liittyvää ennaltaehkäisevää hyvinvointia kouluyhteisöissä. Lisäksi opettajille järjestetään NEPSY-koulutusta. Perusopetuksessa on jatkuvana painopisteenä kiusaamisen ennaltaehkäisy ja siihen puuttumiseen. Kevään 2021 aikana aiheesta on tehty kartoitus.

 

Oppilaiden tarvitsemissa mielenterveyspalveluissa on ruuhkaa ja vajausta. Palveluiden vaikea saatavuus aiheuttaa ongelmien kasaantumista, vaikeutumista ja kasvavia kustannuksia. Vaikka opetuspalveluissa ei pystytä paikkaamaan riittämättömiä mielenterveyspalveluja, pyritään selvittämään yhteistyömahdollisuuksia mielen hyvinvointikoulutuksen toteuttamiseksi kumppanien ja asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on, että mielen ensiapukurssia voitaisiin järjestää jo tulevana lukuvuonna henkilöstölle ja mahdollisesti oppilaille. Yhteistyötä tehdään kaupungin eri toimialueiden sekä mielenterveyttä edistävien organisaatioiden kesken. Lukuvuonna 2021-2022 mielen hyvinvointikoulutusta voidaan toteuttaa myös kokeiluna tietyissä yksiköissä. Koulutuksen toteutusta ja palautetta arvioidaan seuraavana lukuvuonna.

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Esitys                          Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy edellä esitetyn lausunnon palvelualueen vastauksena em. valtuustoaloitteeseen.

 

 

Liitteet

 

3032/2021 Valtuustoaloite

 

 

3032-2021 Allekirjoittajat

 

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Silja Silvennoinen

puh. +358 44 718 4101

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                         Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 


 

Kaupunginhallitus 24.5.2021 201 §

 

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

 

 

 

Viiteaineisto

 

3032/2021 Valtuustoaloite

 

 

3032/2021 Allekirjoittajat

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                         Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Liitteet

20

3032/2021 Valtuustoaloite

 

21

3032/2021 Allekirjoittajat

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                              Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa