Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 22.06.2021/Pykälä 60

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  6233/2021 Opetussuunnitelma

 

 

§ 60

Asianro 6233/12.00.01.00/2021

 

 

Kuopion aikuislukion lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma 1.8.2021 alkaen

 

 

Lukio-opetuspäällikkö Jukka Sormunen
Lukiopalvelujen tukipalvelut

 

 

                            

Hyvinvoinnin edistämisen sekä kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön 11 §:n mukaan kuntakohtaisen opetussuunnitelman hyväksyy Kasvun ja oppimisen lautakunta ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat opetusjohtaja.


Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (Luva) opetussuunnitelmajärjestelmän osia ovat

·         lukiolaki (714/2018)

·         valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta (810/2018)

·         Opetushallituksen määräys 10.2.2021 lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteista

·         koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma

·         vuosittain laadittava opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma.

 

Hallitus päätti lukiokoulutuksen uudistamisesta kevään 2017 puoliväliriihessä.  Eduskunta hyväksyi uuden lukiolain 10.8. 2018, ja laki tuli voimaan 1.8.2019. Opetussuunnitelman perusteet uudistettiin osana lukiokoulutuksen uudistamista.  Valtioneuvosto hyväksyi 4.10.2018 asetuksen lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Asetus koskee sekä nuorten että aikuisten lukiokoulutusta sekä lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta.


Opetussuunnitelman perusteiden uudistus eteni myös lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen. Opetushallitus on päättänyt 10.2.2021 lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteista. Tämän opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön Kuopion aikuislukion lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijoilla 1.8.2021. Opetussuunnitelma on voimassa vain lukuvuoden 2021-2022. Lukiokoulutukseen valmistava koulutus (Luva) muuttuu tutkintokoulutukseen valmistavaksi koulutukseksi (Tuva) vuonna 2022.

 

Kuopion aikuislukion Luvan opetussuunnitelma on samalla myös kuntakohtainen opetussuunnitelma. Kuntakohtaisen opetussuunnitelman hyväksyy (Kuopion kaupungin hallintosääntö 39§ 20.11.2020) Kasvun ja oppimisen lautakunta ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat opetusjohtaja. Kuopion lukiokoulutuksen opetussuunnitelmatyöstä vastaa lukio-opetuspäällikkö.

Tämän opetussuunnitelman yleisiä osioita on valmisteltu Kuopion aikuislukion aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman valmistusprosessin yhteydessä.  Tällä hetkellä Kuopion aikuislukiossa ei ole lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta, joten opiskelijoiden kuulemista ei voitu järjestää.

 

Opetussuunnitelma julkaistaan pdf-dokumenttina. Kuopion aikuislukion opetussuunnitelmaa tukevat liitteet on tallennettu Kuopion O365-alustalle.

Kuopion aikuislukion lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma on valmis hyväksyttäväksi kasvun- ja oppimisen lautakunnassa 22.6.2021.

 

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että lautakunta hyväksyy Kuopion aikuislukion lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman otettavaksi käyttöön 1.8.2021 alkaen.

 

 

 

Viiteaineisto

2

6233/2021 Opetussuunnitelma

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jukka Sormunen

puh. +358 44 718 4040

Ensio Vatanen

puh. +358 44 718 4522

Martti Keinänen

 

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä lukio-opetuspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Tämän pykälän jälkeen käsiteltiin pykälä 57.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa